Brexit: Sociale Zekerheid - update over de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet

Esther Moh Geschreven door 29-05-2021

Auteur: Esther Moh, Senior consultant, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP – People Advisory Services (esther.moh@nl.ey.com)

Na een periode van stilte, waarin er nader onderzoek is gedaan, heeft de SVB op 23 maart 2021(1) een update gepubliceerd over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (verder: VK-EU Overeenkomst) en het bijbehorende sociale zekerheidsprotocol (verder: Protocol)(2). Dit Protocol kent een beperktere bescherming van sociale zekerheidsrechten dan onder de EU-verordening (883/2004) het geval is. In de update gaat de SVB o.a. in op hoe de beperktere bescherming van het Protocol uitpakt voor de Wet langdurige zorg (verder: Wlz) en de Zorgverzekeringswet (verder: Zvw). Dit artikel focust zich op de Wlz en de Zvw.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.

Nieuws