Rubriek: Sociale Zekerheid

Nieuw thuiswerkbeleid? Vergeet de grensarbeiders niet!

Evelien de Jong Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Evelien de Jong, Grensarbeiderscentrum, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

Nu medewerkers in verband met de COVID-maatregelen vaker thuiswerken, beraden veel ondernemingen zich op de toekomst. Hun HR-beleidsmakers zijn druk met het vormen van een thuiswerkbeleid. In dit artikel aandacht voor de internationale aspecten van thuiswerken, en dan met name de aandachtspunten voor grensarbeiders. In de situatie dat werknemers niet in Nederland wonen, maar over de grens: leidt het meer thuiswerken tot een sociale zekerheidsswitch, andere sociale zekerheidspremies en uitkeringsrechten? Hoe ga je daar als werkgever mee om en hoe regel je dit?

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Covid-19 update: grensarbeiders in de driehoek België, Nederland, Duitsland

Valerie Ramaekers Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Valérie Ramaekers, Senior Manager Global Employment Services, Deloitte Belastingadviseurs B.V. (vramaekers@deloitte.nl)

De COVID-19 pandemie heeft veel grensarbeiders gedwongen om virtueel vanuit huis te werken om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De OESO-aanbevelingen over de behandeling van internationale belastingverdragen tijdens de COVID-19-crisis zijn opgevolgd door Nederland, Duitsland en België: er werd een COVID-19 Belgisch-Nederlands belastingakkoord en een Duits-Nederlands belastingakkoord voor grensarbeiders gesloten. De sociale zekerheidsautoriteiten van onder andere deze drie landen hadden al eerder hun coulancebeleid toegelicht. In onderstaand artikel geef ik graag een update naar aanleiding van mijn artikel in dit vakblad (nummer 32, juli 2020) betreffende de Covid-19 belastingregelingen tussen Nederland/Duitsland en Nederland/België, het beleid van de sociale zekerheidsautoriteiten in deze landendriehoek en de OESO aanbevelingen.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Duitse sociale verzekeringen beoordeeld voor omrekenen loon

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2020

De Duitse Soldatenversorgung, Beamtenversorgung, Alterssicherung der Landwirte en Berufsständischen Versorgungseinrichtungen zijn gekwalificeerd naar Nederlandse maatstaven. Meestal is de werknemerspremie aftrekbaar en de werkgeverspremie vrijgesteld.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Discoördinatie belasting- en premieheffing in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2020

Er is een notitie verschenen met voorbeelden van werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden waarbij de belasting- en de premieheffing niet parallel lopen (discoördinatie). Het Kabinet streeft er naar om discoördinatie met name met de buurlanden te voorkomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Vlagwijziging leidt tot switch sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2020

Een inwoner van België werkt voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip onder Panamese vlag. In de loop van 2008 wisselt het schip en gaat varen onder de Cypriotische vlag. Vanaf dat moment wisselt de sociaalzekerheidspositie van Nederland naar Cyprus.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 mei 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2259

Gepubliceerd in Nieuws

Coronacrisis-maatregelen: buitenlandse ondernemer krijgt (nog?) geen TOZO

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2020

Het Kabinet blijft de niet in Nederland gevestigde ondernemer het recht op de TOZO onthouden. De VO 883/2004 is niet van toepassing op de TOZO, zodat deze niet geëxporteerd hoeft te worden. De Europese Commissie heeft hierover wel nadere vragen gesteld aan Nederland.

Bron: Ministerie van SZW, 8 september 2020

 

Gepubliceerd in Nieuws

Staatssecretaris blijft bemiddelen voor rijnvarenden

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2020

Ook nu de rijnvarenden bij de Hoge Raad alle principiële stellingen verloren hebben en premieplichtig zijn in Nederland, blijft de staatssecretaris bemiddelen om de dubbele premieheffing te voorkomen. Het overleg tussen Nederland en Luxemburg wordt voortgezet.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 augustus 2020

 

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie beantwoordt vragen over discoördinatie

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2020

Om discoördinatie met premieheffing te voorkomen, zou ook de fiscale woonplaats moeten aansluiten bij het land waar het grootste deel van het inkomen wordt verdiend. Een actieplan van de Commissie loopt.

Bron: Europese Commissie, 20 augustus 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie beoordeelt TOZO

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2020

De TOZO is aan te merken als een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie. De commissie lijkt hiermee te menen dat een in het buitenland wonende ZZP-er die in Nederland sociaal verzekerd is, recht heeft op de TOZO.

Bron: Europese Commissie, 18 augustus 2020

Gepubliceerd in Nieuws

AOW-tekort Surinaamse Nederlanders blijft

Carlo Douven Geschreven door
21-08-2020

In twee kamerbrieven wordt bevestigd dat het onderscheid naar ingezetenschap in de AOW objectief gerechtvaardigd is. Er mag bij de toekenning van de AOW onderscheid worden gemaakt tussen inwoners van Nederland en inwoners van Suriname.

Bron: Ministerie van SZW, 19 augustus 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws