Actualiteitendag internationale salarisadministratie

Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Igluu Lichttoren
Stad: Eindhoven

Tijdens deze Actualiteitendag brengen deskundige sprekers u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, regels en mogelijkheden rondom de grensoverschrijdende salarisadministratie. De dag is opgebouwd uit verschillende workshops waarin ruimte is voor wisselwerking met de diverse docenten en ook voor uw eigen casusbehandeling.

 • Omschrijving Open or Close

  Als payroller, of degene die daarvoor verantwoordelijk is, moet u niet alleen op de hoogte zijn van alle nieuwe regelgeving, maar die ook kunnen toepassen. Als u te maken hebt met grensoverschrijdende werknemers binnen uw bedrijf of bij uw cliënten, dan is dit vaak zeer gecompliceerd. Om nadelige gevolgen voor werkgevers en werknemers te voorkomen en om maximaal van de bestaande mogelijkheden gebruik te maken, is het van belang zo goed mogelijk te weten wat speelt.

  Tijdens deze Actualiteitendag brengen deskundige sprekers u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, regels en mogelijkheden rondom de grensoverschrijdende salarisadministratie. De dag is opgebouwd uit verschillende workshops waarin genoeg ruimte is voor wisselwerking met de docenten en uw eigen casusbehandeling. Op deze dag krijgt u inzicht in hoe de strategie van uw bedrijf zich vertaalt in de fiscaliteit. En hoe je een internationale werknemer het beste uitlegt wat de gevolgen voor hem zijn.
  U volgt alle workshops, waarin kort en krachtig de betreffende onderwerpen worden besproken, waarbij ook ruimte is voor uw eigen vragen. Op het eind van de dag is ook nog een aparte vragenronde ingepland. Een intensief, maar effectief programma.

  Deze studiedag is specifiek bedoeld voor payroll-, belonings- en HR-professionals die regelmatig te maken hebben met buitenlandse werknemers, grensarbeiders, of Nederlandse werknemers die voor korte of langere tijd naar het buitenland worden uitgezonden. Speciaal voor medewerkers die betrokken zijn bij (of verantwoordelijk zijn voor) de salarisadministratie van internationale medewerkers.

   

 • Sprekers Open or Close

  De sprekers tijdens deze studiedag zijn Carlo Douven, Debora Herveille, Miriam Michiels, Jo Sijstermans, en Ronald Vaessen.

  De heer mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven is docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal en financiële planning en voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting bij de Belastingdienst.

  Mevr. mr. D. (Debora) Herveille is werkzaam bij de Belastingdienst, als plaatsvervangend directeur van het Expertisecentrum Handhaving & Intelligence.

  Mevr. mr. M. (Miriam) Michiels is Senior Manager People Advisory Services bij EY Belastingadviseurs Eindhoven.

  De heer drs. J.J.G. (Jo) Sijstermans is specialist (inter)nationale loonbelasting en premieheffing; hij is een veelgevraagd docent en auteur.

  De heer mr. R. (Ronald) Vaessen is Senior Manager Tax People Advisory Services bij EY te Eindhoven.

 • Programma Open or Close

  09.15 uur  Ontvangst
  09.30 uur  Welkom en opening door dagvoorzitter Carlo Douven
  09.45 uur  Ronde 1 (2 workshops)
  10.45 uur  Pauze
  11.00 uur  Ronde 2 (2 workshops)
  12.00 uur  Lunchpauze
  13.00 uur  Ronde 3 (2 workshops)
  14.00 uur  Pauze
  14.15 uur  Ronde 4 (2 workshops)
  15.15 uur  Gezamenlijke samenvattende slotpresentatie en vragenronde
  16.00 uur  Afsluiting en borrel


  Workshop 1   Internationale belastingheffing en sociale zekerheid, door Jo Sijstermans

  Inleiding uitgangspunten internationale belastingheffing en sociale zekerheid met nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie. Conflicterende conflictregels en aandachtspunten. De fiscale en sociale zekerheidsgevolgen (detachering) van de Brexit.


  Workshop 2   (Het voorkomen van) aansprakelijkheden bij inlening van buitenlands personeel, door Miriam Michiels

  Risico’s die een rol spelen bij het inlenen van personeel over de grens, waarbij we ingaan op fiscale en premie rechtelijke risico’s, maar ook spreken over de nieuwe WagwEU, de wet aanpak schijnconstructies, en de DBA en de ZZP’er over de grens.


  Workshop 3   Belastingplannen 2018 en de gevolgen voor de payroll, door Carlo Douven

  Prinsjesdag is geweest, een blik vooruit op de (Belasting)plannen voor 2018.


  Workshop 4   De payroll ‘in control’: waarom eigenlijk? door Ronald Vaessen en Debora Herveille

  De internationale gegevensuitwisseling gaat steeds verder. Multinationals moeten op medewerkersniveau inzicht geven in het fiscale regime. Het belang om ‘in control’ te zijn blijft toenemen. De integratie van HR, salarisadministratie en projectadministratie kunnen daarin het verschil maken.


  Workshop 5   IT-ontwikkelingen in de salarisadministratie, door Ronald Vaessen en Debora Herveille

  Technische ontwikkelingen en dataverwerking in de payroll. Welke ontwikkelingen zijn er in de markt? Welke ontwikkelingen zijn er bij toezichthouders?


  Workshop 6   Pensioen in internationaal verband, door Carlo Douven

  Tijdens deze workshop gaan we in op de internationale aandachtspunten in de payroll betreffende pensioen. Wanneer moeten premies voor een buitenlandse pensioenregeling gebruteerd worden? Kan bij kort- of langlopende uitzendingen de Nederlandse pensioenregeling worden voortgezet? Welke invloed heeft een uitzending op de belastingheffing over de pensioenuitkeringen? Het antwoord op deze en andere vragen gaan we bespreken.


  Workshop 7   Verdragstoepassing in de salarisadministratie, door Miriam Michiels

  Belastingverdragen regelen in welk land een werknemer belasting moet betalen over zijn inkomen. Maar mag deze belastingtoewijzing in het verdrag ook zondermeer worden toegepast in de salarisadministratie? En wat zijn de voor- dan wel nadelen van de verwerking in de payroll? We bespreken deze mogelijkheden, waaronder de 13e run.


  Workshop 8   Uitleg van de salarisstrook, door Jo Sijstermans

  Uitleg van en aandachtspunten bij de salarisstrook van de uitgezonden werknemer en de grensarbeider. Informatievergaring, toepasselijke wetgevingen en de beoordeling van de feiten. Extraterritoriale kostenvergoedingen en WKR.

   

 • Voor wie? Open or Close
  Deze studiedag is specifiek bedoeld voor payroll-, belonings- en HR-professionals en belastingadviseurs die regelmatig te maken hebben met buitenlandse werknemers, grensarbeiders, of Nederlandse werknemers die voor korte of langere tijd naar het buitenland worden uitgezonden.
  Speciaal voor medewerkers die betrokken zijn bij (of verantwoordelijk voor) de salarisadministratie van internationale medewerkers.

   

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 7 november 2017, 9.30 - 16.00 uur.

  Locatie van deze studiedag
  Igluu, Lichttoren 32, Eindhoven.

  Het gebouw ligt op 3 minuten lopen van het Centraal Station van Eindhoven, en is dus uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.
  Als u met de auto komt, kunt u parkeren bij parkeergarage Mathildelaan P1, direct tegenover de Lichttoren.
  Zie hier voor de route.

  Kosten
  De kosten van deze studiedag bedragen € 495,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief diverse handouts, koffie en thee en lunch.

  PE-punten in aanvraag:
  NIRPA/RPP: 48 punten in aanvraag
  RB: 5 punten (2,5 fisc., 2,5 niet-fisc.) in aanvraag
  NBA: 5 punten op verzoek
  NOB: Leden beoordelen zelf of een cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld. Deze cursus: 5 uur, 5 punten.
  NOAB: alleen op verzoek

   

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.