Fiscale faciliteiten voor buitenlandse belastingplichtigen in NL, DLD en BE

Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Europese landen kennen regelingen die niet-inwoners dezelfde fiscale faciliteiten geven als inwoners. Nederland heeft de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, Duitsland het 90%-criterium en België kent een 75%-regeling. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (zaak X, Kieback, Renneberg etc.) zorgt momenteel voor onduidelijkheid. Tijdens deze studiedag worden de stelsels van Nederland, België en Duitsland toegelicht en vergeleken.

 • Omschrijving Open or Close

  Fiscale faciliteiten voor buitenlandse belastingplichtigen in Nederland, Duitsland en België. Schumacker-situaties: hoe doen Nederland, Duitsland en België dat?

  Op grond van het Europese recht moet ieder land een regeling hebben die onder voorwaarden niet-inwoners dezelfde fiscale faciliteiten geeft als inwoners. Nederland kent daarvoor sinds 2015 de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Duitsland hanteert een 90%-criterium om aangemerkt te kunnen worden als unbeschränkt Steuerpflichtige. België kent een 75%-regeling.
  Sinds het Schumacker-arrest hebben diverse Europese lidstaten bakzeil moeten halen bij hun wettelijke regeling. Momenteel zijn er nog veel onduidelijkheden door recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, denk aan de zaak X, Kieback, Renneberg etc. Hoe gaan Nederland, België en Duitsland met deze ontwikkelingen om en hoe hebben de drie landen hun wetgeving hierop aangepast? Hoe controleren de drie landen dat voldaan is aan het 90%-, resp. 75%-criterium? Wat kunnen landen van elkaar leren?

  Tijdens deze studiedag worden de drie stelsels van Nederland, België en Duitsland allereerst toegelicht. Voor deze drie inleidingen is 1,5 uur uitgetrokken. Na de inleidingen is er 1,5 uur de tijd om naast elkaar te zetten hoe de recente rechtspraak door de drie landen geïmplementeerd wordt. Het nationale recht van de drie landen zal uitgebreid aan de orde komen. Verder worden diepgaand de ontwikkelingen besproken binnen het Europese recht en de impact die dit Europese recht heeft op de nationale wetgevingen van de drie landen. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook zullen dan enkele specifieke casusposities behandeld worden.
   
  Carlo Douven zal ingaan op de Nederlandse regeling, Uwe Fransen op de Duitse regelingen en Gert De Greeve behandelt de Belgische regeling.

  Deze bijzondere studiedag verstrekt een duidelijk overzicht en vergelijking van de Duitse Unbeschränkte Steuerpflicht, de Nederlandse kwalificerende buitenlandse belastingplicht en Belgische 75%-regeling voor niet-inwoners.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten tijdens dit seminar zijn Gert De Greeve, Carlo Douven en Uwe Fransen.

  Gert De Greeve is vennoot en belastingconsulent-jurist bij Van Havermaet te Hasselt, België. Hij heeft als speciaIisaties estate planning, Nederbelgen, fiscaliteit van onroerend goed, internationale belastingplanning en herstructureringen van vennootschappen. Voorheen was hij ondermeer werkzaam bij Tiberghien & Co (Brussel). In de periode van 2000 tot 2006 was hij actief als fiscaal advocaat.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

  Uwe Fransen is partner bij belastingadvieskantoor KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH in Kleve, Duitsland, waar hij actief is als Steuerberater, vakspecialist internationaal belastingrecht, adviseur voor financiële planning en vermogensbelasting. Uwe is gespecialiseerd in grensoverschrijdende advisering op het gebied van belastingen tussen Nederland en Duitsland.

 • Programma Open or Close

  09.15 uur Ontvangst

  09.30 uur  De stelsels van Nederland, Duitsland en België

  • De Nederlandse regelingen, door Carlo Douven.
   Sinds 1 januari 2015 kent Nederland de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Hoe werkt die regeling nu in de praktijk en wat zijn de geconstateerde knelpunten? Op welke punten is de regeling mogelijk niet conform het Europees recht, uitgaand van de recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie? Uiteraard wordt ook ingegaan op de berekening van de 90% en de daarop bestaande uitzonderingen. De problematiek rondom de inkomensverklaring, en dus de wijze waarop bewezen moet worden dat meer dan 90% van het wereldinkomen in Nederland belast wordt, zal ook aan de orde komen. En bij de kwalificerende buitenlandse belastingplicht is voor de praktijk ook een belangrijk onderwerp de vraag wie fiscale partner is.
  • De Duitse regelingen, door Uwe Fransen
   Duitsland kent al langere tijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor toepassing van onbeperkte belastingplicht voor personen die niet in Duitsland zelf woonachtig zijn. Hiervoor geldt een grens, zowel in procenten als in euro’s. Hoe werkt het praktisch gezien met de bepaling van deze grenzen? Worden de grenzen dubbel zo hoog indien het gaat om echtparen die ervoor kiezen om gezamenlijk aangifte te doen? Wanneer is het mogelijk om samen aangifte te doen en in welke situaties is dit dan zinvol? Op deze en andere vragen worden antwoorden gegeven, en voorts wordt ook licht in de duisternis gebracht inzake de keuze voor de juiste “Lohnsteuerklasse” (tariefgroep voor de Loonbelasting), zodat men na afloop van enig jaar dat men in Duitsland heeft gewerkt niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
  • De Belgische regelingen, door Gert De Greeve
   Onder voorwaarden worden niet-inwoners in België op fiscaal vlak gelijkgesteld met inwoners? Hiertoe is de 75% regel van belang. Maar met welke inkomsten moet je rekening houden om deze 75% grens te bepalen? Kan men kiezen voor onbeperkte belastingplicht? Wat is de invloed van het dubbelbelastingverdrag? Is er een onderscheid tussen de nationale en de gewestelijke belastingverminderingen? En wat als je geniet van het fiscale gunstregime voor buitenlandse kaderleden? U krijgt inzicht in de Belgische praktijk. Voorts zal u ook te weten komen met welke aftrekken men rekening mag houden bij de berekening van de Belgische loonbelasting (bedrijfsvoorheffing).


  11.00 uur  Pauze

  11.15 uur  Ontwikkelingen, jurisprudentie en de praktijk

  • Jurisprudentie: hoe de recente rechtspraak (zaak X, Kieback, Renneberg etc.) door de drie landen geïmplementeerd wordt
  • De ontwikkelingen binnen het Europese recht
  • De impact van het Europese recht op de nationale wetgevingen van de drie landen
  • Casusposities
  • Vragen

  12.45 uur  Lunch en afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen. Deze studieochtend is met name geschikt voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Compensation and benefitsmanagers
  • Financieel adviseurs
  • Salarisadministrateurs
  • HR-managers
  • Arbeidsrechtjuristen
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd:
  Donderdag 23 november 2017, 9.30 - 13.00 uur
  Ontvangst vanaf 9.15 uur.


  Kosten

  De kosten van deze cursus bedragen € 435,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en parkeren. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts.


  Locatie

  Verkadefabriek
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch
  De Verkadefabriek is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, het ligt op ca. 10 minuten lopen van station 's-Hertogenbosch.
  Als u met de auto komt, kunt u direct naast het gebouw parkeren.


  PE-punten:

  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  Register Belastingadviseurs (RB): 3 punten Fiscaal
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (3 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NIRPA: Alleen op verzoek
  NOAB: Alleen op verzoek
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).


  Verhinderd?

  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.