Alternatieve corporate immigratie strategieën

Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Online webinar

Hoewel vaak de kennismigrantenregeling wordt gebruikt, kan het voor bedrijven passender zijn om voor hun personeel op andere wijze werkautorisatie in Nederland te realiseren. In dit webinar verkennen we daarom diverse andere corporate immigratie-opties. Daarnaast zullen we recente ontwikkelingen op het gebied van immigratie behandelen, zoals de herziene richtlijn EU blauwe kaart, de speciale vergunningen voor Britten na Brexit, ETIAS en EES.

 • Omschrijving Open or Close

  "Verder kijken dan de kennismigrantenregeling: alternatieve corporate immigratie strategieën."

  Vaak wordt de kennismigrantenregeling gebruikt om werkautorisatie in Nederland te realiseren. Het kan echter voor bedrijven passender zijn om op andere wijze te regelen dat hun personeel in Nederland kan komen om te werken en te wonen. In dit webinar verkennen we daarom diverse andere corporate immigratie-mogelijkheden. Daarnaast zullen we recente ontwikkelingen op het gebied van immigratie behandelen, zoals de herziene richtlijn EU blauwe kaart, de speciale vergunningen voor Britten na Brexit, ETIAS en EES.  

  Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn veel bedrijven genoodzaakt om personeel vanuit het buitenland aan te nemen. Bij het inhuren van buitenlands personeel worden deze bedrijven geconfronteerd met de lappendeken van verschillende soorten vergunningen en wettelijke vereisten die ervoor zorgen dat het buitenlandse personeel, met name zij die geen Europees paspoort hebben, geautoriseerd is om in Nederland te werken en te wonen.

  Hoewel de kennismigrantenregeling vaak wordt gebruikt door grote multinationals, kan het voor andere bedrijven met hun unieke behoeften passender zijn om op andere wijze werkautorisatie te realiseren. Puttend uit de expertise van Deloitte op het gebied van immigratiewetgeving en -beleid, zullen we in dit webinar verder kijken dan de kennismigrantenregeling en alternatieve corporate immigratie-opties verkennen die in allerlei situaties relevant kunnen zijn. Daarnaast zullen we recente ontwikkelingen op het gebied van immigratie behandelen, denk hierbij aan de herziene richtlijn EU blauwe kaart, de speciale vergunningen voor Britten na Brexit, ETIAS en EES.  

  De doelgroep voor dit webinar bestaat uit payroll-, belasting- en HR-medewerkers die meer willen weten over immigratie. Meld je aan en leer meer over innovatieve strategieën die bedrijven kunnen helpen bij het navigeren door de complexiteiten van grensoverschrijdend werken en het aantrekken van internationaal talent.

 • Sprekers Open or Close

  De sprekers tijdens dit webinar zijn Marjolein Krommenhoek en Claudia van Wijk.

  Marjolein Krommenhoek is senior manager in de immigratiepraktijk van Deloitte. Met 10 jaar ervaring is Marjolein een expert op het gebied van corporate immigratie. Marjolein is een specialist in het ontwerpen van en adviseren over immigratiebeleid en -processen. Ze heeft een uitstekend begrip van de uitdagingen van bedrijven en HR-afdelingen op het gebied van wereldwijde mobiliteit.

  Claudia van Wijk werkt sinds november 2022 bij Deloitte als immigratie-consultant en heeft ruime ervaring met het adviseren over immigratiezaken voor diverse organisaties in uiteenlopende sectoren. Claudia maakt gebruik van haar expertise in immigratiewetten en -regelgeving om strategisch advies en ondersteuning te bieden aan klanten die complexe immigratieprocessen doorlopen.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur  Aanvang 'Verder kijken dan de kennismigrantenregeling: alternatieve corporate immigratie strategieën'

  • Wettelijke vereisten en vergunningen bij inhuren van buitenlands personeel
  • De kennismigrantenregeling
  • Alternatieve opties voor bedrijven om werkautorisatie te organiseren
  • Actuele ontwikkelingen op het vlak van immigratie
   -   Herziene richtlijn EU blauwe kaart
   -   Speciale vergunningen voor Britten na Brexit
   -   Het European Travel Information and Authorization System (ETIAS)
   -   Het Entry/Exit System (EES)
  • Praktijkvragen
  12.00 uur  Afsluiting
  (evt. wordt nog een korte pauze in het programma ingelast)
 • Voor wie? Open or Close

  De doelgroep voor dit webinar bestaat uit payroll-, belasting- en HR-medewerkers die meer willen weten over immigratie.

  Na afloop va dit webinar weet u meer over innovatieve strategieën die bedrijven kunnen helpen bij het navigeren door de complexiteiten van grensoverschrijdend werken en het aantrekken van internationaal talent.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Dinsdag 14 november 2023, 9.30 - 12.00 uur.

  Inlog
  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten bedragen € 379,- (excl. btw). Dit is inclusief de gebruikte presentatie en eventuele naslaginformatie, die u digitaal worden verstrekt. U ontvangt tevoren een factuur. (Relaties van Deloitte krijgen korting, neem daarvoor contact op met uw contactpersoon binnen Deloitte.)

  PE-punten:
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld
  Register Belastingadviseurs (RB): punten fiscaal in aanvraag
  NBA: Volgens de regels van de NBA kunnen leden zelf beoordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld
  NIRPA: alleen op verzoek (scholing-kennis)
  NOAB: alleen op verzoek

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.