Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Substantieel werken in woonland is te bepalen exclusief rusttijden

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2020

X werkt als Rijnvarende een substantieel deel van zijn werkzaamheden in zijn woonland Nederland. Terecht zijn de rusttijden buiten de boordeling gehouden en heeft de SVB geoordeeld op basis van de arbeidsuren. X is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3767

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen - Belgische kamervragen over Nederlandse Tozo

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2020

In het Belgische parlement zijn vragen gesteld over de Nederlandse Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Een in België wonende ZZP-er die in Nederland sociaal verzekerd is dreigt tussen de Nederlandse en Belgische regeling in te vallen.

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen Nederland, België en Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Op de site van de SVB is een overzicht opgenomen van de coronavirus-maatregelen in België, Duitsland en Nederland. De pagina heet: Corona-maatregelen en werken over de grens.

Bron: SVB, 20 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen Nederland – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

De SVB bevestigt dat het thuis werken in verband met het coronavirus geen gevolgen heeft voor de sociale verzekering voor situaties waarbij men normaal over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. Er hoeft niets geregeld te worden.

Bron: SVB, 20 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen Duitsland – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2020

Ook Duitsland heeft bekend gemaakt dat de coronavirus-maatregelen geen gevolgen hebben voor de toepasselijke socialezekerheidsregelgeving.

Bron: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, 17 maart 2020.

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen België – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2020

De Belgische autoriteiten hebben besloten dat telewerken op Belgisch grondgebied door grensarbeiders t.g.v. het coronavirus niet in aanmerking komt voor de vaststelling van de sociale zekerheid en daarmee geen invloed hebben op de aansluiting bij de sociale zekerheid.

Bron: Nieuwsbrief RSZ, 18 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Sociaalzekerheidsrecht bij uitzending van personeel naar een derdeland

Gerjo Berentschot Geschreven door
16-03-2020

Auteur: mr. G.J. Berentschot RB, eigenaar van Berentschot Fiscaal (gerjo@berentschotfiscaal.nl)

Bij uitzending van personeel naar een land dat behoort tot de EU, EER of waarmee een sociaalzekerheidsverdrag is gesloten, is het relatief eenvoudig om vast te stellen in welk land de uitgezonden werknemer is onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving. Bij uitzending naar overige landen ligt dat anders. Bij uitzending naar een derdeland is immers geen bilateraal sociaalzekerheidsverdrag of Europese Verordening van toepassing. In deze bijdrage beschrijf ik hoe in deze situatie is vast te stellen in welk land de werknemer is onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving en welke problemen zich daarbij voordoen.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Belasting en premies bij vergoeding wegens ontbinden arbeidscontract

Denise Leenders Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Denise Leenders, adviseur bij het GrensInfoPunt Aken/Eurode (www.grenzinfopunkt.eu)

Wanneer een arbeidscontract eindigt, heeft dat grensoverschrijdend vaak gevolgen waarmee personen zich geen raad weten. Hieronder bespreek ik de situatie van iemand waarbij een arbeidscontract nooit tot arbeid leidde. Er wordt ingegaan op de vraagstelling, welke details van bijzonder belang waren en de informatie die aan de betreffende persoon verstrekt kon worden. Een zaak uit de praktijk van het GrensInformatiePunt.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Grensoverschrijdende tewerkstelling: einde overgangsregeling op 1 mei 2020

Sofie Matthys Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Sofie Matthys, Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS), (sofie.matthys@mazars.be)

Op 30 april 2020 loopt de overgangsregeling op het vlak van sociale zekerheid inzake grensoverschrijdende tewerkstelling waarin Verordening 883/2004 voorziet, ten einde. Dit kan een belangrijke impact hebben op bepaalde tewerkstellingssituaties. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor werknemers die grensoverschrijdend werkzaam zijn. In een volgend nummer zullen de wijzigingen voor zelfstandigen/bestuurders (en de gemengde situaties) uitgebreid besproken worden.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Familie mee op uitzending – wat gebeurt er met mijn kinderbijslag?

Kim Erens Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Kim Erens, als senior consultant tax specialties verbonden aan EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (kim.erens@nl.ey.com)

Mevrouw X wordt door haar Nederlandse werkgever voor 2 jaar uitgezonden naar land A (binnen de Europese Unie). Mevrouw X is getrouwd en heeft twee kinderen. Haar familie zal haar gedurende de periode van uitzending vergezellen naar land A. De familie X wordt inwoner van land A. Voor mevrouw X wordt er op basis van de Europese sociale zekerheidsverordening een zogenoemde ‘A1-verklaring’ aangevraagd die bewijst dat zij in Nederland sociaal verzekerd blijft. Maar hoe zit het met haar familieleden en het recht op kinderbijslag? In dit artikel bespreek ik kort de aandachtspunten op het gebied van sociale zekerheid bij internationale detachering. Daarna ga ik in op de situatie van de familieleden en de aandachtspunten hieromtrent.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Nieuws