Rubriek: Oostenrijk

Crisisheffing kan door de verdragsrechtelijke beugel

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2019

De crisisheffing van 556.209 euro is niet in strijd met de goede verdragstrouw van het belastingverdrag met Oostenrijk. Nederland heeft het heffingsrecht over het inkomen. Hoe, bij wie en hoeveel Nederland dan belasting heft is dan aan Nederland. De heffing is ook niet strijd met het EU-recht.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, 13 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:633

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws