Introductie

Inmiddels zijn we weer gestart met bijeenkomsten waarbij deelnemers ook in de zaal aanwezig zijn. We houden de groepen wel nog klein. Veelal zult u een QR-code moeten kunnen overleggen. Waar mogelijk passen we onze programma's aan, zodat ze ook vanuit huis of kantoor te volgen zijn. Als u op een cursusdag aanwezig zou zijn maar griepverschijnselen vertoont of in contact bent geweest met besmette personen, mag u niet deelnemen. U krijgt dan uw inschrijfgeld geheel terug.
U kunt uw kennis ook online op peil houden met onze webinars.