Tijd: 2 donderdagen in september 2019
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

De meest voorkomende problematiek bij uitzendingen van en naar c.q. tewerkstelling in de Verenigde Staten. We behandelen belastingen, sociale zekerheid, immigratie en pensioen. Door specialisten die dagelijks werkzaam zijn met deze materie. Toegespitst op de praktijk voor Nederlandse adviseurs en HR/ tax-functionarissen.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Als sprake is van inkomsten waarover twee landen heffingsrecht hebben, vormt de wijze van voorkoming van dubbele belasting het eindspel. Naast de verdeling van heffingsrechten is ook de wijze waarop de voorkoming bepaald wordt heel belangrijk. Tijdens deze workshop gaan we voor binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen verkennen hoe de voorkoming bepaald moet worden en wat de (onverwachte) gevolgen daarvan kunnen zijn.

Data: 2 donderdagen in oktober 2019
Locatie: Seats2meet Spoorzone
Stad: Tilburg

De hoofdlijnen van het Belgische belastingrecht, toegespitst op de praktijk van Nederlandse adviseurs. Biedt inzicht in grensoverschrijdende fiscale problematiek en mogelijkheden. We bespreken ook fiscaal relevante aspecten van het Belgische sociale zekerheidsstelsel en diverse relevante actualiteiten.

Datum: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht biedt niet-inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van Nederlandse fiscale faciliteiten. Door recente jurisprudentie is deze wetgeving niet meer actueel. Vooral het arrest over een Spaanse voetbalmakelaar roept de nodige vragen op. Dat alles gaat leiden tot een wijziging van de Wet IB 2001, voorafgegaan door een besluit. Wat is hier allemaal aan de hand?

Data: nov/dec 2019
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.30 - 16.30 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Alle hoofdpunten van werken met grensoverschrijdend personeel, in compacte vorm. De hoofdlijnen van sociale zekerheid en fiscaliteit plus de actuele ontwikkelingen. Door middel van cases passen we de theorie direct toe op situaties die in uw praktijk kunnen voorkomen. Geen voorkennis vereist.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

De vaste inrichting van de werkgever vormt bij grensoverschrijdend werken de drempel die voor ondernemers, ZZP-ers, BVBA’s etc. kan leiden tot belastingheffing in het werkland. Ook voor werknemers en bestuurders is relevant of in het werkland sprake is van een vaste inrichting, omdat dan daar vanaf dag 1 belastingheffing is. Tijdens deze studieochtend verkennen we het begrip vaste inrichting en passen het toe op praktijkgevallen van grensoverschrijdend werken of ondernemen.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)