Fiscale Wetswijzigingen Internationaal 2017/2018

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2017 en per 1 januari 2018 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2018, het regeerakkoord en de vele jurisprudentie in 2017 vragen speciale aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

 • Omschrijving Open or Close

  De belastingplannen 2018, het regeerakkoord en de vele jurisprudentie in 2017 vragen opnieuw aandacht om de internationale gevolgen voor werknemers en werkgevers in kaart te brengen.

  In de loop van 2017 is veel jurisprudentie verschenen inzake sociale zekerheid en internationale fiscaliteit. Ook het wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2018 bevat een aantal belangwekkende punten. Ook voor pensioenen is een en ander weer gewijzigd. Denk aan afschaffing van de heffingskorting voor werknemers, conserverende aanslagen, A1-verklaringen, werken in derde landen en sociale zekerheid, nieuw sociaal zekerheidsverdrag met China etc. Ook Europa heeft weer van zich doen spreken. Ook het nieuw besluit over werken in de Golfstaten is belangrijk voor de praktijk. Ook arbeidsrechtelijk is zijn er relevante wijzigingen aangekondigd.

  Als extra kijken we ook nog even terug naar 2017.

  De aangifte 2017 staat immers voor de deur. Wat is van belang voor de aangifte 2017 van grensoverschrijdende werknemers en op welke punten is in de loop van 2017 een en ander gebeurd? Waarover lopen procedures, wat zijn aandachtspunten? U krijgt de nodige informatie om te komen tot een juiste aangifte of een goed advies.

  Tijdens dit seminar brengt mr. Carlo Douven u weer geheel op de hoogte, zowel van de wijzigingen in 2018 t.b.v. uw advieswerk, als van de wijzigingen uit 2017, t.b.v. de binnenkort weer komende belastingaangiftes.

   

 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens dit seminar is de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.45 uur         Ontvangst

  10.00 uur         Fiscale Wetswijzigingen 2018 Internationaal

  Met onder andere:

  Wetsvoorstellen

  • Overige fiscale maatregelen 2018
   • Afschaffen fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerend bestuurder
   • Afschaffen heffingskorting buitenlands werknemers
   • Start-up en fictief loon
  • Wet waardeoverdracht klein pensioen – internationale gevolgen
  • Verzamelwet Sociale zaken en werkgelegenheid


  Regeerakkoord

  • 30%-regeling terug naar 5 jaar
  • Meer handhaving en fraudebestrijding
  • Internationaal gelijk speelveld voor arbeid


  Nieuwe verdragen

  • Sociale zekerheid: China
  • Belastingen: Indonesië, Oeganda en Oezbekistan


  Europa

  • Melding belastingbesparende grensoverschrijdende constructies
  • Lancering Europese pensioenregeling (PEPP)
  • BEPS en grensoverschrijdende arbeid
  • Brexit
  • Voorstellen herziening detacheringsrichtlijn en coördinatieverordening sociale zekerheid


  Jurisprudentie Europese Hof van Justitie

  • Miljoen (Heffingvrij vermogen Box 3)
  • Geen AOW voor jaren voordat Oostenrijk EU-lidstaat werd
  • Inwoner Spanje met inkomsten uit NL en Zwitersland en hypotheekrenteaftrek


  Jurisprudentie Hoge Raad

  • Belastingvedrag en (geringe) werkzaamheden in woonland
  • Skirlerares met onbetaald verlof
  • Conserverende aanslag en treaty-override
  • Van der Weegen – Pot - Belgische vrijstelling spaardeposito’s
  • Belastingverdrag en ontslagstamrechten
  • X - Inwoner Spanje met inkomsten uit NL en Zwitersland en hypotheekrenteaftrek
  • Vaste inrichting voor inwoner België


  Nieuwe besluiten

  • Vrijstellingsmethode loon uit Golfstaten

   

  12.15 uur         Lunchpauze

  12.45 uur         Fiscale Wetswijzigingen 2017 Internationaal in relatie tot de belastingaangifte

  Met bijvoorbeeld:

  • Heffingvrij vermogen voor buitenlands belastingplichtigen
  • Belangrijke wijzigingen in de jurisprudentie en besluiten van belang voor 2017
  • Kwalificerende buitenlandse belastingplicht – recente ontwikkelingen
  • Inwoners van Nederland met een Duitse Renteversicherung
  • Afschaffen fictieve dienstbetrekking commissaris


  14.30 uur         Afsluiting

   

 • Voor wie? Open or Close

  Het seminar “Fiscale Wetswijzigingen Internationaal 2016 en 2017” is vooral van belang voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Belastingconsulenten
  • Medewerkers van administratiekantoren
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Payroll-adviseurs
  • Accountants
  • Hoofden loon- en salarisadministratie
  • Personeel- en organisatieadviseurs

   

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Donderdag 8 februari 2018, 10.00 - 14.45 uur

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 495,- (excl. btw).
  Genoemde bedragen zijn inclusief hand-outs, koffie, thee, lunch en parkeren.

  Locatie van dit seminar
  Verkadefabriek
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Verkadefabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch.
  Als u met de auto komt, kunt u direct naast het gebouw parkeren.

   

   

  PE-punten in aanvraag
  RB: 4 punten fiscaal

  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (4 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald, 4 punten voor dit seminar. Onze bijeenkomsten vinden plaats op academisch niveau. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is.  Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (1 punt per uur onderwijs worden behaald, dus 4 punten.)

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.