Jurisprudentie

Groot-Brittanie, Noord-Ierland en Gibraltar zijn één lidstaat voor vrijheid van dienstverlening

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2017

De Advocaaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie is van mening dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Gibraltar met het oog op de toepassing van artikel 56 VWEU (vrijheid van dienstverlening) moeten worden beschouwd als één enkele lidstaat.

Bron: Conclusie Advociaat-Generaal Szpunar, 19 januari 2017, C-591/15

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2017

Een in Nederland wonende woonwagenbewoner rijdt in een auto met Duits kenteken op de Nederlandse openbare weg. Hij wordt daar meerdere malen ‘gespot’. Op vragen naar het hoe en waarom, reageert hij niet. Het Gerechtshof is van mening dat de naheffing van BPM en de boete van 50% terecht is. De naheffing is niet in strijd met het EU-recht omdat bij de belastingheffing direct rekening wordt gehouden met de waardevermindering en de gebruiksduur van de auto.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 september 2016, nr. 14/00600

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot werkt in dienstbetrekking en is geen ondernemer

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2017

Een piloot die via een bemiddelingsovereenkomst werkt voor een vliegtuigmaatschappij is geen ondernemer, maar geniet loon uit dienstbetrekking. De inspecteur staat een bepaalde kostenaftrek toe. De rechtbank vraagt zich af of wel recht bestaat op kostenaftrek bij loon uit dienstbetrekking.

Bron: Rechtbank Gelderland, 13 januari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:224.

 

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting kent geen onbeperkte terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2017

503.

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - Werkland is gebonden aan een op verkeerde gronden afgegeven E-101-formulier

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2017

Werknemers werken op een cruiseschip, dat uitsluitend in Franse water vaart. De werkgever heeft voor de werknemers een Zwitserse E-101-verklaring. De E-101-verklaring is afgegeven op verkeerde gronden (werken in meerdere landen). Volgens de A-G van het Hof van Justitie is ook een op verkeerde gronden afgegeven E-101-verklaring bindend voor het werkland Frankrijk, totdat Zwitserland deze heeft ingetrokken.

Bron: Conclusie AG HvJ, 12 januari 2017, zaak c-620/15 

Gepubliceerd in Nieuws

Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen is in strijd met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2017

Volgens een nog niet gepubliceerde uitspraak van een rechtbank, is de reparatiewetgeving uit 2009 betreffende de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente in strijd met de goede verdragstrouw. Het gaat dan om de wetgeving dat bij een emigratie naar een land waabij Nederland niet het heffingsrecht heeft over een afkoop, Nederland uitsluitend de eerder betaalde premies terugneemt door het opleggen van een conserverende aanslag. De casus betreft een emigrant naar Israël.

Bron: futd.nl, 12 januari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoonster België doet vereiste aangifte maar is belasting- en premieplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2017

Belanghebbende, inwoner van België en werkzaam voor een Nederlandse werkgever, maakt niet aannemelijk buiten Nederland haar dienstbetrekking vervuld te hebben. Daarmee is ze belasting- en premieplichtig in Nederland. Een van datum en handtekening voorzien voorblad van de aangifte met een toelichtende brief over belasting- en premieplicht kan een vereiste aangifte zijn, als de inspecteur anderszins op de hoogte is van de relevante gegevens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 september 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6158

 

Gepubliceerd in Nieuws

Loon Belgische consultant voor 80% belast in Nederland, sociaal verzekerd in België

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2017

Een inwoner van Nederland werkt via een Belgische vennootschap voor Nederlandse opdrachtgevers. Hij werkt 20% van zijn tijd in België. De Nederlandse inspecteur heeft de 80% van het loon, vanwege het werken in Nederland, terecht belast. Onder de toepassing van VO 1408/71 was belanghebbende verzekerd in België.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 september 2016, nr. BRE 15/7802

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad - Regeling over ontslagvergoeding met Duitsland is strijdig met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2017

Ook volgens de Hoge Raad is de regeling uit 2007 over ontslagvergoedingen, die Nederland met Duitsland heeft afgesproken, een vorm van treaty-override en dus strijdig met het belastingverdrag. Belanghebbende kan zich beroepen op het verdrag en de inspecteur mag de regeling uit 2007 niet toepassen.

Bron: Hoge Raad, 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:6

 

Gepubliceerd in Nieuws

Huisvesting Poolse werknemers voor zuiveringsheffing geen gezin

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2017

Voor de zuiveringsheffing is door een uitzendbureau aan Poolse werknemers ter beschikking gestelde huisvesting niet aan te merken als een ‘met een gezin gelijkt te stellen leefeenheid’. De woning wordt aangemerkt als een bedrijfsruimte, waardoor een hoger zuiveringsheffing verschuldigd is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2016.

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws