Onze bijeenkomsten gaan door, maar de groepen zullen klein zijn en de sessies zijn waar mogelijk ook vanaf thuis te volgen. We hopen dat u zoals gebruikelijk blijft inschrijven.
Als u op een cursusdag aanwezig zou zijn, maar griepverschijnselen vertoont of in contact bent geweest met besmette personen, mag u niet deelnemen. U krijgt dan uw inschrijfgeld geheel terug.
U kunt uw kennis ook online op peil houden met onze webinars.

Tijd: 9.15 - 12.30 uur
Locatie: Online webinar

Aangekondigd is dat in 2020 veel nieuwe verdragen worden gesloten. Per 1 januari 2021 zullen dan ook zeker diverse belangrijke verdragen in werking treden, zoals in ieder geval met Ierland en Algerije. Ook de Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020 is verschenen. Die geeft een mooie kijk op de toekomst van de Nederlandse belastingverdragen. We bekijken deze ontwikkelingen eens grondig.

Tijd: 9.30 - 11.00 uur
Locatie: Online webinar

Heeft u zakelijke belangen in of met Duitsland? Gaat u mensen uit Duitsland in dienst nemen? Of werkt personeel afwisselend in Nederland en Duitsland? Tijdens dit online seminar wordt ingegaan op de arbeidsrechtelijke aspecten als men met eigen personeel, met uitzendkrachten en/of ZZP´ers naar Duitsland gaat.

Data: november/december 2020
Locatie: Kasteel Woerden, of online
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden, of online
Stad: Woerden

Het internationaal vervoer via lucht, water of de weg is bijna altijd grensoverschrijdend. Vaak gelden hierbij voor sociale zekerheid, belastingheffing en arbeidsrecht specifieke regels. En er zijn speciale regels voor internationaal detacheren van werknemers, bijv. in het wegvervoer. Dat geldt ook voor tewerkstelling die niet op het land gebeurt, off-shore. Hierbij spelen ook internationale verdragen een rol. Tijdens deze studieochtend gaan we in op deze specifieke regelgeving.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden, of online
Stad: Woerden

Tenzij nog iets heel bijzonders gebeurt, zal de Brexit op 1 januari 2021 definitief zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het internationale bedrijfsleven dat contacten heeft met het Verenigd Koninkrijk en voor de werknemers die grensoverschrijdend werken. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe situatie op 1 januari 2021? Waar moet u aan denken wat betreft het uitzenden van personeel tussen Nederland en het VK? We bespreken dit aan hand van de thema's: arbeidsrecht, verblijfsrecht, sociale zekerheid, belastingheffing en pensioen.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2020 en per 1 januari 2021 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2021, nieuwe belastingverdragen en de vele jurisprudentie in 2020 vragen aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap moet voorkomen dat aanmerkelijk belanghouders, zoals dga's, belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen door te lenen van hun eigen vennootschap. We gaan aan de hand van diverse voorbeelden en praktijksituaties volop in op de voorgestelde regeling, zowel op de nationale als internationale aspecten.

Tijd: 9.30 - 15.15 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Studiedag over de juridische aspecten van het werken met lokale werknemers, bij detachering of het opzetten van een vestiging in Frankrijk. Sociale verzekeringswetgeving, loonbelasting, arbeidsrecht en aanvullende arbeidsvoorwaarden voor lokale werknemers, de regels wat betreft detachering en de diverse opties voor een mogelijke lokale vestiging.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek (of via Zoom)
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)