Vakblad Grensoverschrijdend Werken
Pim Mertens

Pim Mertens

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
02-07-2020

Welk land houdt nu rekening met de fiscale draagkracht?

Auteur: mr. drs. P.J.T. Mertens, wetenschappelijk coördinator bij Expertisecentrum ITEM

Een van de beginselen van belastingheffing is draagkracht. Om belastingheffing te laten aansluiten op de draagkracht bestaan er, onder andere, fiscale tegemoetkomingen en aftrekken uit hoofde van de persoonlijke situatie. Zodra er meerdere landen in beeld komen, rijst de vraag welk land rekening dient te houden met de draagkracht van de belastingplichtige. Aan het eind van afgelopen jaar kwam het langverwachte Besluit van de Staatssecretaris van Financiën(1) als reactie op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) over het zogenoemde voetbalmakelaarsarrest. Dit artikel kijkt naar de Schumacker-doctrine en de Nederlandse belastingregels omtrent de fiscale faciliteiten ten behoeve van de persoonlijke situatie voor buitenlands belastingplichtigen.(2)

23-04-2020

Financiële Corona-maatregelen en grenswerkers: een stand van zaken

Auteurs: mr. drs. P.J.T. Mertens en mr. R.L.N. Tans, respectievelijk wetenschappelijk coördinator bij Expertisecentrum ITEM en onderzoeker bij Expertisecentrum ITEM & Voorlichter bij GIP Maastricht

Het Coronavirus (COVID-19) heeft niet alleen gevolgen voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg, maar brengt ook economische en financiële gevolgen met zich mee. Niet alleen worden werknemers verplicht thuis te werken of worden ze geheel of gedeeltelijk voor een bepaalde periode werkloos, maar ook de werkgevers en zelfstandig ondernemers worden getroffen door de gevolgen van het Coronavirus. Sommige ondernemers worden verplicht door de overheid om te sluiten, anderen beslissen zelf om te sluiten, terwijl nog anderen hun omzet fors zien dalen. Om de financiële schade enigszins te verzachten hebben de overheden van België, Nederland en Duitsland verschillende maatregelen genomen. Dit artikel gaat in op de verschillende maatregelen voor grenswerkers en hoe de grensoverschrijdende werking daarvan is.(1) We onderscheiden daarbij enerzijds, kort, de grenswerknemer en anderzijds, uitgebreider, de grensondernemers.

16-03-2020

Naar een gezond en zeker pensioen dankzij de financiële huisarts

Auteurs: mr. S.H.W.A. Bemelmans en mr. drs. P.J.T. Mertens, als promovendus verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht en de Law, Tax & Business Unit van de Universiteit Hasselt (stefan.bemelmans@maastrichtuniversity.nl / stefan.bemelmans@uhasselt.be) en respectievelijk als wetenschappelijk coördinator verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl)

Tijdens de negende editie van het Pensioenseminar bij de Universiteit Maastricht(1) is stilgestaan bij de samenhang tussen pensioenen, zorg, wonen en werk en bij de vraag hoe dit in onderling verband gebracht kan worden en daarmee kan bijdragen aan de levensstandaard van ouderen. Daarbij dienen meerdere perspectieven in ogenschouw te worden genomen, waaronder de nieuwe technologische ontwikkelingen. Met als thema 'De oude dag: een nieuwe rol voor de pensioensector op weg naar meer welvaart, of naar meer welzijn?', werd gedurende het Pensioenseminar via de ‘Outside In’ benadering pensioen bekeken vanuit meerdere invalshoeken. Hierbij is gebleken dat welvaart en welzijn vaak hand in hand gaan. Dit artikel licht de bevindingen, aanbevelingen en conclusies uit die tijdens het Pensioenseminar aan bod zijn gekomen.

01-11-2019

Het debat: zowel in Nederland als in België met 67 jaar met pensioen?

Auteur: mr. drs. P.J.T. Mertens, wetenschappelijk coördinator bij Expertisecentrum ITEM

Het debat over de pensioenleeftijd wordt al langere tijd in meerdere Europese landen gevoerd. In zowel Nederland als België stond een pensioenleeftijd van 67 jaar, met vervolgens een koppeling aan de levensverwachting, op de politieke agenda, maar dit stuit in beide landen op hevig verzet. Onlangs heeft de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees met het principeakkoord aangekondigd dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen. Anderzijds blijkt dat zowel Nederlanders als Belgen al eerder met pensioen gaan dan wat de wet voorschrijft.(1) Wat zijn de resultaten? Wat is nu eigenlijk dé leeftijd waarop Belgische en Nederlandse werknemers met pensioen gaan.

29-05-2019

Veel potentie en wrijvingen met het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct

Auteur: mr. drs. P.J.T. (Pim) Mertens, wetenschappelijk coördinator bij Expertisecentrum ITEM

Op woensdag 13 februari 2019 werden de vlaggen al uitgehangen, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hadden samen een akkoord bereikt ten aanzien van het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (hierna: PEPP). Op donderdag 4 april 2019 vond de laatste procedurele stap plaats, de plenaire behandeling binnen het Europees Parlement, waarbij de definitieve wetstekst is aangenomen. Daarmee is het PEPP een feit, een eerste werkelijk Europees pensioenproduct. In dit artikel licht ik het PEPP, de praktische invulling en tot slot de potentie en de gebreken ervan toe.

Nieuws