Data: oktober/november 2018
Locatie: Igluu
Stad: Utrecht

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Seats2Meet Strijp-S
Stad: Eindhoven

Tijdens deze Actualiteitendag brengen deskundige sprekers u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, regels en mogelijkheden rondom de grensoverschrijdende salarisadministratie. De dag is opgebouwd uit verschillende workshops waarin ruimte is voor wisselwerking met de diverse docenten en ook voor uw eigen casusbehandeling.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Apollo Hotel
Stad: Breda

We bespreken bij dit seminar de hoofdlijnen van het Belgische arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Belgische sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

De vaste inrichting van de werkgever vormt bij grensoverschrijdend werken de drempel die voor ondernemers, ZZP-ers, BVBA’s etc. kan leiden tot belastingheffing in het werkland. Ook voor werknemers en bestuurders is relevant of in het werkland sprake is van een vaste inrichting, omdat dan daar vanaf dag 1 belastingheffing is. Tijdens deze studieochtend verkennen we het begrip vaste inrichting en passen het toe op praktijkgevallen van grensoverschrijdend werken of ondernemen.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2018 en per 1 januari 2019 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2019, het regeerakkoord en de vele jurisprudentie in 2018 vragen speciale aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

Tijd: 9.15 - 15.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Droom!
Stad: Beuningen (bij Nijmegen)

Tijdens deze studiedag brengen deskundige sprekers u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, regels en mogelijkheden rondom werken in Duitsland. Wat betreft belastingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Met extra aandacht voor opvallende verschillen met Nederland. De thema's worden besproken aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)