Werken in Duitsland

Tijd: 9.15 - 15.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Droom!
Stad: Beuningen (bij Nijmegen)

Tijdens deze studiedag brengen deskundige sprekers u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, regels en mogelijkheden rondom werken in Duitsland. Wat betreft belastingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Met extra aandacht voor opvallende verschillen met Nederland. De thema's worden besproken aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.

 • Omschrijving Open or Close

  Het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie biedt zowel voor ondernemingen als voor werknemers veel kansen. Met name als we ons in de grensregio tussen Nederland en Duitsland eens 180° omdraaien en ons wat meer met ons buurland bezighouden, dan kunnen wij een grote afzetmarkt en personeelsmarkt ontsluiten. In deze tijd van globalisering en digitalisering kunnen ook, en in het bijzonder, lokale bedrijven uit het MKB en hun medewerkers hiervan profiteren.

  Maar wie de stap over de grens waagt, wacht de Duitse papierwinkel van het belasting- en sociale verzekeringsstelsel. Om er nu voor te zorgen dat een stap op “glad ijs“naar Duitsland niet uitloopt op een “glijpartij”, is het belangrijk aandacht te schenken aan zowel de arbeidsrechtelijke en fiscaal-juridische kanten als aan het sociale verzekeringsrecht zodat u goed voorbereid bent. Onze deskundige sprekers leiden u door deze wirwar van regels, zeker waar deze afwijken van de Nederlandse regels.

  Deze dag is opgebouwd rond 3 thema's:

  • Sociale zekerheid in Duits-Nederlandse context, "60 jaar cross-border coördinatie", waarin een actueel beeld wordt geschetst van de regels die gelden bij detacheren naar Duitsland en werken in meerdere landen;
  • Fiscale aspecten, waarbij we aan de hand van praktische voorbeelden de fiscaal-juridische randvoorwaarden verduidelijken. Tevens hoort u de gevolgen in Duitsland van de verschillende keuzes die werkgevers en werknemers kunnen maken;
  • Arbeidsrechtelijke vraagstukken, waarbij de belangrijkste aspecten van een dienstverband onder toepassing van het Duitse arbeidsrecht worden behandeld. Bovendien wordt toegelicht onder welke voorwaarden Duits recht van toepassing kan zijn op Nederlandse werkgevers en werknemers.

  Deze studiedag is gericht zowel op de ondernemers zelf als op hun adviseurs. De voertaal deze dag is geheel Nederlands.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten bij deze studiedag zijn Uwe Fransen, Gisela Surmann, John Budde en Nadine Sommer.

  Dhr. Uwe Fransen is partner bij belastingadvieskantoor KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH in Kleve, Duitsland, waar hij actief is als Steuerberater, vakspecialist internationaal belastingrecht, adviseur voor financiële planning en vermogensbelasting. Uwe is gespecialiseerd in grensoverschrijdende advisering op het gebied van belastingen tussen Nederland en Duitsland.Voorheen heeft hij gewerkt bij twee accountants- en belastingadvieskantoren in de Nederlands-Duitse grensregio en was hij twee jaar hoofd Financiën en Belastingen bij een op Nederland georiënteerde groothandel.


  Gisela Surmann
  , Rechtsanwältin/Fachanwältin für Arbeitsrecht, is sinds 1991 werkzaam bij STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater te Kleve. Gisela heeft veel ervaring op het gebied van internationaal bedrijfsadvies, met een focus op arbeidsrecht. Daarnaast adviseert zij bedrijven, handelsagenten en contractdealers m.b.t. alle vraagstukken van het agentuurrecht, d.w.z. van het opstellen van contracten tot aan provisieaanspraken en de beëindiging van contracten. Dienstbetrekkingen van directeuren vormen een ander zwaartepunt van haar werkzaamheden.

  Gisela2


  John
  Budde is werkzaam bij het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Nijmegen. John is expert op het gebied van sociale zekerheid in Nederland en Duitsland. Hij heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het verzorgen van studiedagen voor medewerkers van Grensinfopunten, werkgevers, HR-specialisten, accountants en intermediairs.

  JohnBudde2018


  Nadine Sommer
  is voorlichter en PR medewerker bij Bureau voor Duitse Zaken en heeft zelf een Nederlands-Duits arbeidsverleden in de sociale zekerheidssector. Zij heeft uitgebreide kennis van de sociale zekerheidswetgeving van Nederland en Duitsland.

  NadineSommer2018

 • Programma Open or Close
  Het programma:

  9.00 uur Ontvangst

  9.15 uur Sociale zekerheid in Duits-Nederlandse context, 60 jaar cross-border coördinatie, John Budde en Nadine Sommer

  Eerlijke mobiliteit is één van de aandachtsgebieden van de Europese Commissie op het gebied van grensoverschrijdende sociale zekerheid, waarbij bescherming van de rechten van grensgangers, vrij verkeer en gelijke behandeling hoog in het vaandel staan. Steeds meer regels worden geharmoniseerd en procedures op elkaar aangepast. Toch blijven veel vraagstukken omtrent sociale zekerheidswetgeving bij grensoverschrijdende situaties met Nederland en Duitsland nog open.

  Om voor uw bedrijf of uw opdrachtgever en diens personeel alles in goede banen te leiden bij ondernemen over de grens, geven wij een actueel beeld van de regels die gelden bij detacheren naar Duitsland en werken in meerdere landen.

  Naast informatie over procedures die voor uw bedrijf of uw  opdrachtgever van belang zijn, krijgt u ook actuele informatie over regelgeving en geplande veranderingen op het gebied van sociale zekerheidswetgeving. Denk hierbij aan:

  • ontwikkelingen omtrent pensioenleeftijd
  • mini-jobs
  • werkloosheid.


  11.00 uur Pauze

  11.15 uur Fiscale aspecten, Uwe Franssen

  Aan de hand van praktische voorbeelden worden de fiscaal-juridische en daarbij relevante sociaalverzekeringstechnische randvoorwaarden verduidelijkt. Hierbij komt onder meer aan de orde:

  • de grensarbeiders,
  • meerdere werkgevers
  • werken in meerdere landen
  • home office
  • auto van de zaak

  Tevens hoort u ook de gevolgen in Duitsland van de verschillende keuzes die werkgevers en werknemers kunnen maken. Wat zijn de premies? Hoe hoog is het tarief? Wat betekent tariefgroep (Steuerklasse), beperkte of onbeperkte belastingplicht?

  13.00 uur Lunchpauze

  13.30 uur Arbeidsrechtelijke aspecten, Gisela Surmann

  De belangrijkste aspecten van een dienstverband onder toepassing van het Duitse arbeidsrecht worden behandeld, zoals:

  • werktijd
  • vakantie
  • salaris
  • loondoorbetaling tijdens ziekte
  • ontslag
  • concurrentiebeding.

  Bovendien wordt toegelicht onder welke voorwaarden überhaupt Duits recht van toepassing kan zijn op een Nederlandse werkgever/werknemer.

  15.15 uur Afsluiting

   

 • Voor wie? Open or Close

  Deze studiedag Nederland-Duitsland is specifiek bedoeld voor professionals werkzaam in HR, belastingrecht en juridisch of financieel advies. In het bijzonder interessant voor:

  • HR-managers
  • Belastingadviseurs
  • Advocaten
  • Compensation & Benefits-specialisten
  • Medewerkers van Universiteiten en Hogescholen
  • Financieel adviseurs
  • Salarisadministrateurs
  • Adviseurs gericht op Duitsland
  • Bedrijven die regelmatig werken in Duitsland/met Duitsers
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum:
  Dinsdag 19 maart 2019, 9.15 - 15.30 uur. Ontvangst om 9.00 uur.

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 475,- excl. btw.
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, parkeren etc. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts.

  Locatie

  Vergadercentrum DROOM!
  Schoenaker 10, Beuningen (bij Nijmegen)

  Vergadercentrum Droom! ligt dicht bij de A73 en A50. Als u met de auto komt, kunt u gratis parkeren direct naast het gebouw. Met het openbaar vervoer is deze locatie bereikbaar bijvoorbeeld met bus 5 (vervoersbedrijf Breng/Connexxion) vanaf Nijmegen Centraal Station

   

  PE-punten in aanvraag:
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten).
  Register Belastingadviseurs (RB): 5 punten
  NIRPA: Op verzoek kunnen wij NIRPA-punten verstrekken. Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NBA: Op verzoek kunnen wij NBA-punten verstrekken (5 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten PO).

   

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.