Tijd: 10.00 - 13.15 uur
Locatie: Kantoor EY
Stad: Eindhoven

De regels betreffende het detacheren van werknemers binnen de EU zijn de afgelopen jaren meermaals gewijzigd en aangevuld. Tijdens dit seminar geven wij een diepgaande update van alle nieuwe regels, in het bijzonder van de nieuwe Nederlandse meldplicht WagwEU (die ingaat per 1 maart 2020, boete van € 12.000 per overtreding) en wat dit voor bedrijven inhoudt.

Data: juni 2020
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

U wordt op de hoogte gebracht van de ins en outs van werknemersparticipaties. Centraal staan aandelen- en optieplannen en de juridische, fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van de meest voorkomende plannen/producten. Met zowel aandacht voor de nationale als de internationale gevolgen van deze beloningsvormen.

Tijd: 9.30 - 17.15 uur
Locatie: Congrescentrum 1931
Stad: 's-Hertogenbosch

Deze jaarlijkse studiedag is zeer praktijkgericht. Vele belangrijke en actuele onderwerpen m.b.t. werken over de grens komen aan de orde. Opnieuw met veel deskundige sprekers en een ruim aanbod aan relevante workshops. Lustrumeditie met bijzonder key-note speaker. Schrijf nu in.

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Compensatiepakketten voor expats moeten werknemers aantrekken, behouden en motiveren. Tegelijkertijd moeten deze kosten in balans zijn met het verwachte rendement voor de organisatie. Tijdens dit seminar gaan we uitgebreid in op de praktijk van het beloningsbeleid bij internationale mobiliteit en de dilemma’s die dan opkomen.

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Droom!
Stad: Beuningen (bij Nijmegen)

De hoofdlijnen van het Duitse arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Duitse sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Het internationaal vervoer via de lucht, het water en over de weg is bijna per definitie grensoverschrijdend. Dus de werkgevers en hun werknemers in deze branche hebben veel te maken met regels van meerdere landen. Vaak gelden voor hun wat betreft sociale zekerheid, belastingheffing en arbeidsrecht en detachering ook nog specifieke regels. Dat is ook het geval bij tewerkstelling die niet op het land gebeurt. We bespreken de specifieke regelgeving.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)