Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Handreiking 30%-regeling uitgezonden werknemers

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2020

De Belastingdienst heeft een handreiking voor het toepassen van de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers gepubliceerd. In een handzaam overzicht met voorbeelden zijn de voorwaarden op een rij gezet met verwijzingen naar wet- en regelgeving..

Bron: Forum Salaris Belastingdienst, 29 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

De effecten van tweetaligheid bij expatkinderen en de verantwoordelijkheden van de werkgever

Roze Rellum Geschreven door
02-07-2020

Auteurs: Roze Rellum en Sarah White, beiden werkzaam bij Boxx global expat solutions als Assignment Manager

Voor het succes van een internationale opdracht is het van groot belang dat de familie van een expatmedewerker goed kan aarden in het betreffende gastland. Ook de integratie van kinderen speelt daarbij een belangrijke rol. Als de kinderen slecht aarden in hun nieuwe omgeving, zou dit kunnen leiden tot een mislukte opdracht en vervroegde terugkeer naar het thuisland. De ontwikkeling van taal speelt hierin een essentiële rol. Wat kan een werkgever een werknemer met kinderen bieden om te zorgen dat deze (taal)transitie zo soepel mogelijk verloopt, vooraf, gedurende en bij terugkeer van een uitzending?

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Nieuws