Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2019

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2018 en per 1 januari 2019 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2019, het regeerakkoord en de vele jurisprudentie in 2018 vragen speciale aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

 • Omschrijving Open or Close

  De belastingplannen 2019, het regeerakkoord en de vele jurisprudentie in 2018 vragen opnieuw aandacht om de internationale gevolgen voor werknemers en werkgevers in kaart te brengen.

  In de loop van 2018 is veel jurisprudentie verschenen inzake sociale zekerheid en internationale fiscaliteit. Het Belastingplan 2019 bevat wijzigingen over de conserverende aanslag, 30%-regeling en toepassing van de heffingskortingen in grensoverschrijdende situaties. Ook over pensioenen valt een en ander te melden.
  Aan de orde komen de beperking van de heffingskorting voor werknemers in de loonbelasting én de inkomstenbelasting, wijziging 30%-regeling, conserverende aanslagen, A1-verklaringen, Belgische pensionado’s, kwalificerende buitenlandse belastingplicht, sociale zekerheid, belastingverdragen en overeenkomstenrechtetc. Ook Europa heeft weer van zich doen spreken. De Europese commissie heeft weer plannen bekend gemaakt, terwijl eerder plannen in werking gaan treden. Ook de Brexit zal aan de orde komen.

  Als extra kijken we ook nog even terug naar 2018.

  De aangifte 2018 staat immers voor de deur. Wat is van belang voor de aangifte 2018 van grensoverschrijdende werknemers en op welke punten is in de loop van 2018 een en ander gebeurd? Waarover lopen procedures, wat zijn aandachtspunten? U krijgt de nodige informatie om te komen tot een juiste aangifte of een goed advies.

  Tijdens dit seminar brengt mr. Carlo Douven u weer geheel op de hoogte, zowel van de wijzigingen in 2019 t.b.v. uw advieswerk, als van de wijzigingen uit 2018, t.b.v. de binnenkort weer komende belastingaangiftes.

 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens dit seminar is de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.45 uur         Ontvangst

  10.00 uur         Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2019

  Met onder andere:

  Wetsvoorstellen

  • Belastingplannen 2019
   • 30%-regeling
   • Afschaffen/beperking heffingskorting buitenlands werknemers
   • Conserverende aanslag
  • Wet waardeoverdracht klein pensioen – internationale gevolgen


  Nieuwe verdragen

  • Belastingen: Denemarken, Oekraïne en enkele andere.
  • Wijziging OESO-modelverdrag en commentaar


  Europa

  • Melding belastingbesparende grensoverschrijdende constructies
  • Lancering Europese pensioenregeling (PEPP)
  • Brexit
  • Voorstellen herziening detacheringsrichtlijn en coördinatieverordening sociale zekerheid


  Jurisprudentie Europese Hof van Justitie

  • Altun en Alpenrind (A1-verklaring en detachering)
  • X (Inwoner Spanje met inkomsten uit NL en Zwitserland en hypotheekrenteaftrek, gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek)


  Jurisprudentie Hoge Raad

  • A1-verklaring – gebondenheid belastingrechter en inspecteur
  • Belgische jurisprudentie over pensioen, AOW, voorkomingsmethodiek


  Beleid

  • Verbond van Verzekeraars
  • Belgische pensionado’s
  • Pensioen eigen beheer

   

  12.15 uur         Lunchpauze

  12.45 uur         Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2019 in relatie tot de belastingaangifte


  14.45 uur         Afsluiting

   

 • Voor wie? Open or Close

  Het seminar “Fiscale Wetswijzigingen Internationaal 2018 en 2019” is vooral van belang voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Belastingconsulenten
  • Medewerkers van administratiekantoren
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Payroll-adviseurs
  • Accountants
  • Hoofden loon- en salarisadministratie
  • Personeel- en organisatieadviseurs

   

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 12 februari 2019, 10.00 - 14.45 uur

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 495,- (excl. btw).
  Genoemde bedragen zijn inclusief hand-outs, koffie, thee, lunch en parkeren.

  Locatie van dit seminar
  Verkadefabriek
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Verkadefabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch.
  Als u met de auto komt, kunt u direct naast het gebouw parkeren.

   

   

  PE-punten
  RB: 4 punten fiscaal
  (in aanvraag)
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (4 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald, 4 punten voor dit seminar. Onze bijeenkomsten vinden plaats op academisch niveau. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (1 punt per uur onderwijs worden behaald, dus 4 punten.)
  NIRPA: alleen op verzoek. Geef dit dan s.v.p. aan bij uw aanmelding.

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.