Loondoorbetaling bij ziekte in grensoverschrijdend perspectief

Heike Xhonneux Geschreven door 22-04-2019

Auteur: Heike Xhonneux, Adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux juristen

We hebben in dit vakblad al vaker aandacht besteed aan het onderwerp ziekte als iemand aan de andere kant van de grens of in meerdere landen werkt. In de EGVO 883-2004 is ook de uitkering bij ziekte en invaliditeit gecoördineerd en daardoor worden veel problemen gelukkig ondervangen. Echter, er kunnen desondanks enkele (nog) niet opgeloste problemen ontstaan, waaronder de in dit artikel te bespreken vraag hoe lang een werkgever het loon bij ziekte moet doorbetalen. Ik zal me hierbij vooral focussen op de situatie dicht bij huis, namelijk de kwesties die zich bij grensgangers vanuit Nederland kunnen voordoen. Om te beginnen zullen kort de verschillen tussen de loondoorbetalingen worden geschetst en dan een korte weergave van waar in de praktijk de problemen (kunnen) ontstaan. Daarna wordt ingegaan op de mogelijke interpretaties van de wet- en regelgeving. Afsluitend volgt een conclusie met enkele aanbevelingen.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws