Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Duitse studiebeurs hoort tot Nederlands premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2020

Een inwoonster van Duitsland ontving een studiebeurs voor haar onderzoek aan een Duitse universiteit. Ze werkte part-time in dienstbetrekking bij een Nederlandse universiteit en was in Nederland sociaal verzekerd. Haar Duitse beurs behoort tot het Nederlandse premie-inkomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 juli 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:3162

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit - Ontwerptekst Sociaalzekerheidsverdrag EU - VK

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2020

Er is een ontwerptekst gepubliceerd van een socialezekerheidsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor de periode na de Brexit. Het is nog een ontwerp. Er is nog geen duidelijkheid of een dergelijk verdrag er ooit feitelijk komt.

Bron: Overheid Verenigd Koninkrijk, juni 2020

 

Gepubliceerd in Nieuws

Geen recht op premiedeel heffingskorting zonder verblijfstitel

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2020

De Hoge Raad bevestigt dat voor een Pakistaan door de onherroepelijke afwijzing van zijn aanvraag voor een verblijfstitel de verzekering voor de volksverzekeringen is geëindigd. Dan bestaat ook geen recht meer op het premiedeel van de heffingskortingen.

Bron: Hoge Raad, 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1578

Gepubliceerd in Nieuws

Niet gemeld Pools pensioen leidt tot terugvordering Bijstand

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2020

Belanghebbende ontving bijstand en een Pools pensioen. Belanghebbende heeft het Pools pensioen niet gemeld bij de gemeente. De verleende bijstand is dan terecht teruggevorderd door de gemeente.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 30 juni 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1346

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsmigratie, derdelanders en premieshoppen - beleid toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2020

In twee antwoorden op kamervragen wordt uitgebreid ingegaan op onderwerpen als arbeidsmigratie, premieshoppen, A1-verklaringen, derde-landers uit o.a. Oekraïne en Turkije, beloningsstructuren arbeidsmigranten, oneerlijke concurrentie etc.

Bron: Ministerie van SZW, 23 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Levensbewijs binnenkort met een app aan te leveren

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2020

Het levensbewijs, dat van belang is voor het blijven ontvangen van sociale zekerheidsuitkeringen, pensioen etc., wordt gemoderniseerd. Primair zet de SVB in op uitwisseling van gegevens met ander landen. Op termijn kan het bewijs van leven met een app worden aangeleverd.

Bron: Ministerie van SZW, 18 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw thuiswerkbeleid? Vergeet de grensarbeiders niet!

Evelien de Jong Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Evelien de Jong, Grensarbeiderscentrum, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

Nu medewerkers in verband met de COVID-maatregelen vaker thuiswerken, beraden veel ondernemingen zich op de toekomst. Hun HR-beleidsmakers zijn druk met het vormen van een thuiswerkbeleid. In dit artikel aandacht voor de internationale aspecten van thuiswerken, en dan met name de aandachtspunten voor grensarbeiders. In de situatie dat werknemers niet in Nederland wonen, maar over de grens: leidt het meer thuiswerken tot een sociale zekerheidsswitch, andere sociale zekerheidspremies en uitkeringsrechten? Hoe ga je daar als werkgever mee om en hoe regel je dit?

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Covid-19 update: grensarbeiders in de driehoek België, Nederland, Duitsland

Valerie Ramaekers Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Valérie Ramaekers, Senior Manager Global Employment Services, Deloitte Belastingadviseurs B.V. (vramaekers@deloitte.nl)

De COVID-19 pandemie heeft veel grensarbeiders gedwongen om virtueel vanuit huis te werken om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De OESO-aanbevelingen over de behandeling van internationale belastingverdragen tijdens de COVID-19-crisis zijn opgevolgd door Nederland, Duitsland en België: er werd een COVID-19 Belgisch-Nederlands belastingakkoord en een Duits-Nederlands belastingakkoord voor grensarbeiders gesloten. De sociale zekerheidsautoriteiten van onder andere deze drie landen hadden al eerder hun coulancebeleid toegelicht. In onderstaand artikel geef ik graag een update naar aanleiding van mijn artikel in dit vakblad (nummer 32, juli 2020) betreffende de Covid-19 belastingregelingen tussen Nederland/Duitsland en Nederland/België, het beleid van de sociale zekerheidsautoriteiten in deze landendriehoek en de OESO aanbevelingen.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Duitse sociale verzekeringen beoordeeld voor omrekenen loon

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2020

De Duitse Soldatenversorgung, Beamtenversorgung, Alterssicherung der Landwirte en Berufsständischen Versorgungseinrichtungen zijn gekwalificeerd naar Nederlandse maatstaven. Meestal is de werknemerspremie aftrekbaar en de werkgeverspremie vrijgesteld.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Discoördinatie belasting- en premieheffing in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2020

Er is een notitie verschenen met voorbeelden van werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden waarbij de belasting- en de premieheffing niet parallel lopen (discoördinatie). Het Kabinet streeft er naar om discoördinatie met name met de buurlanden te voorkomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws