Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Duitse Corona-uitkeringen blijven ook in 2021 vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2020

Het besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd. De vrijstelling voor de Duitse netto-coronategemoetkomingen blijft van toepassing ook in 2021. De vaste reiskostenvergoeding kan doorlopen tot 1 februari 2021. 

Bron: Staatscourant, 30 december 2020,  68989

Gepubliceerd in Nieuws

5-jaarstermijn ook van toepassing op 150km-voorwaarde

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2020

De maximale looptijd van 5 jaar van de 30%-regeling is vanaf 1 januari 2021 ook opgenomen voor de toepassing van de eerder in Nederland tewerkgestelde 30%-er die na een onderbreking terugkeert.

Bron: Ministerie van Financiën, Eindejaarsbesluit van 16 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Kennisdatabank meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2020

Op de website van de Belastingdienst staat de Kennisdatabank Mandatory Disclosure/DAC6. Onder meer zijn Q&A's opgenomen over het meldingsproces en welke constructies gemeld moeten worden.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

België past belastingwet niet tijdig aan = ruim 2 miljoen boete

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2020

België belast de huurinkomsten van inwoners op basis van de kadastrale waarde en van niet-inwoners op basis van de reële waarde. Dit is in strijd met het EU-recht, zoals al beslist is in 2018.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 november 2020, ECLI:EU:C:2020:915

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit middeling in jaar overlijden is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2020

Onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat voor de middeling als geheel kalenderjaar wordt aangemerkt, het kalenderjaar waarin voor een deeljaar (kwalificerende) binnenlandse belastingplicht bestond.

Bron: Staatscourant, 18 december 2020, nr. 62987

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwsbrief loonheffingen 2021 - Brexit

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2020

Op grond van het terugtrekkingsakkoord worden werknemers ook na 31 december 2020 behandeld als inwoners van een EU-lidstaat. Voor andere werknemers is dat niet het geval. Een eventuele deal kan dit nog wijzigen.

Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief loonheffingen 2021, tweede uitgave, 18 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwsbrief loonheffingen 2021 - looncriteria 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2020

In de nieuwsbrief zijn de salariscriteria voor de toepassing van de 30%-regeling opgenomen. De inkomensgrens voor de werknemer met specifieke deskundigheid wordt € 38.961. Is deze jonger dan 30 jaar, dan € 29.616.

Bron: Belastingdienst, nieuwsbrief loonheffingen 2021, uitgave 2, 18 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale aspecten Wetsvoorstel excessief lenen uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2020

Bij de kamerbehandeling van het Wetsvoorstel excessief lenen is uitgebreid ingegaan op de internationale, verdragsrechtelijke en de europeesrechtelijke aspecten van het voorstel.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 december 2020, Nota naar aanleiding van het verslag

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit - Conserverende aanslag belastingjaren voor 2021 wijzigt niet

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2020

De Brexit heeft geen gevolgen voor conserverende aanslagen opgelegd over een belastingjaar voor 2021. De regels voor uitstel van betaling en de zekerheidsstelling blijven zoals ze voor de Brexit waren.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

Tegemoetkoming voor inwoner van Nederland met participatie in Duitse KG

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2020

Nederland en Duitsland hebben overeenstemming bereikt over een tegemoetkoming betreffende een kwalificatieverschil als een inwoner van Nederland participeert in een Duitse Kommanditgesellschaft.

Bron: Staatscourant, 14 december 2020, Stcrt. 2020, 63177

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws