Onze bijeenkomsten gaan door, maar de groepen die in een zaal aanwezig zijn zullen wat kleiner zijn. Waar mogelijk passen we onze programma's aan, zodat ze ook vanuit huis of kantoor te volgen zijn. Als u op een cursusdag aanwezig zou zijn maar griepverschijnselen vertoont of in contact bent geweest met besmette personen, mag u niet deelnemen. U krijgt dan uw inschrijfgeld geheel terug.
U kunt uw kennis ook online op peil houden met onze webinars.

Tijd: 9.30 - 16.50 uur
Locatie: Online webinars

Deze reeks webinars biedt u op 1 dag een diepgaande update van relevante ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken. Met achtereenvolgens: Internationale mobiliteit (door Jo Sijstermans en Stijn Wichers), Internationale sociale zekerheid (door Arnoud Driessen en John Budde), Actualiteiten grensoverschrijdend werken (door Carlo Douven) en Grensarbeiders (door Evelien de Jong en Nicole Janssen). U kunt ze alle vier volgen, of er een, twee of drie uitkiezen. Schrijf nu in.

Tijd: 9.30 - 12.30 uur
Locatie: Online webinar

Bij thuiswerkbeleid verdienen grensoverschrijdende werknemers speciale aandacht. Zeker de werknemer die in zijn woonland thuiswerkt, terwijl dat woonland niet zijn werkland is. Tijdens deze online workshop bespreken we de gevolgen van het thuiswerken voor deze werknemers. Met focus op situaties binnen de EU. Ook gaan we in op de overheidsregels die in 2021 van toepassing zijn.

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Online webinar

We bespreken aan de hand van het OESO-modelverdrag en -commentaar de werking van een verdrag en lossen concrete casus op. Daarbij staan de artikelen over het grensoverschrijdend werken centraal, zoals de arbeidsartikelen, pensioenartikel, overheidsartikel. Maar we gaan ook in op algemene leerstukken van verdragstoepassing: dubbele belasting, toepasselijkheid, woonplaats etc. Aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden geven we duidelijk aan wat het praktijkbelang is.

Tijd: 9.30 - 15.15 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Studiedag over de juridische aspecten van het werken met lokale werknemers, bij detachering of het opzetten van een vestiging in Frankrijk. Sociale verzekeringswetgeving, loonbelasting, arbeidsrecht en aanvullende arbeidsvoorwaarden voor lokale werknemers, de regels wat betreft detachering en de diverse opties voor een mogelijke lokale vestiging.

Data: 2, 9, 16 en 23 november 2021
Locatie: Kasteel Woerden, of online
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

De vaste inrichting van de werkgever vormt bij grensoverschrijdend werken de drempel die voor ondernemers, ZZP-ers, BVBA’s etc. kan leiden tot belastingheffing in het werkland. Ook voor werknemers en bestuurders is relevant of in het werkland sprake is van een vaste inrichting, omdat dan daar vanaf de eerste dag belastingheffing is. Tijdens deze studieochtend verkennen we het begrip vaste inrichting en passen het toe op praktijkgevallen van grensoverschrijdend werken of ondernemen.

Data: 2 donderdagen in november 2021
Locatie: Seats2meet Strijp-S
Stad: Eindhoven

De hoofdlijnen van het Belgische belastingrecht, toegespitst op de praktijk van Nederlandse adviseurs. Biedt inzicht in grensoverschrijdende fiscale problematiek en mogelijkheden. We bespreken ook fiscaal relevante aspecten van het Belgische sociale zekerheidsstelsel en diverse relevante actualiteiten.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek (of via Zoom)
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)