Webinars: mobiliteit, sociale zekerheid, actualiteiten, grensarbeiders

Tijd: 9.30 - 16.50 uur
Locatie: Online webinars

Deze reeks webinars biedt u op 1 dag een diepgaande update van relevante ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken. Met achtereenvolgens: Internationale mobiliteit (door Jo Sijstermans en Stijn Wichers), Internationale sociale zekerheid (door Arnoud Driessen en John Budde), Actualiteiten grensoverschrijdend werken (door Carlo Douven) en Grensarbeiders (door Evelien de Jong en Nicole Janssen). U kunt ze alle vier volgen, of er een, twee of drie uitkiezen. Schrijf nu in.

 • Omschrijving Open or Close

  Door middel van een reeks van 4 webinars bieden we op 1 dag een overzicht en update van relevante ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken. Met achtereenvolgens: Internationale mobiliteit (door Jo Sijstermans), Internationale sociale zekerheid (door Arnoud Driessen en John Budde), Actualiteiten grensoverschrijdend werken (door Carlo Douven) en Grensarbeiders (door Evelien de Jong en Nicole Janssen)

  Webinar 1  09.30 - 10.50 uur   Internationale mobiliteit, door Jo Sijstermans en Stijn Wichers

  Webinar 2  11.30 - 12.50 uur   Internationale sociale zekerheid, door Arnoud Driessen en John Budde

  Webinar 3  13.30 - 14.50 uur   Actualiteiten Grensoverschrijdend werken, door Carlo Douven

  Webinar 4  15.30 - 16.50 uur   Grensarbeiders, door Evelien de Jong en Nicole Janssen

  Het programma bestaat uit 4 webinars van elk 1 uur en 20 minuten, met daartussen telkens een pauze.

  U kunt zich voor het geheel of per deel inschrijven. De seminars worden online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u inlogcodes en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

 • Sprekers Open or Close

  De sprekers bij deze webinars zijn:

  (John) Budde
  John is werkzaam bij het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Nijmegen. John is expert op het gebied van sociale zekerheid in Nederland en Duitsland. Hij heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het verzorgen van studiedagen voor medewerkers van de GIP’s, werkgevers, HR-specialisten, accountants en intermediairs.

  Mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven
  Carlo is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning en voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst.

  Mr. A. (Arnoud) Driessen
  Arnoud is Senior Manager People Advisory Services van EY Belastingadviseurs LLP, gespecialiseerd in de internationale sociale zekerheid.

  N.M.S.H. (Nicole) Janssen
  Nicole is werkzaam voor de Belastingdienst, bij het Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Zij heeft jarenlange praktijkervaring met buitenlandse belastingplicht en internationale sociale zekerheid.

  Mr. E.A.C. (Evelien) de Jong
  Evelien is als Senior Manager Tax Specialties Human Capital verbonden aan het EY Grensarbeiderscentrum te Eindhoven. Zij is grensarbeidersspecialist België, Duitsland en Nederland.

  Drs. J.J.G. (Jo) Sijstermans
  Jo was tot voor kort werkzaam bij de Belastingdienst GO Maastricht en kantoor Buitenland te Heerlen. Hij is specialist (inter)nationale loonbelasting en premieheffing, docent en auteur.

  Mr. S. (Stijn) Wichers
  Stijn is Manager Tax Specialties (Global Mobility) bij EY People Advisory Services. Hij heeft hij vele jaren praktijkervaring met internationale mobiliteit.

 • Programma Open or Close

  U kunt aan allevier de webinars meedoen, of er een, twee of drie uitkiezen. Geef de webinars van uw keuze aan op het inschrijfformulier.

   

  Webinar 1  09.30 - 10.50 uur   Internationale mobiliteit, door Jo Sijstermans en Stijn Wichers
  Grensoverschrijdend werken binnen de Europese Unie is gebaseerd op een van de grondvrijheden: het vrij verkeer van werknemers. Samen met hun werkgevers vragen zowel uitgaande als inkomende werknemers zich af in welk land ze belasting moeten betalen en onder welk socialezekerheidsstelsel ze verzekerd zijn. In deze workshop worden de algemene regels rondom de (inter-)nationale belastingheffing en verzekerings- en premieplicht van grensoverschrijdende werknemers behandeld. Deze belastingheffing en verzekerings- en premieplicht lopen van oudsher (inter-)nationaal niet gelijk. Het salaris van een grensoverschrijdende werknemer kan in het ene land belast zijn, terwijl de werkgever in het andere land premies moet inhouden en afdragen, omdat de werknemer daar sociaal verzekerd is. Aan de orde komen, naast de hoofdregels, o.a. de valkuilen bij belastingverdragen, de zgn. “183 dagenbepaling” en het in- en uitlenen van personeel of zelfstandigen. Op het gebied van de sociale zekerheid gaan we in op de hoofdregels en uitzonderingen (detacheren) in de sociale zekerheidsverordening (EU) nr. 883/2004. Actuele jurisprudentie komt aan bod, net als de gevolgen van het einde van het overgangsrecht per 1 mei 2020 in Vo 883/2004. We behandelen met name de belangrijkste aandachtspunten bij een steeds toenemende internationale mobiliteit van werknemers en zelfstandigen, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

   

  Webinar 2  11.30 - 12.50 uur   Internationale sociale zekerheid, door Arnoud Driessen en John Budde
  Algemene beginselen van sociale zekerheid bij werken over de grens, recente ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak, wijzigingen in regelgeving en bijzonderheden in tijden van Covid-19.
  Bij grensoverschrijdend werken is het van belang om te bepalen in welk land een werknemer sociaal verzekerd is. Tijdens dit webinar zullen John Budde (Sociale Verzekeringsbank) en Arnoud Driessen (Ernst & Young Belastingadviseurs) u informeren over de algemene beginselen, een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak en wijzigingen in regelgeving

   

  Webinar 3  13.30 - 14.50 uur   Actualiteiten Grensoverschrijdend werken 2020/2021, door Carlo Douven
  In deze workshop worden de actualiteiten bij het grensoverschrijdend werken aan de orde gesteld, zoals u dat bij het jaarcongres gewend bent. Welke ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben de belangrijkste impact gehad op het grensoverschrijdend werken (denk aan de Covid-19-maatregelen, Brexit, materieel werkgeversbegrip voor de sociale zekerheid etc.). Uiteraard kijken we ook vooruit naar de te verwachten ontwikkelingen (o.a. wijziging VO 883/2004, nieuwe belastingverdragen) en de bestaande onzekerheden (lopende jurisprudentie bijv. ten aanzien van heffingskortingen, internationaal pensioen). U wordt bijgepraat, zodat u weer up-to-date bent. (De onderwerpen worden zo nodig op het laatste moment, afhankelijk van de actuele ontwikkelingen, bijgesteld.)

   

  Webinar 4  15.30 - 16.50 uur   Grensarbeiders, door Evelien de Jong en Nicole Janssen
  In deze workshop gaan we in op de gevolgen voor de grensarbeider die in België of Duitsland woont en in Nederland werkt. Daarin leggen we verbinding tussen theorie en praktijk, tussen belastingheffing en de sociale zekerheid en maken we dit concreet met de gevolgen voor de werkgever én de werknemer. Aan bod komen belastingheffing, verzekerings- en premieplicht, het recht op medische zorg, kinderbijslag en rechten op uitkeringen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in op deze onderwerpen. Daarbij speciale aandacht voor gelijktijdig werken in twee landen, heffingskortingen, kwalificerende buitenlandse belastingplicht en actuele ontwikkelingen. Denk daarbij aan corona-maatregelen met internationale aspecten.

   

  Het programma bestaat uit 4 webinars, van elk 1 uur en 20 minuten, met daartussen telkens een pauze. U kunt zich voor het geheel of per deel inschrijven. De seminars worden online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u inlogcodes en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

 • Voor wie? Open or Close

  Deze webinars zijn bedoeld voor adviseurs en andere professionals die regelmatig te maken hebben met mensen die voor korte of langere tijd werken buiten het land waarin ze normaal wonen. Daarbij kan het gaan om zowel expats, impats, grensarbeiders of business travellers. Die professionals zijn ondermeer:

  • HR-managers, personeel- en organisatieadviseurs
  • Fiscalisten, belastingadviseurs
  • Loon- en salarisadministrateurs
  • Medewerkers van universiteiten
  • Advocaten
  • Accountants
  • Hoofden en medewerkers arbeidsvoorwaarden
  • Compensation & Benefits-specialisten
  • Medewerkers van uitzendorganisaties
  • Financieel adviseurs
  • Emigratiebegeleiders
  • en anderen die regelmatig professioneel te maken hebben met grensoverschrijdende werknemers
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 29 juni 2021, 9.30 - 16.50 uur.

  Inlog
  Deze webinars worden online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u inlogcodes en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten bedragen:
  € 449,- als u alle vier de bijeenkomsten wilt volgen
  € 359,- voor drie sessies
  € 259,- voor twee sessies
  € 139,- voor een sessie.
  Telkens excl. btw. Dit is inclusief de gebruikte presentaties en eventuele naslagdocumenten, die u digitaal worden verstrekt. U ontvangt hiervoor een factuur.

  PE-punten:                
  RB: in aanvraag.
  NIRPA/RPP: in aanvraag
  NOB: Leden van de NOB kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat (5 uur/punten voor het geheel, of naar rato).
  NBA: Leden van de NBA kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat. (5 uur/punten voor het geheel, of naar rato).
  NOvA: Advocaten kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat (5 uur/punten PO voor het geheel, of naar rato).
  NOAB: Alleen op verzoek, geef dit svp aan bij uw aanmelding.

   PEs2020v3

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen.