Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

De vaste inrichting van de werkgever vormt bij grensoverschrijdend werken de drempel die voor ondernemers, ZZP-ers, BVBA’s etc. kan leiden tot belastingheffing in het werkland. Ook voor werknemers en bestuurders is relevant of in het werkland sprake is van een vaste inrichting, omdat dan daar vanaf dag 1 belastingheffing is. Tijdens deze studieochtend verkennen we het begrip vaste inrichting en passen het toe op praktijkgevallen van grensoverschrijdend werken of ondernemen.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2018 en per 1 januari 2019 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2019, het regeerakkoord en de vele jurisprudentie in 2018 vragen speciale aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

Datum: 14 maart 2019
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

De Brexit, in welke variant dan ook, heeft gevolgen voor het internationale bedrijfsleven dat contacten heeft met het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard is er ook een groot belang voor werknemers die grensoverschrijdend werken. We gaan in op sociale zekerheid, arbeidsrecht, verblijfsrecht, tewerkstellingsvergunningen, fiscaliteit en pensioen, want de Brexit heeft op al deze gebieden gevolgen.

Tijd: 9.15 - 15.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Droom!
Stad: Beuningen (bij Nijmegen)

Tijdens deze studiedag brengen deskundige sprekers u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, regels en mogelijkheden rondom werken in Duitsland. Wat betreft belastingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Met extra aandacht voor opvallende verschillen met Nederland. De thema's worden besproken aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.

Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Hoe ziet de 30%-regeling er uit voor expats die in 2019 naar Nederland worden gehaald, worden uitgezonden, of in 2019 van inhoudingsplichtige wisselen? Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer juist niet? Alles over de huidige 30%-regeling, de relevante jurisprudentie en aangekondigde toekomstige wijzigingen.

Data: mei/juni 2019
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.15 - 15.30 uur
Locatie: Social Impact Factory
Stad: Utrecht

Compensatiepakketten voor expats moeten werknemers aantrekken, behouden en motiveren. Tegelijkertijd moeten deze kosten in balans zijn met het verwachte rendement voor de organisatie. Tijdens dit seminar gaan we uitgebreid in op de praktijk van het beloningsbeleid bij internationale mobiliteit en de dilemma’s die dan opkomen.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 2 donderdagen in september 2019
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

De meest voorkomende problematiek bij uitzendingen van en naar c.q. tewerkstelling in de Verenigde Staten. We behandelen belastingen, sociale zekerheid, immigratie en pensioen. Door specialisten die dagelijks werkzaam zijn met deze materie. Toegespitst op de praktijk voor Nederlandse adviseurs en HR/ tax-functionarissen.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)