Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Afkoop Belgisch pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2020

Een inwoner van Nederland koopt een in België opgebouwd pensioen af op de pensioeningangsdatum. Op grond van het belastingverdrag komt het heffingsrecht dan toe aan Nederland. De afkoop vindt immers niet plaats vóór de ingangsdatum van het pensioen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1651

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende vangt bot bij Hoge Raad

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2020

Een Rijnvarende werkt in 2013 voor een vennootschap op Cyprus en een in Liechtenstein. Hij is verzekerd in Nederland. De A1-verklaring is correct. Hij is ook belastingplichtig in Nederland. Hij is in geen van beide landen onderworpen aan de inkomstenbelasting.

Bron: Hoge Raad, 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:880

Gepubliceerd in Nieuws

Grenswerkers en (fiscale) maatregelen in corona-tijd

Marjon Weerepas Geschreven door
28-05-2020

Auteur: prof.dr. M.J.G.A.M. Weerepas, verbonden aan de Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Belastingrecht (marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl)

Door de crisis werken veel grenswerkers thuis. In deze bijdrage gaat het om de fiscale gevolgen die het thuiswerken voor grenswerkers in de relatie Nederland, België en Duitsland met zich brengt. Door het thuiswerken kan het heffingsrecht wijzigen, nl. van een werkstaat- naar een woonstaatheffing. Een van de negatieve gevolgen van het thuiswerken is dat door een woonstaatheffing een in België of Duitsland wonende grenswerker niet kwalificeert als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en vervolgens zijn aftrekposten e.d. verliest. Een van de belangrijkste aftrekposten is de hypotheekrenteaftrek. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de genomen maatregelen betreffende verzekerings- ofwel premieplicht en fiscaliteit. Daarbij worden ook enige opmerkingen over een mogelijke discoördinatie van verzekerings- en belastingplicht gemaakt.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Mogelijkheden Nederlandse aftrekposten voor niet-ingezeten belastingplichtigen

Michelle Douven Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Michelle Douven, senior consultant bij Ernst & Young Belastingadviseurs te Eindhoven (michelle.douven@nl.ey.com)

De Staatssecretaris van Financiën heeft beleid gepubliceerd over hoe de Nederlandse Belastingdienst dient om te gaan met de pro rata aftrek voor persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen. Het gaat hierbij om beleid voor de situatie wanneer er in het woonland van de buitenlandse belastingplichtige onvoldoende inkomsten zijn om met zijn persoonlijke en gezinssituatie rekening te kunnen houden, maar wanneer er niet is voldaan aan het vereiste dat 90% of meer van het wereldinkomen is verworven in Nederland.(1) Dit besluit volgt op rechtspraak waarbij de casus van een in Spanje wonende Nederlander centraal stond, met aldaar ontstane negatieve inkomsten uit eigen woning die hij niet kon verrekenen met positieve inkomsten in zijn woonland Spanje.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

De verrekeningsprocedure in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting Nederland en Duitsland (deel 1)

Matthis Keuler Geschreven door
28-05-2020

Auteurs: Matthis Keuler, Sophia Cuppenbender en Steffen Aymans, werkzaam bij KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve (https://www.kpp.de/nl/team-nl.php)

In de praktijk inzake het internationaal belastingrecht tussen Nederland en Duitsland, is vanwege de problematiek rond mogelijk meervoudige belastingheffing in de winstbelastingen behoefte aan regelingen die voorkomen dat dubbele belastingheffing plaatsvindt tussen de twee verdragslanden. Naast de vrijstellingsmethode wordt hiertoe, sinds de inwerkingtreding van het huidige belastingverdrag, ook steeds vaker de verrekeningsmethode gebruikt. De verrekeningsmethode dient ervoor te zorgen dat er geen gemis aan belastinginkomsten ontstaat doordat belastingvoordelen worden genomen in landen waar in verhouding minder belasting wordt geheven. Onderstaand wordt de procedure rond de verrekening ter voorkoming van dubbele belastingheffing beschreven vanuit het Duitse standpunt, een en ander toegelicht met veel voorkomende praktijkvoorbeelden met mogelijke problemen rond de verrekening van belastingen.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

De verleggingsregeling in de Wet LB: hoe zit het ook alweer?

Julia Neijts Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Julia Neijts, verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services te Eindhoven (julia.neijts@nl.ey.com)

Wanneer een werknemer binnen concernverband naar Nederland wordt uitgezonden, is het belangrijk na te gaan met welke zaken rekening moet worden gehouden op het gebied van de loonbelasting en de sociale zekerheid, voor zowel de werkgever als de werknemer. Bij veel werkgevers is het bekend wanneer de werknemer in Nederland belastingplichtig zal worden, maar de manier waarop de verschuldigde loonbelasting in Nederland moet worden afgedragen is niet altijd helder. Het afdragen van de verschuldigde loonbelasting is in Nederland gebonden aan een aantal formele regels. Als administratieve lastenvermindering is de mogelijkheid geïntroduceerd om de Nederlandse inhoudingsplicht van de buitenlandse (formele) werkgever te verleggen naar de Nederlandse materiële werkgever.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Samenwerking grensarbeidersfiscaliteit Luxemburg en België bevestigd

Ruben Goossens Geschreven door
28-05-2020

Auteurs: Ruben Goossens en Yves Cuypers, werkzaam bij EY Tax Consultants BV te Diegem (Brussel - België) (yves.cuypers@be.ey.com en ruben.goossens@be.ey.com)

Bijna 48.000 Belgen werkten tijdens 2019 voor een Luxemburgse werkgever. Het aantal Belgische grensarbeiders in het Groothertogdom Luxemburg groeit jaar na jaar. Onvermijdelijk leidt dit tot een toename van de mobiliteit(sproblemen) richting het zuiden. Op fiscaal vlak zorgt een internationale werksituatie vaak voor onduidelijkheid. Om dergelijke problemen te reduceren hebben beide landen nu een principeakkoord ondertekend, verder bouwend op een eerder akkoord uit 2015.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2020

De fiscale overeenkomst met België in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 is verlengd tot 30 juni 2020. De overeenkomst met Duitsland hoeft niet verlengd te worden. Die is geldig tot opzegging door Nederland of Duitsland.

Bron: Staatscourant 27 mei 2020, 28917

Gepubliceerd in Nieuws

BPM is niet in strijd met Europees recht

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2020

 

R heeft aangifte gedaan voor de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen ter zake van de registratie van een gebruikte Renault. De enkele heffing van deze belasting is op generlei wijze in strijd met het Unierecht.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 4 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:3263

 

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België voldoet niet aan 90%-criterium

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2020

Z woont in België en claimt hypotheekrenteaftrek in Nederland. Hij voldoet niet de voorwaarden om fiscale faciliteiten in Nederland te kunnen claimen. Hij kan de fiscale faciliteiten in België te gelde maken. Het beroep op het voetbalmakelaarsarrest wordt afgewezen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 april 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1526

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws