Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Duitse nationaliteit biedt geen toegang tot EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2020

P, inwoner van Nederland met de Duitse nationaliteit, vindt de box 3-heffing in strijd met het EU-recht. P kan zich niet beroepen op het EU-recht. Er is sprake van een interne Nederlandse situatie. De heffing beperkt hem ook niet bij het investeren in andere lidstaten.

Bron: Rechtbank Gelderland, 10 september 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4099

Gepubliceerd in Nieuws

Afwijkende heffing overheidspensioenen is niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2020

Twee voormalige Italiaanse ambtenaren zijn geëmigreerd naar Portugal. Hun overheidspensioen is belast Italië op grond van het belastingverdrag. Voor particuliere pensioenen en ambtenaren met de Portugese nationaliteit heft Portugal. Een dergelijk verschil is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 30 april 2020, ECLI:EU:C:2020:338

Gepubliceerd in Nieuws

Nederbelg ontsnapt niet aan heffing over pensioen

Carlo Douven Geschreven door
30-04-2020

A woont in België en geniet een Nederlands pensioen uit zijn pensioen-BV. België belast het Nederlands pensioen als roerend inkomen (3% van het kapitaal). Omdat België het pensioen beperkt belast heeft Nederland het heffingsrecht. De navordering met boete is terecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:6113

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur bewijst niet fiscale faciliteiten pensioenopbouw

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2020

Een inwoner van België was directeurgrootaandeelhouder van een Nederlandse BV. Hij heeft een ouderdomspensioen opgebouwd. De uitkeringen zijn niet belast, omdat de inspecteur niet bewijst dat de pensioenopbouw fiscaal gefaciliteerd is geweest in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1628

Gepubliceerd in Nieuws

Per diem-vergoeding piloot is vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2020

Z is piloot bij een Ierse werkgever, die geen Nederlandse inhoudingsplichtige is. De per diem-vergoeding, van 4,60 euro per uur voor verblijfkosten is aangewezen en voldoende gespecificeerd om aangemerkt te kunnen worden als een onbelaste vergoeding.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3408

Gepubliceerd in Nieuws

Loon en pensioen inwoner Thailand belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
30-04-2020

Een voormalig gemeenteambtenaar woont in Thailand. Hij ontvangt loon op grond van een loondoorbetalingsverplichting van de gemeente en een (vroeg)pensioen van het ABP. Op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag met Thailand heeft Nederland het heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 april 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1278

Gepubliceerd in Nieuws

Bekenden vormen kraakwacht tijdens uitzending

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2020

Y is 4 jaar uitgezonden naar de VS. Hij heeft de woning ter beschikking gesteld aan bekenden op basis van een gebruiksovereenkomst. De woning is gebruikt als kraakwacht en stond niet ter beschikking. Er blijft sprake van een eigen woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 april 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1296

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale sociale zekerheid en inkomstenbelasting in het Coronatijdperk; een praktisch overzicht

Richard Bierlaagh Geschreven door
24-04-2020

Auteur: Richard Bierlaagh, werkzaam als consultant bij EY People Advisory Services in Den Haag

Het virus “Covid-19” (ook het Coronavirus genoemd) raast al een aantal maanden over de wereld. Overheden, organisaties, bedrijven en individuen ondervinden op dagelijkse basis en in een steeds toenemende mate de gevolgen hiervan. Om de nadelige economische, fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke gevolgen van het virus te beperken, nemen wereldwijd overheden noodmaatregelen. Aangezien de maatregelen op het gebied van de inkomstenbelasting en sociale zekerheid van de Nederlandse overheid - evenals die van de naburige landen – elkaar in een hoog tempo opvolgen, kan het lastig zijn overzicht te houden. In dit artikel bespreek ik daarom de praktische gevolgen voor de internationale sociale zekerheidspositie en inkomsten- en loonbelastingheffing van werknemers en werkgevers van de recentste standpunten en maatregelen zoals deze worden (in)genomen door Nederland en diens naburige landen (zoals bekend per begin april 2020).

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Belasting- en inhoudingsplicht voor buitenlandse werknemers

Dennis Reins Geschreven door
24-04-2020

Auteur: mr. Dennis Reins, Werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam

In deze bijdrage wordt de belasting- en inhoudingsplicht behandeld van in het buitenland woonachtige werknemers die in Nederland komen werken voor een Nederlandse werkgever (rechtstreeks dienstverband), of werkzaam zijn bij een Nederlands concernonderdeel terwijl de werknemer elders bij een buitenlandse groepsentiteit in dienst is. Er wordt hierbij gekeken naar de nationale wet- en regelgeving (waaronder beleid, zoals vervat in het Handboek Loonheffingen) en, indien van toepassing, belastingverdragen (OESO Modelverdrag).

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Woonplaats Nederland?

Angela van Scheepstal Geschreven door
24-04-2020

Auteur: mr. J.H.C.M. van Scheepstal, Senior Consultant Tax Specialties, People Advisory Services, bij EY (angela.van.scheepstal@nl.ey.com)

Recent zijn er weer enkele uitspraken geweest met betrekking tot het vaststellen van de woonplaats. In dit artikel behandel ik een uitspraak van het Hof inzake een Jordaanse afgestudeerde. In deze situatie staat de afweging van feiten en omstandigheden met betrekking tot het vaststellen van de inwonerspositie centraal. Bij de analyse van deze uitspraak ga ik in op het begrip woonplaats in de zin van artikel 4 AWR. Daarna ga ik meer specifiek in op de rol die de immigratiewetgeving speelt bij het vaststellen van de inwonerspositie. Ik zal hierbij een verband leggen met de sociale verzekeringswetgeving en de gevolgen van bovengenoemde uitspraak voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Nieuws