Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Igluu Lichttoren
Stad: Eindhoven

Tijdens deze Actualiteitendag brengen deskundige sprekers u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, regels en mogelijkheden rondom de grensoverschrijdende salarisadministratie. De dag is opgebouwd uit verschillende workshops waarin ruimte is voor wisselwerking met de diverse docenten en ook voor uw eigen casusbehandeling.

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Color Business Center Kerkenbos
Stad: Nijmegen

De hoofdlijnen van het Duitse arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Duitse sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Europese landen kennen regelingen die niet-inwoners dezelfde fiscale faciliteiten geven als inwoners. Nederland heeft de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, Duitsland het 90%-criterium en België kent een 75%-regeling. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (zaak X, Kieback, Renneberg etc.) zorgt momenteel voor onduidelijkheid. Tijdens deze studiedag worden de stelsels van Nederland, België en Duitsland toegelicht en vergeleken.

Tijd: 9.30 - 16.30 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Alle hoofdpunten van werken met grensoverschrijdend personeel, in compacte vorm. De hoofdlijnen van sociale zekerheid en fiscaliteit plus de actuele ontwikkelingen. Door middel van cases passen we de theorie direct toe op situaties die in uw praktijk kunnen voorkomen. Geen voorkennis vereist.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Bij deze bijeenkomst krijgt u inzicht in de wijze van bijstand bij invordering van buitenlandse belastingschulden binnen de EU (plus Zwitserland en de VS). We behandelen de vormen van bijstand die staten elkaar moeten verlenen. Wanneer kan bijstand worden gevraagd? Kan een staat een dergelijk verzoek weigeren? Welke mogelijkheden heeft een betrokkene om zich te verweren tegen de tenuitvoerlegging van een verzoek om bijstand?

Data: januari/februari 2018
Locatie: Igluu
Stad: Utrecht

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.15 - 15.00 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Hierbij komen telkens de overeenkomsten en verschillen aan bod in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.
(Deze sessie van september is volgeboekt, voor de sessie van april zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar.)

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)