Grensoverschrijdende invordering

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Bij deze bijeenkomst krijgt u inzicht in de wijze van bijstand bij invordering van buitenlandse belastingschulden binnen de EU (plus Zwitserland en de VS). We behandelen de vormen van bijstand die staten elkaar moeten verlenen. Wanneer kan bijstand worden gevraagd? Kan een staat een dergelijk verzoek weigeren? Welke mogelijkheden heeft een betrokkene om zich te verweren tegen de tenuitvoerlegging van een verzoek om bijstand?

 • Omschrijving Open or Close

  Belasting betalen is in feite de normaalste zaak van de wereld voor ondernemers en particulieren. Het kan voorkomen dat tijdige betaling niet tot de mogelijkheden behoort. Dan zal de belastingautoriteit pogen om door invorderingsmaatregelen de schuld voldaan te krijgen. Landsgrenzen zijn voor de invordering van die schuld geen belemmering. De Ontvanger kan op grond van Europees rechtelijke regels de belastingschuld pogen te verhalen in een andere lidstaat van de EU. Het omgekeerde is ook aan de orde: de Ontvanger zal bijstand moeten verlenen als een andere lidstaat vraagt om bijstand bij de inning van een buitenlandse schuld. Voor landen buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten en Zwitserland, kan dat als verdragen invordering mogelijk maakt.

  Tijdens deze studie-bijeenkomst geven we inzicht in de wijze van bijstand bij invordering  van buitenlandse belastingschulden binnen de EU. Daarnaast komt ook de bijstand bij invordering van belastingschulden in relatie met Zwitserland en de Verenigde Staten aan de orde.
  We behandelen de vormen van bijstand die de Staten elkaar over en weer moeten verlenen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden die een ontvangende Staat heeft om een verzoek te weigeren. Overigens gaat daaraan de vraag vooraf onder welke omstandigheden door en aan Nederland bijstand gevraagd kan worden. Als laatste komen de mogelijkheden aan bod die een betrokkene heeft om zich te verweren tegen de tenuitvoerlegging van een dergelijk verzoek om bijstand.

  Een diepgaande sessie voor (bedrijfs)juristen en fiscalisten met belangstelling voor internationale invordering.

 • Sprekers Open or Close

  De spreker tijdens deze bijeenkomst is mr. R.B.H. Beune.

  Richard Beune is als advocaat-belastingkundige verbonden aan BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen te Nijmegen. Zijn aandachtsgebieden zijn invorderingsrecht, met name ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid, insolventierecht, (formeel) belastingrecht alsmede fiscaal straf(proces)recht. Daarnaast verzorgt Richard als auteur diverse fiscale publicaties, voornamelijk over de Invorderingswet 1990.

   

  RBeune

 • Programma Open or Close

  09.15 uur  Ontvangst

  09.30 uur  Inleiding en wettelijke basis

  • Kaders wederzijdse bijstand bij invordering
  • De Richtlijn 2010/24/EU, wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen
  • De Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
  • Verdragen met Verenigde Staten en Zwitserland

  11.00 uur  Pauze

  11.15 uur  Nadere uitwerking

  • Bijstand door Nederland te verlenen (art. 4-29 Wet wederzijdse bijstand)
  • Bijstand door Nederland te vragen (art. 30-47)
  • Vorm van bijstand
   •    verzoek om inlichtingen
   •    betekening stukken
   •    invordering, executoriaal en conservatoir
  • Vormvereisten (o.a. art. 25)
  • Betwisting vordering uit buitenland (art. 29 en 47)
  • Vragenronde

  12.45 uur  Afsluiting en lunch

 • Voor wie? Open or Close

  Deze studiedag is met name bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in invordering in internationaal verband, zoals bedrijfsjuristen en -fiscalisten van internationaal opererende onderneming en belastingadviseurs en -advocaten met een internationale praktijk.

  Dus met name voor:

  • Bedrijfsjuristen
  • Bedrijfsfiscalisten
  • Advocaten-belastingkundigen
  • Belastingadviseurs
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Donderdag 14 december 2017, 9.30 - 13.00 uur
  Ontvangst vanaf 9.15 uur.

  Locatie
  Jacobikerk
  St Jacobsstraat 171
  3511 BP Utrecht
  tel: 030-2317862

  De Jacobikerk bevindt zich in het noordelijke deel van de Utrechtse binnenstad. De kerk is bijzonder goed bereikbaar, zowel met openbaar als eigen vervoer. Utrecht Centraal Station bevindt zich op 5 á 10 minuten lopen van de kerk. Zie hier voor een routebeschrijving. Let op: de ingang van de kerk bevindt zich aan de St-Jacobsstraat 171.

  Parkeren: als u met de auto komt, kunt u gemakkelijk parkeren in Q-Park La Vie, vrijwel direct naast de kerk.

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 425,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts.

   

  PE-punten:
  Register Belastingadviseurs (RB): 3 punten in aanvraag
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (3 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NIRPA: Opleidingspunten alleen op verzoek. Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NOAB: Op verzoek kunnen wij ook NOAB-punten verstrekken (3 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.