Rubriek: Sociale Zekerheid

Rijnvarende moet in Nederland premies betalen

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2022

De inspecteur en de rechter zijn gebonden aan de door de SVB afgegeven A1-verklaring aan een Rijnvarende. De door de Rijnvarende betaalde Liechtensteinse premies kunnen niet worden verrekend met de in Nederland verschuldigde premies.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6236

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken heeft tot 1 juli 2023 geen gevolgen voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2022

De Administratieve Commissie heeft het standpunt ingenomen dat de transitieperiode voor de sociale zekerheidspositie voor (thuiswerkende) grensarbeiders is verlengd tot 1 juli 2023. De SVB heeft bevestigd dit standpunt te volgen.

Bron: SVB en LinkedIn-berichten, 15/16 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2022

De Belastingdienst heeft de eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In de nieuwsbrief zijn de wijzigingen per 1 januari 2023 opgenomen, zoals de wijzigingen bij de 30%-regeling en de extraterritoriale kosten.

Bron: Belastingdienst, 15 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken heeft mogelijk tot 1 juli 2023 geen gevolgen voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2022

Nederland heeft voorgesteld om de transitieperiode voor de toepassing van de corona-regels voor de sociale zekerheid bij thuiswerken verder te verlengen van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. Op 15 november vindt in EU-verband besluitvorming plaats.

Bron: Minister van SZW, 3 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Handboek LH met bijlage over salaryplit

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2022

Het nieuwe Handboek Loonheffingen 2022, versie oktober, is uit. In het handboek is een nieuwe bijlage opgenomen. In de bijlage wordt beschreven op welke wijze een salarysplit verwerkt moet worden in de loonadministratie.

Bron: Belastingdienst, 4 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Bankkosten kunnen hoogte uitkering in buitenland verminderen

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2022

Van een aantal Turkse banken is bekend dat zij bij het overmaken van uitkeringen van het UWV naar Turkse bankrekeningen transactiekosten in rekening brengen. Met andere landen kan zich dit ook voordoen, zo wordt toegelicht In een brief aan de Kamer.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkende grensarbeiders: tijd voor actie

Yentl Delahaije Geschreven door
27-10-2022

Auteur: Yentl Delahaije, Global Mobility Specialist, HR bij DAF Trucks. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (yentl.delahaije@daftrucks.com)

De coronacrisis heeft er mede toe geleid dat de behoefte aan (gedeeltelijk) thuiswerken bij werknemers groter is geworden. Steeds meer werkgevers zien de positieve kanten hiervan in, en gaan - voor zover mogelijk en redelijk - mee in deze behoefte van werknemers. De gevolgen zijn veelal te overzien en hebben geen grote financiële impact. Het wordt echter gecompliceerder als we ons richten op de situatie van grensarbeiders die thuiswerken: hierbij ontstaan er wel aanzienlijke administratieve en financiële lasten voor werkgever en werknemer.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

De export van zorg; it’s so EESSI

Rene vd Wissel Geschreven door
27-10-2022

Auteur: Mr. R.G. van der Wissel, adviseur internationale zaken bij het CAK, afdeling Strategie & Beleid (rwissel@hetcak.nl)

In het belang van het vrije verkeer van personen moeten bij migratie binnen de EU bestaande en opgebouwde sociale zekerheidsrechten zoveel als mogelijk behouden blijven. Hiervoor bevat de sociale zekerheidsverordening nr. 883/2004 een stelsel van coördinatieregels. Deze regels maken de zogenoemde export van sociale zekerheidsprestaties mogelijk. De export van zorg kent zijn eigen coördinatiebeginselen en -systeem. De verdere digitalisering van de uitvoering is in volle gang.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Terugblik op conferentie ‘De toekomst van werken/thuiswerken vanuit een grensoverschrijdend perspectief’

Pim Mertens Geschreven door
27-10-2022

Auteurs: mr. drs. P.J.T. Mertens en S.P.M. Kramer LL.M., respectievelijk wetenschappelijk coördinator bij het Expertisecentrum ITEM/als promovendus verbonden aan Universiteit Maastricht (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl) en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM/Universiteit Maastricht (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

Op 13 oktober jl. vond de Benelux Unie-ITEM Conferentie plaats met een focus op de toekomst van (thuis)werken vanuit een grensoverschrijdend perspectief. Centraal stond de huidige stand van zaken, welke ervaringen er zijn in de verschillende grensregio’s die de Benelux-plus kent en wat er geleerd kan worden. Door middel van een combinatie van inzichten uit de wetenschap, praktijk en de politieke dimensie werd de problematiek nader geduid en gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen. De vraag wat de Europese Unie en de Benelux Unie kunnen betekenen nam hierbij een centrale rol in.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Verrekening dubbele premies in Nederland is mogelijk mits …

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2022

Ten onrechte in het Liechtenstein ingehouden sociale zekerheidspremies omdat de Rijnvarenden in Nederland verzekerd zijn, kunnen alleen verrekend worden met Nederlandse premies, als de premies door Liechtenstein zijn overgemaakt naar de SVB.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 27 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:931

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws