Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Coronavirus-maatregelen: Vragen en antwoorden van de IND

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2020

De IND heeft de vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus op het verblijf in Nederland of de aanvraag voor een verblijfsvergunning geactualiseerd. Aan de orde komen onder meer de Brexit, Nederlanderschap, MVV, kort verblijf en werkgeversverplichtingen.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 7 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Verplichtingen van een werkgever gelden altijd, dus ook tijdens coronacrisis

Nini Braken-Zheng Geschreven door
28-05-2020

Auteur: mr. Nini Braken-Zheng, consultant immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (nini.zheng@nl.ey.com)

Veel bedrijven hebben behoefte aan talenten van buiten de EU/EER en Zwitserland. Deze buitenlandse talenten worden vaak aangeduid als kennismigranten. Het binnenhalen van deze kennismigranten brengt voor een bedrijf ook plichten met zich mee. Uit de praktijk blijkt dat bedrijven zich hier vaak niet van bewust zijn. Het niet-naleven van de plichten brengt mogelijk allerlei sancties met zich mee. In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de belangrijkste rechten en plichten voor erkend referenten. Vervolgens bespreek ik het boete- en handhavingsbeleid en eindig ik met een aantal tips om sancties te voorkomen.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Coronavirus-maatregelen: Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2020

Een derdelander kan vanwege werktijdverkorting mogelijk niet voldoen aan de loonnorm voor de kennismigrantenregeling. Dan ontstaat een plicht voor een werkvergunning of een GVVA. De inspectie SZW zal tijdelijk niet-wetsconform handhaven in deze situaties.

Bron: Ministerie van SZW, 22 april 2020, 2020-0000057033

Gepubliceerd in Nieuws

Tewerkstellingsvergunning voor Bulgaren was niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2020

46 Bulgaren werkten in 2013, zonder tewerkstellingsvergunning (TWV), voor een Bulgaarse onderneming in Nederland. De TWV was niet nodig, omdat de detacheringsrichtlijn niet van toepassing was. De verplaatsing van de werknemers had geen dienstverrichting als doel.

Bron: Raad van State, 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:607

Gepubliceerd in Nieuws

Rapportage vreemdelingenketen IND

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2019

In de rapportage over de eerste helft van 2019 wordt ook uitgebreid ingegaan op verblijfsvergunning voor werk, studie en gezin. Beschreven wordt de werkwijze van de IND, toegelicht met cijfermatige onderbouwingen en graphics.

Bron: IND, 8 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Fitness Check legale migratie en EU-richtlijnen

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2019

In een brief aan de Kamer wordt ingegaan op de fitness check legale migratie, de implementatie van de Single permitrichtlijn, de richtlijn inzake de gezinshereniging en de richtlijn inzake de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. Enkele knelpunten.worden toegelicht.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juli 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Oost-Europese lidstaten willen werknemers terug

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2019

De Minister van SZW wil geen tewerkstellingsvergunning gaan invoeren voor werknemers uit Oost-Europese lidstaten. De SP stelt voor die in te voeren om te voorkomen dat de Oost-Europese lidstaten nog meer last krijgen van de leegloop van (jongere) arbeidskrachten richting West-Europa.

Bron: Ministerie van SZW, 6 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Tip: Beoordeel of aan loonnorm is voldaan

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2018

Het is weer tijd om te checken of voldaan is aan de loonnorm van de 30%-regeling. Is dat niet het geval, dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Wij merken op dat dan ook direct de (maand)loonnorm voor de bijv. de kennismigrantenregeling, ICT-richtlijn etc. beoordeeld kan worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 12 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Gedetacheerde derdelanders hoeven geen werkvergunning

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2018

Oostenrijk mag geen werkvergunning verlangen van derdelanders die ter beschikking zijn gesteld door een in Italië gevestigde onderneming aan een tevens in Italië gevestigde onderneming met het oog op de verrichting van een dienst in Oostenrijk. Uitsluitend een meldingsplicht is niet in strijd met het Europees recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 november 2018, C-18/17

Gepubliceerd in Nieuws

Boete voor in container werkende afrikaan

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2018

Voor de Wet arbeid vreemdelingen is voor het aannemen van feitelijk werkgeverschap voldoende dat arbeid wordt verricht ten dienste van een werkgever. Een tewerkstellingsvergunning is dan vereist. Of de werkgever wetenschap had of instemming verleend heeft, is niet relevant, evenals de omvang en duur van de werkzaamheden.

Bron: Raad van State, 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3523

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws