Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2022

De Belastingdienst heeft de eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In de nieuwsbrief zijn de wijzigingen per 1 januari 2023 opgenomen, zoals de wijzigingen bij de 30%-regeling en de extraterritoriale kosten.

Bron: Belastingdienst, 15 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nadert partiële buitenlandse belastingplicht 30%-er einde?

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2022

Bij de stemmingen over de Belastingplannen 2023 is een motie aangenomen, waarin de Kamer, in het kader van de aanpak van belastingconstructies, de regering verzoekt de partiële buitenlandse belastingplicht voor 30%-ers af te schaffen.

Bron: Tweede Kamer, 10 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Geen 30%-regeling door Nederlands promotieonderzoek

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2022

A komt uit China en doet in Nederland promotieonderzoek. De periode van het promotieonderzoek (6 jaar) wordt na een verzoek om toepassing van de 30%-regeling, in mindering gebracht op de maximale looptijd van de 30%-regeling van 5 jaar. Er resteert daarna geen looptijd meer.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:9226

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur hoeft met adviseur geen werkafspraken 30%-regeling te maken

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2022

Belanghebbende beroept zich op verschil in behandeling, omdat hij per brief een verzoek om toepassing van de 30%-regeling moet doen en dat werkafspraakhouders een verzoek per mail mogen doen. De rechtbank concludeert dat geen sprake is van een nadeligere behandeling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5966

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling en werken in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2022

Een 30%-er gaat als inwoner van Nederland tijdelijk in zijn land van herkomst werken. Voor de voortgezette toepassing van de 30%-regeling is relevant of betrokkene in Nederland werknemer is gebleven én of het loon in Nederland belast is.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 19 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen over voorgestelde beperking 30%-regeling beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2022

In de antwoorden op kamervragen over de voorgestelde wijziging 30%-regeling wordt onder meer ingegaan op het overgangsrecht, wijziging werkgever en de berekening van de aftopping.

Bron: Ministerie van Financiën, Nota naar aanleiding van het verslag, 12 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Te laat ingediend verzoek 30%-regeling kort looptijd

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2022

A vindt dat zijn verzoek om verlenging van de 30%-regeling een maand te laat ingaat. Werkafspraakhouders worden volgens A gunstiger behandeld. Het verzoek om gelijke behandeling volgt de rechtbank niet.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5358

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging 30%-regeling heeft de nodige uitvoeringsgevolgen

Tamara Veldkamp Geschreven door
28-09-2022

Volgens de bij het Belastingplan ingediende uitvoeringstoetsen leidt de beperking van de 30%-regeling tot uitvoeringsgevolgen betreffende het overgangsrecht, bezwaarschriften en het switchen tussen de 30%-regeling / vergoeding van de werkelijke kosten.

Bron: Uitvoeringstoets Belastingplan 2013, 20 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Prinsjesdag 2022 – Beperkte wijzigingen grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2022

De belangrijkste wijziging is dat de 30%-regeling wordt afgetopt op de Balkenende-norm (2022: 216.000 euro) per 1 januari 2024. Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2026 voor ultimo 2022 bestaande situaties.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling: wisseling werkgever tijdens bestaan oude dienstbetrekking

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2022

Door een arbeidsconflict is Z zijn dienstbetrekking aan het beëindigen op het moment dat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit. De 30%-regeling kan Z toepassen bij zijn nieuwe werkgever, omdat sprake is van een wisseling van werkgever.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:5686

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws