De internationale payroll wijzigt door het Besluit inkomstenverhouding

Carlo Douven Geschreven door 08-12-2021

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/CD-Vaktechniek en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 23 april 2021 is het Besluit inkomstenverhouding (Besluit IKV) verschenen. Dit besluit wijzigt het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.(1) Het besluit definieert het begrip inkomstenverhouding (IKV) voor de aangifte loonheffingen. In dit artikel ga ik in op gevolgen die het Besluit IKV heeft voor de loonaangifte als er al dan niet in Nederland wonende werknemers zijn waarvan het loon niet volledig in Nederland is belast.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws