Rubriek: Jurisprudentie

Adres niet tijdig aanpassen is risico belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2020

Een naar Nigeria uitgezonden ambtenaar staat ingeschreven op een Nederlands adres. Zijn postadres was het Ministerie. Het na terugkeer niet aanpassen van zijn postadres, is voor zijn rekening. Het te late bezwaar en beroep zijn niet-ontvankelijk.

Bron: Rechtbank Den Haag, 12 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13501

Gepubliceerd in Nieuws

Belg heeft recht op DigiD

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2019

Een inwoner van België met de Belgische nationaliteit wil een DigiD krijgen. Het beschikken over een DigiD is aan te merken als een sociaal voordeel in de zin van VO 492/2011. Het niet toekennen van een DigiD is aan te merken als niet gerechtvaardigde discriminatie.

Bron: Raad van State, 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:219:4434

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad bevestigt dat A1 gevolgd moet worden

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2019

De inspecteur en de belastingrechter zijn gebonden aan een afgegeven A1-verklaring van in casu de SVB. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat en ook als belanghebbende de juistheid van de A1 betwist.

Bron: Hoge Raad, 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2002

Gepubliceerd in Nieuws

Geen kraakwachtsituatie dus geen leegstaande eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2019

Een uitgezonden militair is in april 2013 gehuwd. Zijn bij hem wonende dochter is gaan wonen in het oude appartement van de nieuwe echtgenote. De woning staat niet leeg. Het woonrecht van de dochter is geen kraakwachtsituatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 augustus 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3694

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlands dividend telt mee voor bepaling 90%

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2019

Een inwoner van België geniet in box 2 dividend uit zijn Nederlandse vennootschap. Het dividend moet voor de berekening van de 90%-voorwaarde voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht aangemerkt worden als in Nederland belast inkomen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 oktober 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3836

Gepubliceerd in Nieuws

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2019

Het gezinsinkomen van een inwoner van Belgie is voor 56% belast in Nederland. Omdat hij zelf wel kwalificeert krijgt hij maar 50% van de eigenwoningaftrek. Het deel van de partner is niet aftrekbaar. Beroep op arrest X faalt, er bestaat geen op een pro-rata-aftrek.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 september 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:4140

Gepubliceerd in Nieuws

Ridder in Monaco moet veel informatie aanleveren

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2019

Bij een woonplaatsonderzoek mag de inspecteur ver gaan bij het uitvragen van informatie. Privé-aspecten spelen immers een belangrijke rol. In casu is geen sprake van een fishing expedition, inbreuk op de privacy of een wederrechtelijke informatiebeschikking.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3533

Gepubliceerd in Nieuws

Ook na emigratie moet informatie worden verstrekt

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2019

Een naar Nederlands recht opgerichte bv stelt in 2013 te zijn geëmigreerd naar Malta. De inspecteur mag vragen naar informatie en een informatiebeschikking geven voor het jaar 2014 omdat de gevraagde gegevens van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Bron: Rechtbank Den Haag, 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBDH:2019:11866

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoners van Zweden krijgen heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2019

Gepensioneerden wonen in Zweden, maar hebben ook een duurzame band met Nederland gehouden. Voor de verdragstoepassing wonen ze in Zweden. Ze hebben wel recht op het belastingdeel van de Nederlandse heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3472

Gepubliceerd in Nieuws

Belanghebbende moet werken in meer landen bewijzen

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2019

De inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat Y in dienstbetrekking werkzaamheden heeft verricht in Nederland. Y kan niet bewijzen dat in het woonland is gewerkt. Nederland mag belasting en premies heffen.

Bron: Hoge Raad, 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1776

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws