Er mag niets van de AVG of privacywetgeving, of toch wel? Waar het om gaat bij AVG/GDPR

Helmi van Bergen Geschreven door 11-03-2021

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. (info@juridiqua.nl) Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Ik lees en hoor wel eens dat sinds de inwerkingtreding van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, er niets meer mag, bepaalde persoonsgegevens zouden niet mogen worden doorgegeven, terwijl de betreffende instantie of functionaris vindt dat dit wel nodig is. Maar is het wel zo dat er niets meer mag van de AVG? Is de verwerking van persoonsgegevens bij een bepaalde instantie bedoeld voor hetgeen de andere instantie of functionaris wil? En waar gaat de AVG eigenlijk over? Wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel ga ik in op het doel en het waarom van de AVG. Wat zijn eigenlijk persoonsgegevens, wat is het verwerken van persoonsgegevens en wanneer mag dat wel en wanneer mag het niet?

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws