Jurisprudentie

UWV kan mate invaliditeit niet altijd alleen bepalen

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2023

UWV heeft bij een onderzoek naar de mate van invaliditeit voor een WIA-uitkering alleen onderzoek in Nederland gedaan. UWV moet, bij concrete aanwijzingen, echter ook rekening houden met bevindingen van bevoegde organen uit andere EU-lidstaten.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 27 februari 2023, 20/3195 WIA

Gepubliceerd in Nieuws

Geen arbeidskorting voor Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2023

A kan niet bewijzen dat een Duitse tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering gelijk te stellen is aan een Nederlandse tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering ten gevolge van een ziekte. A heeft dan geen recht op de arbeidskorting.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 september 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2883

Gepubliceerd in Nieuws

Pijpen leggen in zee is geen exploitatie in internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2023

Een schip waar pijpen mee gelegd worden in zee is voor het belastingverdrag met Zwitserland niet aan te merken als exploitatie van een schip in internationaal verkeer. Dat geldt ook voor werkzaamheden op een schip dat nog in aanbouw is.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1899

Gepubliceerd in Nieuws

Studiekosten betaalt voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2023

Z komt vanuit India in Nederland studeren en betaalt studiekosten vóór haar komst naar Nederland, omdat ze anders niet in Nederland kan studeren. Omdat ze op het moment van betalen geen (binnenlands) belastingplichtige is, zijn de studiekosten niet aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1722

Gepubliceerd in Nieuws

Premies zijn geen belasting voor toepassing belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2023

U woont in Nederland en ontvangt uit Australië een overheidspensioen, waarover Australië het heffingsrecht heeft. U heeft terecht een aanslag premies Wlz en Zvw gekregen. Deze premieheffing is niet aan te merken als een (dubbele) belasting in de zin van het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1902

Gepubliceerd in Nieuws

Eerst voorkoming dubbele belasting, dan de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2023

De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag conform de wet terecht eerst de Belgische bronbelasting op dividenden uit een eerder jaar verrekend, alvorens hij de heffingskorting (deels) heeft toegepast.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1758

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende vist achter het net, vangt wel kleine vis

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2023

Rijnvarende W is in Nederland sociaal verzekerd. De ten onrechte betaalde Liechtensteinse premies zijn niet verrekenbaar met de Nederlandse premies. Wel bestaat recht op een aftrek op het loon van 1,2% (art. 3.84 Wet IB).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:851

Gepubliceerd in Nieuws

Keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht is te laat

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2023

U verzoekt 10 maanden nadat de aanslag onherroepelijk is geworden om belast te worden als een partiële buitenlands belastingplichtige. Het verzoek is te laat ingediend en daarmee ongegrond.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1738

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Hof van Justitie EU moet ‘substantieel deel’ duiden

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2023

De Advocaat-Generaal stelt voor om het Hof van Justitie EU te vragen welke feiten relevant zijn voor de beoordeling of iemand een substantieel deel (art. 13 VO 883/2004) van zijn werkzaamheden in zijn woonland verricht.

Bron: Conclusie A-G Pauwels, 17 februari 2023, ECLI:NL:PHR:2023:197

Gepubliceerd in Nieuws

Werken in Nederland leidt tot premieplicht Wlz, Anw en Zvw

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2023

X woont in een EU-lidstaat en is vanaf 1 juni 2018 werkzaam bij een Nederlandse werkgever. X heeft een Nederlands en een buitenlands pensioen. X is in Nederland sociaal verzekerd vanaf 1 juni 2018.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:504

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws