Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Moet België aftrek alimentatie niet-inwoners uitbreiden?

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2020

De Europese Commissie daagt België voor het Hof van Justitie EU. Alimentatiebetalingen zijn bij een niet-inwoner alleen aftrekbaar als 75% van het wereldinkomen in België belast is en niet als het inkomen in het woonland te laag is om de alimentatie te kunnen aftrekken.

Bron: Europese Commissie, 30 oktober 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische aangifte niet-inwoners met partner bewerkelijker

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2020

De dossiers bij de Belgische FOD zijn mogelijk niet compleet, waardoor gehuwden en wettelijk samenwonenden niet gezamenlijk via tax-on-web aangifte voor niet-inwoners kunnen doen. In een aantal gevallen is een officieel bewijs nodig dat men gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Bron: Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, 20 oktober 2020

Gepubliceerd in Nieuws

België: Buitenlandse dividenden en aftrek buitenlandse bronheffing

Sofie Matthys Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Sofie Matthys, director Tax & Legal bij Deloitte Private (Belgium) (smatthys@deloitte.com)

Een Belgische interne instructie – die recent werd ingetrokken - zorgde voor verwarring en onduidelijkheid over het bedrag dat in de Belgische aangifte personenbelasting gerapporteerd moet worden. Wat is hier aan de hand? Blijft alles nu voorlopig toch bij het oude?

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Verruimde Belgische concept vaste inrichting sedert dit jaar van kracht

Andy Cools Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht van de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Naar verluidt is de Belgische Belastingdienst meer aandacht aan het besteden aan buitenlandse ondernemingen die actief zijn in België. De bedrijven die een Belgische inrichting hebben, zijn verplicht tot het indienen van de (nihil)aangifte in de vennootschapsbelasting. Daar gaat mee gepaard dat de Belgische inrichting zich ook moet aansluiten bij een Belgisch sociaal verzekeringsfonds en daarvoor een jaarlijkse vennootschapsbijdrage moet betalen. Volgens de OESO en de Belgische wetgeving is er immers sneller sprake van een (Belgische) vaste inrichting. De Belgische inrichting is mede ingevoerd voor kleinere buitenlandse MKB-vennootschappen die diensten verlenen in België. Maar wat is nu eigenlijk een Belgische inrichting? In dit artikel bespreek ik nog eens beknopt de definitie van een verruimde vaste inrichting die ingevolge BEPS in het leven geroepen is. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. Ik start met een algemene uiteenzetting over BEPS. Daarna geef ik aan welke wijzigingen BEPS aan het concept van de vaste inrichting heeft doorgevoerd. In een volgend deel breng ik de verruimde definitie van Belgische inrichting ter sprake die sedert 1 januari 2020 in voege is. Ik sluit af met conclusies.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Coronavirus-maatregelen: Overeenkomst met België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2020

De overeenkomst tussen Nederland en België over het belastingverdrag in de context van de Covid-19-gezondheidscrisis is verlengd tot en met 31 december 2020.

Bron: Staatscourant, 27 augustus 2020, 45202

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Fiscale afspraken met België verlengd tot 31 augustus

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2020

Nederland en België hebben de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, verlengd tot 31 december 2020

Bron: Ministerie van Financiën, 19 juni 2020, Stcrt. 2020, 34541

 

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Internationale vragen en antwoorden België

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2020

België heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de afspraken die België gemaakt heeft o.m. met Duitsland en Nederland t.g.v. het coronavirus. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor medewerkers in overheidsdienst die thuis moeten werken.

Bron: FOD Financiën,  circulaire 2020/C/81, 17 juli 2018

 

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2020

De fiscale overeenkomst met België in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 is verlengd tot 30 juni 2020. De overeenkomst met Duitsland hoeft niet verlengd te worden. Die is geldig tot opzegging door Nederland of Duitsland.

Bron: Staatscourant 27 mei 2020, 28917

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2020

De fiscale overeenkomst tussen Nederland en België over de coronavirus-maatregelen van 30 april 2020 is gepubliceerd.

Bron: Staatscourant 8 mei 2020, 25956 en Federale overheidsdienst Financiën, 7 mei 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België is nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2020

De Belastingdienst heeft de fiscale afspraken met België toegelicht. Voor de thuiswerkdagen kan gekozen worden voor heffing in het werkland. Thuiszitdagen zijn belast in het land waar men gewerkt zou hebben. De Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering is in België belast.

Bron: Belastingdienst, 6 mei 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws