Onze geplande bijeenkomsten kunnen weer doorgaan. De groepen zullen klein zijn en we houden rekening met goede coronaprotocollen. We hopen dat u zoals gebruikelijk blijft inschrijven.
Als u op een cursusdag griepverschijnselen vertoont of in contact bent geweest met besmette personen, mag u niet deelnemen. U krijgt dan uw inschrijfgeld geheel terug.
U kunt uw kennis ook online op peil houden met onze webinars.

Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Online webinar

Update: We geraken steeds meer in de vervolgfase van de coronavirusmaatregelen. Welke invloed hebben deze maatregelen op het grensoverschrijdend werken? De eerste acute issues lijken opgelost, maar wat zijn voor expats en grensarbeiders concreet de gevolgen nu en in de nabije toekomst? Tijdens dit webinar van 2 uur gaan we met name in op de gevolgen op het gebied van belastingrecht en sociale zekerheid. Ook andere relevante aandachtspunten komen aan bod, ook enkele door corona wat ondergesneeuwde onderwerpen.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Compensatiepakketten voor expats moeten werknemers aantrekken, behouden en motiveren. Tegelijkertijd moeten deze kosten in balans zijn met het verwachte rendement voor de organisatie. Tijdens dit seminar gaan we uitgebreid in op de praktijk van het beloningsbeleid bij internationale mobiliteit en de dilemma’s die dan opkomen.

Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Online webinar

In dit webinar worden de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (MDR) en de bijbehorende leidraad behandeld. We lopen de wet helemaal door, waarbij de belangrijkste global mobility-aspecten en praktijkvragen worden uitgelicht. Tevens wordt een blik over de grens geworpen: kennen andere EU-lidstaten ook een leidraad die verduidelijkt of melding moet worden gemaakt van een grensoverschrijdende fiscale constructie?

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Droom!
Stad: Beuningen (bij Nijmegen)

De hoofdlijnen van het Duitse arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Duitse sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Tijd: 9.30 - 15.15 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Studiedag over de juridische aspecten van het werken met lokale werknemers, bij detachering of het opzetten van een vestiging in Frankrijk. Sociale verzekeringswetgeving, loonbelasting, arbeidsrecht en aanvullende arbeidsvoorwaarden voor lokale werknemers, de regels wat betreft detachering en de diverse opties voor een mogelijke lokale vestiging.

Tijd: 9.15 - 12.30 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Aangekondigd is dat in 2020 veel nieuwe verdragen worden gesloten. Per 1 januari 2021 zullen dan ook zeker diverse belangrijke verdragen in werking treden, zoals in ieder geval met Ierland en Algerije. Ook de Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020 is verschenen. Die geeft een mooie kijk op de toekomst van de Nederlandse belastingverdragen. We bekijken deze ontwikkelingen eens grondig.

Data: november/december 2020
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Het internationaal vervoer via lucht, water of de weg is bijna altijd grensoverschrijdend. Vaak gelden hierbij voor sociale zekerheid, belastingheffing en arbeidsrecht specifieke regels. En er zijn speciale regels voor internationaal detacheren van werknemers, bijv. in het wegvervoer. Dat geldt ook voor tewerkstelling die niet op het land gebeurt, off-shore. Hierbij spelen ook internationale verdragen een rol. Tijdens deze studieochtend gaan we in op deze specifieke regelgeving.

Tijd: 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Tenzij nog iets heel bijzonders gebeurt, zal de Brexit op 1 januari 2021 definitief zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het internationale bedrijfsleven dat contacten heeft met het Verenigd Koninkrijk en voor de werknemers die grensoverschrijdend werken. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe situatie op 1 januari 2021? Waar moet u aan denken wat betreft het uitzenden van personeel tussen Nederland en het VK? We bespreken dit aan hand van de thema's: arbeidsrecht, verblijfsrecht, sociale zekerheid, belastingheffing en pensioen.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek (of via Zoom)
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)