Datum: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht biedt niet-inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van Nederlandse fiscale faciliteiten. Door recente jurisprudentie is deze wetgeving niet meer actueel. Vooral het arrest over een Spaanse voetbalmakelaar roept de nodige vragen op. Dat alles gaat leiden tot een wijziging van de Wet IB 2001, voorafgegaan door een besluit. Wat is hier allemaal aan de hand?

Tijd: 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

De Brexit, in welke variant dan ook, heeft gevolgen voor het internationale bedrijfsleven dat contacten heeft met het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard is er ook een groot belang voor werknemers die grensoverschrijdend werken. We gaan in op sociale zekerheid, arbeidsrecht, verblijfsrecht, tewerkstellingsvergunningen, fiscaliteit en pensioen, want de Brexit heeft op al deze gebieden gevolgen.

Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Hoe ziet de 30%-bewijsregel er uit voor expats die naar Nederland worden gehaald, worden uitgezonden, of van inhoudingsplichtige wisselen? Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer juist niet? Alles over de huidige 30%-bewijsregel en de relevante jurisprudentie.

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2019 en per 1 januari 2020 zijn er weer vele regelingen aangepast en gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2020, nieuwe belastingverdragen en de vele jurisprudentie in 2019 vragen aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

Tijd: 9.30 - 15.30 uur
Locatie: LocHal
Stad: Tilburg

Tijdens deze studiedag gaan we in op de vele onderwerpen waar salarisadministrateurs mee van doen hebben bij de loonadministratie en -aangifte van internationale werknemers. We leggen de fiscale en sociale zekerheidsregels uit en geven aan hoe bijzondere situaties verwerkt kunnen worden in de loonadministratie en de loonaangifte.

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Droom!
Stad: Beuningen (bij Nijmegen)

De hoofdlijnen van het Duitse arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Duitse sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Data: mei/juni 2020
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)