Rubriek: Sociale Zekerheid

Duitse mini-job beperkt recht op AOW en Kinderbijslag

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2020

Inwoners van Nederland hebben een mini-job in Duitsland. Ze zijn beperkt sociaal verzekerd in Duitsland. Nederland hoeft de Duitse beperking niet aan te vullen middels Nederlandse AOW of kinderbijslag. De Hoge Raad volgt het Hof van Justitie EU. 

Hoge Raad, 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:17 

Gepubliceerd in Nieuws

Ondanks geklungel SVB verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2020

Een inwoner van Nederland krijgt tijdens betaalde verlof 60% van zijn Brits salaris doorbetaald. Tijdens dit verlof werkt hij in Nederland voor een uitzendbureau. Hij werkt meer dan 25% in woonland Nederland en is dan in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 3 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:51

Gepubliceerd in Nieuws

Belanghebbende moet SV-premies in Zwitserland terugvragen

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2020

B kon weten dat hij in Nederland sociaal verzekerd was na een brief van de Belastingdienst. De SVB hoeft geen regularisatieprocedure op te starten om B in Zwitserland als verzekerde aan te merken. De SVB zal B wel helpen met de Zwitserse premierestitutie.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 december 2091, ECLI:NL:CRVB:2019:4215

Gepubliceerd in Nieuws

Toepasselijke verdragen voormalige Sovjet Unie en Joegoslavië

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2019

In het besluit wordt per land toegelicht welke belasting- en/of sociale zekerheidsverdragen van toepassing zijn. Met een aantal landen is geen belastingverdrag of sociale zekerheidsverdrag van toepassing. Dan wordt teruggevallen op de nationale wetgeving.

Bron: Staatscourant 27 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad bevestigt dat A1 gevolgd moet worden

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2019

De inspecteur en de belastingrechter zijn gebonden aan een afgegeven A1-verklaring van in casu de SVB. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat en ook als belanghebbende de juistheid van de A1 betwist.

Bron: Hoge Raad, 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2002

Gepubliceerd in Nieuws

Oplossingen voor internationale chauffeurs en rijnvarenden?

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2019

Dat rijnvarenden ten onrechte verzekerd zijn geweest in Luxemburg is te wijten aan hun werkgevers. Voor de toekomst moet informatievoorziening de oplossing zijn. Voor het verleden komt wellicht een restitutie van Luxemburgse premies in beeld. Die zijn echter door werkgevers vaak niet afgedragen.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen over knelpuntenrapportage grensarbeid beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2019

De loondoorbetaling bij ziekte valt onder VO 883/2004 en is niet afhankelijk van het arbeidsrecht. De loonbelastingtabellen 2020 voor inwoners van België zijn klaar. Ook andere vragen over onder meer de Wnra, inkomensverklaring, hooglerarenbepaling België zijn beantwoord.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Een voldoende nauwe aanknoping met de EU: sociaal verzekerd in je woonland

Dirgham Boukhris Geschreven door
11-12-2019

Auteur: Dirgham Boukhris, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (dirgham.boukhris@nl.ey.com)

Waar ben je sociaal verzekerd als je woont in een EU-lidstaat, werkt voor een werkgever in een andere EU-lidstaat en je werkzaamheden buiten het grondgebied van de EU verricht? Een Letse zeevarende die voor een Nederlandse onderneming zijn werkzaamheden uitvoert op een schip dat vaart onder de vlag van de Bahama’s, is verzekerd in zijn woonland. Dit volgt uit een arrest van het Europese Hof van Justitie(1). Welke gevolgen heeft dit arrest voor uw werknemers en voor u als werkgever? In dit artikel geef ik een praktische benadering met betrekking tot de sociale zekerheidspositie van personen die buiten de EU werken, maar waarbij hun arbeidsverhouding nauwe aanknopingspunten behoudt met het grondgebied van de EU.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

Een GAAR voor Global Mobility

Bas Heijnen Geschreven door
11-12-2019

Auteur: mr. Bas Heijnen, werkzaam als fiscalist bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Deze bijdrage omvat praktische highlights van de verhandeling van mr. S.G.M.P. Heijnen die is verdedigd in het kader van het Post-Master traject Europese Fiscale Studies (EFS).(1) De hoofdvraag in deze EFS-verhandeling luidt: ‘Hoe kunnen antimisbruikmaatregelen bijdragen aan arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke coördinatie teneinde een gelijk speelveld te bewerkstelligen voor gedetacheerde werknemers?’ Aan bod komen de laatste ontwikkelingen voor de binnen de EU gedetacheerde werknemer in het kader van de internationale sociale zekerheid, de meldingsplicht uit art. 8 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagWEU), de Wet aanpak schijnconstructies (Was), de ‘Mandatory Disclosure’-richtlijn (DAC 6), misbruik van recht als EU-rechtelijk leerstuk, ‘special’ en ‘general anti avoidance rules’ (SAAR en GAAR) vanuit een multidisciplinair perspectief.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

Bureau Duitse zaken geeft tips voor grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2019

BDZ verwijst in de nieuwsbrief naar onder meer: aanpassing woonlandfactor Duitsland met terugwerkende kracht, op tijd beter melden werknemer, toeslag Duitse rente aanvragen bij Krankenversicherung en de meeverzekering gezinsleden bij de Krankenversicherung

Bron: Nieuwsbrief BDZ, 21 november 2019.

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws