Tijd: 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Op 31 januari 2020 volgt de eerste stap in de Brexit. De ‘Withdrawal Agreement’ van 17 oktober 2019 lijkt te leiden tot een overgangsregeling t/m 31 december 2020, waarna mogelijk alsnog een harde(re) Brexit volgt. Dit heeft gevolgen voor het internationale bedrijfsleven dat contacten heeft met het Verenigd Koninkrijk. Er is ook een groot belang voor werknemers die grensoverschrijdend werken. Deze studiedag gaat in op sociale zekerheid, arbeidsrecht, verblijfsrecht, tewerkstellingsvergunningen, fiscaliteit en pensioen.

Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Hoe ziet de 30%-bewijsregel er uit voor expats die naar Nederland worden gehaald, worden uitgezonden, of van inhoudingsplichtige wisselen? Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer juist niet? Alles over de huidige 30%-bewijsregel en de relevante jurisprudentie.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2019 en per 1 januari 2020 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2020, nieuwe belastingverdragen en de vele jurisprudentie in 2019 vragen aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

Tijd: 9.30 - 15.30 uur
Locatie: LocHal
Stad: Tilburg

Netto-beloningen, tax-equalisation, salary-split etc. zijn termen die we bij werknemers die Grensoverschrijdend Werken veel tegenkomen. Wat betekenen ze precies en hoe werken ze door in de loonaangifte? Deze zaken en andere specifieke grensoverschrijdende problematiek bij een salarisadministratie komen tijdens deze studiedag aan de orde.

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Droom!
Stad: Beuningen (bij Nijmegen)

De hoofdlijnen van het Duitse arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Duitse sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Tijd: 9.30 - 15.30 uur
Locatie: Kantoor EY
Stad: Eindhoven

De regels betreffende het detacheren van werknemers binnen de EU zijn de afgelopen jaren meermaals gewijzigd en aangevuld. Tijdens dit seminar geven wij een diepgaande update van alle nieuwe regels, in het bijzonder van de nieuwe Nederlandse meldplicht WagwEU (die ingaat per 1 maart 2020, melden uiterlijk 5 dagen voor aanvang, boete van € 12.000 per overtreding) en wat dit voor bedrijven inhoudt.

Data: mei/juni 2020
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

U wordt op de hoogte gebracht van de ins en outs van werknemersparticipaties. Centraal staan aandelen- en optieplannen en de juridische, fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van de meest voorkomende plannen/producten. Met zowel aandacht voor de nationale als de internationale gevolgen van deze beloningsvormen.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)