Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Europese landen kennen regelingen die niet-inwoners dezelfde fiscale faciliteiten geven als inwoners. Nederland heeft de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, Duitsland het 90%-criterium en België kent een 75%-regeling. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (zaak X, Kieback, Renneberg etc.) zorgt momenteel voor onduidelijkheid. Tijdens deze studiedag worden de stelsels van Nederland, België en Duitsland toegelicht en vergeleken.

Tijd: 9.30 - 16.30 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Alle hoofdpunten van werken met grensoverschrijdend personeel, in compacte vorm. De hoofdlijnen van sociale zekerheid en fiscaliteit plus de actuele ontwikkelingen. Door middel van cases passen we de theorie direct toe op situaties die in uw praktijk kunnen voorkomen. Geen voorkennis vereist.

Data: januari/februari 2018
Locatie: Igluu
Stad: Utrecht

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2017 en per 1 januari 2018 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2018, het regeerakkoord en de vele jurisprudentie in 2017 vragen speciale aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Igluu Lichttoren
Stad: Eindhoven

Tijdens deze studiemiddag leggen we uit waar werkgevers die in België activiteiten ontplooien tegenaan lopen als ze voor hun werknemers daar de sociale verzekering moeten toepassen. Alle belangrijke werkgeversverplichtingen aangaande de Belgische sociale zekerheid worden besproken, aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Dus zowel theorie als praktijk komen aan de orde.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Hierbij komen telkens de overeenkomsten en verschillen aan bod in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)