Tijd: 2 donderdagen in september 2018
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

De meest voorkomende problematiek bij uitzendingen van en naar c.q. tewerkstelling in de Verenigde Staten. We behandelen belastingen, sociale zekerheid, immigratie en pensioen. Door specialisten die dagelijks werkzaam zijn met deze materie. Toegespitst op de praktijk voor Nederlandse adviseurs en HR/ tax-functionarissen.

Data: 2 en 11 oktober 2018
Locatie: Color Business Center Kerkenbos
Stad: Nijmegen

De hoofdlijnen van het Duitse belastingrecht, toegespitst op de praktijk van Nederlandse adviseurs. Onze Duitse (Nederlandstalige) docenten geven inzicht in de grensoverschrijdende fiscale problematiek en mogelijkheden. Zij behandelen ook fiscaal relevante aspecten van het Duitse sociale zekerheidsstelsel en diverse actualiteiten.

Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Hoe ziet de 30%-regeling er uit voor expats die in 2019 naar Nederland worden gehaald, worden uitgezonden, of in 2019 van inhoudingsplichtige wisselen? Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer juist niet? Alles over de huidige 30%-regeling, de relevante jurisprudentie en aangekondigde toekomstige wijzigingen.

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Droom!
Stad: Beuningen (bij Nijmegen)

De hoofdlijnen van het Duitse arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Duitse sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Data: oktober/november 2018
Locatie: Igluu
Stad: Utrecht

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Seats2Meet Strijp-S
Stad: Eindhoven

Tijdens deze Actualiteitendag brengen deskundige sprekers u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, regels en mogelijkheden rondom de grensoverschrijdende salarisadministratie. De dag is opgebouwd uit verschillende workshops waarin ruimte is voor wisselwerking met de diverse docenten en ook voor uw eigen casusbehandeling.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Apollo Hotel
Stad: Breda

We bespreken bij dit seminar de hoofdlijnen van het Belgische arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Belgische sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)