Loonbelasting

Verleggingsregeling kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2024

De verleggingsregeling in de loonbelasting, die buitenlandse werkgevers kunnen gebruiken om de inhouding van de loonbelasting te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel, kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen worden toegepast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 is uit

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2024

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 van de Belastingdienst is uit. De recente wijzigingen van de 30%-regeling worden toegelicht. Ook wordt kort ingegaan op de kaderovereenkomst telewerken voor de sociale zekerheid.

Bron: Belastingdienst, 19 januari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling en verwerking in de aangifte LH

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2024

In een besluit wordt bevestigd dat na de aanvraag of herziening van een 30%-beschikking met toepassing van een correctiebericht alsnog de 30%-regeling mag worden toegepast. Een correctiebericht kan overigens alleen gebruikt worden om fouten te herstellen.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Cyprusconstructie met internationale chauffeurs strandt

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

Een Nederlands transportbedrijf maakt gebruik van chauffeurs die ingeschreven zijn bij een Cypriotisch adviesbureau. De rechter vindt dat er een dienstbetrekking bestaat tussen de chauffeurs en het transportbedrijf.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6462

Gepubliceerd in Nieuws

Werkkostenregeling toepasbaar bij buitenlandse werkgever

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2023

A, inwoner van Nederland, werkt voor een Liechtensteinse werkgever. In de inkomstenbelasting kan hij een vrijstelling van 1,2% van het totale loon claimen. Hij maakt niet aannemelijk dat andere kosten vergoed zijn waarvoor recht bestaat op een gerichte vrijstelling.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 oktober 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2088

Gepubliceerd in Nieuws

Anoniementarief en verblijven in een camper (workation)

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

Als een werknemer geen vast woonadres meer heeft, maar wel nog een postadres bijv. omdat hij in een camper is gaan wonen en werken, is het anoniementarief niet van toepassing. Bij de indiensttreding moeten dan alle gegevens zijn verstrekt.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 27 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Wonen in het buitenland en excessieve vertrekvergoedingen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2023

Er zijn drie vragen beantwoord over de belastingheffing en verdragstoepassing bij excessieve vertrekvergoedingen van niet in Nederland wonende werknemers en bestuurders.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 24 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Advieskosten bezwaar inkomstenbelasting zijn loon

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2023

Als een werkgever een adviseur inschakelt voor het geven van adviezen in een bezwaarprocedure voor de inkomstenbelasting, dan is sprake van belast loon en niet van een vergoeding/verstrekking van extraterritoriale kosten.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 24 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit Inkomstenverhouding gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2023

Er is een kennisdocument Inkomstenverhouding (versie mei 2020) gepubliceerd. In hoofdstuk 8 is te vinden hoe inkomstenverhoudingen gebruikt moeten worden in de aangifte loonheffingen bij grensoverschrijdend werken of wonen.

Bron: Ministerie van SZW, 3 augustus 2023

Gepubliceerd in Nieuws

In Ierland gestationeerde piloot woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2023

H is werkzaam als piloot voor een Ierse vliegmaatschappij en was gestationeerd onder meer in Ierland. Het loon is in Nederland belast omdat hij daar woont. Zijn kostenvergoeding is deels aan te merken als gericht vrijgesteld.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 december 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:4709

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws