Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Coronavirusmaatregelen: Reisrestricties zijn verlengd tot 16 juni

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2020

De reisbeperking voor alle niet noodzakelijke reizen vanuit derde landen naar Europa is verlengt tot 16 juni. Alleen personen vallend onder een uitzonderingspositie, bijv. EU-burgers en personen met een vitale functie of behoefte, komen nog binnen.

Bron: Ministerie van V en J, 15 mei 2020, 2860322

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen - EC waarborgt vrij verkeer cruciale werknemers

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2020

De Europese Commissie heeft praktische adviezen gepubliceerd om te bereiken dat mobiele werknemers binnen de EU hun werkplek kunnen bereiken. Het gaat hierbij om werknemers in voor de bestrijding van de pandemie belangrijke sectoren.

Bron: Europese Commissie, 30 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Inloggen bij andere lidstaten kan met eHerkenning

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2020

De eIDas verordening moet het mogelijk maken dat binnen de hele EU ingelogd kan worden met buitenlandse inlogmiddelen. Voor Nederland voldoet alleen nog eHerkenning aan het Europese beveiligingsniveau. Daarmee kan in andere EU-lidstaten ingelogd worden.

Bron: Staatscourant 5 maart 2020, nr. 13459

Gepubliceerd in Nieuws

Overzicht minimumlonen in de EU

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2020

Eurostat heeft een overzicht gepubliceerd van de minimumlonen in de EU. De minimumlonen varieerden in januari 2019 tussen de 286 en de 2017 euro per maand. 6 lidstaten kennen geen minimumloon. Nederland staat op nummer 3.

Bron: Eurostat

Gepubliceerd in Nieuws

Find your pension

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2019

Op 2 oktober 2019 heeft de kick off plaatsgevonden van de Europese pensioen track service. Dit project vanaf 2021 helpen bij het terugvinden van pensioenen opgebouwd door mobiele werknemers binnen de EU.

Bron: FindyourPension.eu, 2 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Europees erkend inlogmiddel gebruiken kan bij SVB

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2019

Via ‘Mijn SVB’ biedt de Sociale Verzekeringsbank online diensten. Sinds kort is ‘Mijn SVB’ ook beschikbaar voor personen met een BSN en een ‘Europees erkend inlogmiddel’. De inlogmiddelen van België, Duitsland, Estland, Kroatië en Spanje zijn inmiddels erkend. Een DigiD is dan niet nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, juli 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Visa en paspoorten voor de superrijken

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2018

Staatssecretaris Harbers antwoordt op Kamervragen over vooral Russische en Chinese superrijke migranten dat het aantal lidstaten met toelatingsregels voor buitenlandse investeerders toeneemt. Een aantal landen beperken de toelatingsregels ook. Lidstaten kunnen zelf bepalen welke regels ze stellen tot verkrijging van een (tweede) nationaliteit. Deze nieuwe EU-burgers kunnen zich dan vrij vestigen binnen de EU.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 29 augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

EC: Betalingsverkeer wordt goedkoper en transparanter

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2018

De Europese Commissie stelt voor de Verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten aan te passen. De wijziging bevat twee onderdelen: 1) gelijktrekking van kosten van grensoverschrijdende transacties met die van binnenlandse transacties en 2) transparantieverplichtingen bij betalingen met een valutawissel.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Eén digitaler Europa is dicht bij

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2018

De Europese eIDAS-Verordening is van toepassing vanaf 29 september 2018. Europese burgers moeten dan bij organisaties in de publieke sector van de lidstaten kunnen inloggen met een door Europa erkend inlogmiddel. Een aantal landen zijn tijdig klaar, anderen, waaronder Nederland, niet.

Bron: Verordening nr. 910/204

Gepubliceerd in Nieuws

1 juli 2018: Kroaten vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2018

Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de EU. Nederland mocht en heeft Kroaten op grond van het overgangsregime vijf jaar uitgezonderd van het vrij verkeer van werknemers. Nederland wilde de Kroaten nog drie jaar uitsluiten, maar de Europese Commissie heeft daar een stokje voorgestoken.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws