Vakblad Grensoverschrijdend Werken

ABNAMRO mag 'buitenlanders' wegsturen

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2018

Banken mogen zelf bepalen wie ze als klant willen behouden na een emigratie. Klanten die in het buitenland wonen brengen extra risico's en kosten mee en dan mag een bank bankrekeningen opzeggen. Geëxpatrieerde Nederlanders kunnen wel klant blijven bij ABNAMRO.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Altun-arrest en kwantitatief inzicht in aantallen A1-verklaringen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2018

De Minister van SZW is zich nog aan het beraden over de praktische gevolgen van het Altun-arrest van het Hof van Justitie. Dat arrest stelt dat in fraudegevallen de A1 opzij kan worden gezet. In 2016 verstrekte de SVB 98.687 A1-verklaringen en ontving er 130.472. De omvang van de fraude is niet bekend.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2018, 2018-0000102511

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdend werken en ondernemen is ingewikkelder

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2018

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt weer vragen over grenswerkers. In de antwoorden wordt ingegaan op de werkzaamheden van het team grensoverschrijdende werken en ondernemen. De top 10-vragen die het team krijgt zijn opgenomen. Dit team heeft een belangrijke taak bij de informatievoorziening voor grenswerkers.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Grenswerkers in de knel?

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2018

Naar aanleiding van kamervragen wordt ingegaan op knelpunten waar grensarbeiders en ondernemers in de grensstreek met Duitsland mee te maken krijgen. O.a. gaat het over het bestuurdersartikel, langlopende bouwprojecten en de woonlandverklaring. De complexiteit wordt onderkend. De overheid zet vooral in op een goede informatievoorziening.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling, nieuw verdrag met België en golfstatenbesluit

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2018

Staatssecretaris Snel beantwoordt een aantal vragen over o.a. de beperking van de looptijd van de 30%-regeling voor bestaande gevallen, de stand van zaken onderhandelingen belastingverdrag met België en het besluit over de wijze van voorkoming van dubbele belasting als een inwoner van Nederland werkt in de Golfstaten. Veel nieuws bevatten de antwoorden niet.

Bron: Ministerie van Financiën, 25 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

In geschil zijnde boete inspectie SZW leidt tot minder omzet

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2018

Na een constatering van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, heeft een Rotterdams droogdok beroep aangetekend tegen de door de inspectie SZW opgelegde boete. Door de boete en de onduidelijke regels blijven opdrachtgevers weg.

Bron: Ministerie van SZW, 17 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Eindheffing voor getto-uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2018

De Duitse getto-uitkeringen zijn een in beginsel belaste periodieke uitkeringen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 wordt voor deze uitkeringen een eindheffing ingevoerd. Belastingplichtigen hoeven de uitkeringen dan niet meer in de Nederlandse aangifte te vermelden.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland komt Europese pensioenafspraken na.

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2018

Minister Koolmees laat weten dat Nederland zal blijven voldoen aan de EU-rechtelijke pensioenafspraken. Verder gaat hij in op betalingsproblemen van Griekse 1e pijler-pensioenen aan inwoners van Nederland en meldt hij dat Nederland geen drempelperiodes kent bij de toekenning van pensioen.

Bron: Ministerie van SZW, 18 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Europese arbeidsautoriteit krijgt beperkte rol

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2018

De Europese Commissie heeft voorgesteld een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) in het leven te roepen. De ELA moet de samenwerking tussen de lidstaten verbeteren en informatievoorziening bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit gaan verzorgen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop PEB in buitenland kan verschillend uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2018

Staatssecretaris Snel nuanceert het krantenbericht dat de grensoverschrijdende afkoop pensioen eigen beheer een dure grap is. De uiteindelijke heffing is afhankelijk van veel omstandigheden en kan per situatie sterk verschillen. Bijv. de heffing in het woonland, de conserverende aanslag, het belastingverdrag etc. beïnvloedt de uitkomst.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws