Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2020

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2019 en per 1 januari 2020 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2020, nieuwe belastingverdragen en de vele jurisprudentie in 2019 vragen aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

 • Omschrijving Open or Close

  De wetswijzigingen voor 2020, de nieuwe belastingverdragen en de vele jurisprudentie in 2019 en 2020 betreffende de sociale zekerheid en belastingen vragen opnieuw aandacht, om de internationale gevolgen voor werknemers en werkgevers in kaart te brengen.

  In de loop van 2019 is veel jurisprudentie verschenen inzake sociale zekerheid en internationale fiscaliteit. Het Belastingplan 2020 en de gewijzigde belastingverdragen bevatten nieuwe definities over het begrip vaste inrichting. Een record aantal verdragen wijzigt in 2019 door het Multilateraal instrument en ook anderszins zijn er verdragen gewijzigd of nieuw (Zwitserland en Ierland). Ook het te verwachten besluit over de voetbalmakelaar en de kwalificerende buitenlandse belastingplicht zal aan de orde komen. De knelpuntenrapportage grensarbeid 2019 bevat ook een aantal nieuwtjes. De jurisprudentie heeft zich in 2019 ook weer uitgesproken over heel veel punten die de grensoverschrijdende werknemer of gepensioneerde raakt. Te denken valt aan de jurisprudentie over de A1-verklaringen, pensioenen, wet normalisering rechtspositie ambtenaren etc. Ook de Brexit zal aan de orde komen.

  Als extra kijken we ook nog even terug naar 2019.

  De aangifte 2019 staat immers voor de deur. Wat is van belang voor de aangifte 2019 van grensoverschrijdende werknemers en op welke punten is in de loop van 2019 een en ander gebeurd? Waarover lopen procedures, wat zijn aandachtspunten? U krijgt de nodige informatie om te komen tot een juiste aangifte of een goed advies.

  Tijdens dit seminar brengt mr. Carlo Douven u weer geheel op de hoogte, zowel van de wijzigingen in 2019 t.b.v. uw advieswerk, als van de wijzigingen uit 2018, t.b.v. de binnenkort weer komende belastingaangiftes. Na deze dag bent u weer helemaal bij over de ontwikkelingen bij het grensoverschrijdend werken en wonen van de afgelopen 12 maanden en bent klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.

 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens dit seminar is de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.45 uur         Ontvangst

  10.00 uur         Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2020

  Met onder andere:

  Wetsvoorstellen

  • Belastingplannen 2020
   • Vaste inrichting
   • Afschaffing afrekenverplichting buitenlandse pensioenen
  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  • Wet fiscale arbitrage
  • Excessief lenen bij de eigen BV


  Nieuwe verdragen

  • Belastingen: Ierland en Zwitserland
  • Multilateraal instrument – Dit leidt tot aanpassing van vele verdragen in 2019


  Beleid

  • Besluit kwalificerende buitenlandse belastingplicht nav. Voetbalmakelaarsarrest
  • Knelpuntenrapportage grensarbeid 2020


  Europa

  • Melding belastingbesparende grensoverschrijdende constructies
  • Europese pensioenregeling (PEPP)
  • Brexit
  • Rapportage Europese Commissie over ‘posted workers’


  Jurisprudentie Europese Hof van Justitie

  • Verzekeringsplicht bij wonen binnen de EU en werken in derde-land voor een EU-werkgever
  • Mini-job in Duitsland en gevolgen sociale zekerheid


  Jurisprudentie

  • Status A1-verklaringen voor de belastinginspecteur en de werkwijze SVB bij afgifte A1-verklaringen
  • Invulling 25%-criterium bij werken in meer landen
  • Tijdsevenredige toekenning heffingskortingen sociale zekerheid
  • Aanwijzing buitenlandse pensioenregelingen
  • Vrijgesteld inkomen en heffingskortingen


  12.15 uur         Lunchpauze

  12.45 uur         Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2019 in relatie tot de belastingaangifte

  14.45 uur         Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Het seminar “Fiscale Wetswijzigingen Internationaal 2019 en 2020” is vooral van belang voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Belastingconsulenten
  • Medewerkers van administratiekantoren
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Payroll-adviseurs
  • Accountants
  • Hoofden loon- en salarisadministratie
  • Personeel- en organisatieadviseurs

   

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 11 februari 2020, 10.00 - 14.45 uur

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 495,- (excl. btw).
  Genoemde bedragen zijn inclusief hand-outs, koffie, thee, lunch en parkeren.

  Locatie van dit seminar
  Verkadefabriek
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Verkadefabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch.
  Als u met de auto komt, kunt u direct naast het gebouw parkeren.

   

  PE-punten
  RB: 4 punten fiscaal

  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (4 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald, 4 punten voor dit seminar. Onze bijeenkomsten vinden plaats op academisch niveau. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (1 punt per uur onderwijs worden behaald, dus 4 punten.)
  NIRPA: alleen op verzoek. Geef dit dan s.v.p. aan bij uw aanmelding.

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.