Rubriek: Verenigde Staten

Vragen en antwoorden FATCA/CRS geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2018

17 vragen en antwoorden, als aanvulling op de leidraad FATCA/CRS, zijn opgenomen in een geactualiseerd besluit. Het besluit gaat onder meer over verkrijgen tax identification number en toetsing door de financiële instelling van de fiscale woonplaats.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 maart 2018, nr. 2018-0000032038 

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging fiscale stelsel VS treft inwoners Nederland

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2018

Het Amerikaanse belastingstelsel is recent fundamenteel gewijzigd. De gevolgen voor inwoners van Nederland met de Amerikaanse nationaliteit is nog niet duidelijk. De ingevoerde ‘Toll Tax’ kan er toe leiden dat buiten de VS al eerder behaalde winsten alsnog door de VS worden belast. Omdat in belastingverdragen de VS zich heeft voorbehouden het wereldinkomen van personen met de Amerikaanse nationaliteit te belasten (saving clause), is deze heffing niet in strijd met het verdrag. Samen met de EU-lidstaten probeert Nederland tot een rechtvaardige oplossing te komen.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, kenmerk: 2018-0000024945 

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws