Thuiswerken

Thuiswerkbeleid leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2023

De Belgische rulingcommissie concludeert dat het thuiswerkbeleid van een Nederlandse onderneming niet leidt tot een vaste inrichting in België. De werknemers werken een dag thuis en hebben zich te houden aan een do en don’t-beleid.

Bron: FOD Financiën, Voorafgaande beslissing, 9 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen en antwoorden over telewerken vanaf 1 juli 2023

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2023

De SVB heeft de vragen en antwoorden gebundeld, die gesteld zijn tijdens een webinar over de sociale zekerheidsregels voor telewerken. Deze nieuwe regels voor telewerken treden op 1 juli 2023 in werking.

Bron: SVB, 12 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Stand van zaken thuiswerkende grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2023

In een brief  wordt uitgebreid ingegaan op de socialezekerheidsaspecten van telewerken. Het Europese framework agreement en de wijze van uitvoering door de SVB komt aan de orde. Fiscaal zijn er nog geen concrete afspraken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheid en telewerken, 50% wordt de norm

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2023

Tot 50% van de arbeidstijd telewerken leidt niet tot wijziging van de sociale zekerheidswetgeving. Men raakt dan niet in het woonland sociaal verzekerd. Dit staat in de kaderovereenkomst die Nederland gaat ondertekenen en op 1 juli 2023 in moet gaan.

Bron: Ministerie van SZW, 12 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen over controle FOD op telewerken van grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

In het Belgische parlement zijn vragen beantwoord over de controle bij grensarbeiders op telewerken. Er is geen sprake van een landelijke actie. Lokale inspecteurs kunnen wel onderzoeken doen en bewijs vragen.

Bron: Belgische Cie. voor Financiën en begroting, 8 maart 2023, CRIV 55 COM 1022

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkende medewerkers leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

Een buiten de EU, maar in een verdragsland, gevestigde vennootschap heeft drie medewerkers die in Nederland thuis werken. De vennootschap voert geen andere activiteiten uit in Nederland. Er is geen sprake van een vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 21 februari 2023, ATR 000011

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland en Oostenrijk spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2022

Duitsland en Oostenrijk hebben afgesproken dat maximaal 40% telewerken in het woonland er niet toe leidt dat de werknemer verzekerd is in zijn woonland. Er moet een verzoek worden gedaan om van deze vrijstelling gebruik te maken.

Bron: Österreichische Socialversicherung, 15 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Frankrijk en Zwitserland spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2022

Frankrijk en Zwitserland hebben afgesproken dat telewerk mogelijk is tot 40% van de arbeidstijd per jaar zonder dat belastingheffing plaatsvindt in het woonland van de werknemer. De streefdatum van inwerkingtreding is 1 januari 2023.

Bron: Rijksoverheid Frankrijk, 22 december 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Conferentie Thuiswerken Benelux-ITEM

Marco Wijnberg Geschreven door
28-09-2022

Op 13 oktober a.s. organiseren het Secretariaat-Generaal van de Benelux en expertisecentrum ITEM een conferentie met de titel 'The Future of Working from a cross-border perspective'. Deze conferentie zal (voor een kleine groep) fysiek in Brussel plaatsvinden en online te volgen zijn voor de overige deelnemers.

Gepubliceerd in Nieuws

Andere regels voor thuiswerken nog niet in zicht

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2022

Er zijn Kamervragen beantwoord over veel facetten van grensoverschrijdende samenwerking. Met betrekking tot het thuiswerken is geen nieuws te melden. In diverse gremia wordt nog gepraat over nieuwe fiscale en sociale zekerheidsregels voor het hybride werken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 12 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws