Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Feitelijke leiding BV vindt niet plaats vanuit Malta

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2020

X is een Nederlands BV en is voor de toepassing van het verdrag Nederland-Malta inwoner van Nederland. Bij de Nederlandse dochtermaatschappij werden alle relevante kernbeslissingen genomen en niet door de medewerkers van een trustkantoor op Malta.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 24 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1044

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende hoeft maar in één land SV-premies te betalen

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2020

In Liechtenstein zijn de door de werkgever van de Rijnvarende SV-premies afgedragen. Er is geen A1-verklaring. Aangenomen moet worden dat hij in Liechtenstein sociaal verzekerd is. Dubbele premiebetaling zou in strijd zijn met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West- Brabant, 10 juni 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2513

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit onderlinge overlegprocedures is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2020

In het besluit is een beschrijving en invulling opgenomen van de onderlinge overlegprocedure op grond van belastingverdragen, Wet fiscale arbitrage en het EU-arbitrageverdrag. Op deze wijze kan een (dreigende) dubbele belastingheffing worden voorkomen.

Bron: Staatscourant, 22 juni 2020, nr. 32689

Gepubliceerd in Nieuws

Doen KLM-piloten aan belastingontwijking?

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2020

Het Ministerie van Financiën is met de KLM in gesprek over berichten in de media dat KLM-piloten belasting uitwijken door naar Spanje te verhuizen. Hoeveel piloten in het buitenland wonen is onbekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 juni 2020, kenmerk 2020-0000097720

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Internationale vragen en antwoorden België

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2020

België heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de afspraken die België gemaakt heeft o.m. met Duitsland en Nederland t.g.v. het coronavirus. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor medewerkers in overheidsdienst die thuis moeten werken.

Bron: FOD Financiën,  circulaire 2020/C/81, 17 juli 2018

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2020

Het wetsvoorstel excessief lenen is ingediend. De wet moet in werking treden op 1 januari 2023. In de memorie van toelichting wordt bij de onderdelen internationale aspecten en EU-aspecten ingegaan op de gevolgen bij emigratie of een immigratie. 

Bron: Ministerie van Financiën, 17 juni 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirusmaatregelen: Nieuwe versie Fiscale besluit noodmaatregelen

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2020

Het besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd en uitgebreid. Ook andere vaste vergoedingen dan voor reiskosten van een werkgever mogen ongewijzigd worden voortgezet. Deze nieuwe goedkeuring geldt niet voor de 30%-vergoedingsregeling.

Bron: Staatscourant, 18 juni 2020, nr. 33211

Gepubliceerd in Nieuws

Bronheffing ingehouden bij DJ-BV is niet verrekenbaar in IB

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2020

Een In Nederland wonende DJ werkt wereldwijd. De DJ kan de ten name van de werk-BV ingehouden buitenlandse bronheffingen niet verrekenen in zijn persoonlijke aangifte. Het maakt daarbij niet uit of Nederland een belastingverdrag met dat land heeft.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juni 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:4220

Gepubliceerd in Nieuws

Overheidsambtenaar die thuis werkt meestal in overheidsland belast

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2020

Als een overheidsmedewerker over de grens thuis werkt is hij belast in het land waar hij voor werkt. Dat is ook het geval deze de nationaliteit van het woonland bezit. De uitzondering voor lokaal geworven personeel geldt niet voor ‘regulier’ overheidspersoneel.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 juni 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirusmaatregelen: Fiscale regels nader toegelicht voor Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2020

De internationale fiscale maatregelen zijn nader toegelicht. Onder meer wordt ingegaan op de g-rekening, grensarbeiders, de afspraken met België en Duitsland, afspraken met andere landen, ZZP-ers die thuis werken en de vaste inrichting bij thuiswerken.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 juni 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws