Rubriek: Jurisprudentie

Wijziging belastingverdrag kan ongunstig uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2022

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland dat op 1 januari 2016 in werking is getreden pakt voor een inwoner van Nederland met een Duitse Rente nadelig uit. Een verdragswijzing kan nadelig uitwerken, dat is een inherent aan verdragwijzigingen.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:396

Gepubliceerd in Nieuws

Bij anciënniteit moet vergelijkbare diensttijd in andere lidstaat meetellen

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2022

Als een nationale regeling zoals in casus binnen de Spaanse openbare gezondheidsdienst is gebaseerd op anciënniteit, dan mag dat niet beperkt zijn tot diensttijd in Spanje. Vergelijkbare diensttijd in een andere lidstaat moet mee in aanmerking worden genomen.

Bon: Hof van Justitie EU, 29 april 2022, ECLI:EI:C:2022:310

Gepubliceerd in Nieuws

Ierse overlijdensuitkering is belast bij inwoner Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2022

P woont in Nederland en ontvangt een overlijdensuitkering op basis van een Iers ‘Death Benefit Plan’. De uitkering vloeit voort uit eenin Ierland gebruikelijke regeling en kwalificeert in Nederland als pensioen. Het verdrag met Ierland wijst de heffing aan Nederland toe.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2116

Gepubliceerd in Nieuws

(Nog) geen belastingplicht dan ook geen studiekostenaftrek

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2022

Y komt van buiten de EU in september 2017 studeren aan een Nederlandse universiteit. In mei 2017 betaalt Y de studiekosten. De in mei betaalde studiekosten zijn niet aftrekbaar omdat Y toen nog niet in Nederland woonde en belastingplichtige was.

Bron: Rechbank Noord-Nederland, 25 april 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1355

Gepubliceerd in Nieuws

Geen beslissende invloed in onderneming leidt tot vrijstelling BPM

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2022

X woont in Nederland en rijdt in een Belgisch gekentekende auto van zijn Belgische BV. X bezit indirect 50% van de aandelen in de Belgische BV. X heeft daarmee geen beslissende invloed in welk land de auto geregistreerd wordt. X heeft dan recht op een BPM-vrijstelling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2175

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland is niet gebonden aan Zwitserse A1

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2022

A woont in Nederland en is een Rijnvarende. Nederland is voor het jaar 2011 niet gebonden aan de Zwitserse A1-verklaring. In 2011 was Zwitserland nog niet toegetreden tot de Rijnvarendenovereenkomst. Ook kent deze overeenkomst niet de mogelijkheid een A1 af te geven.

Bron: Hoge Raad, 29 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:663

Gepubliceerd in Nieuws

Ingetrokken A1 leidt niet tot teruggave sociale zekerheidspremies

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2022

A heeft van de SVB een A1-verklaring ontvangen. A is verzekerd in Nederland. A gaat met succes in bezwaar bij de SVB. Toch krijgt A de premies van de inspecteur niet terug, omdat A niet tijdig een verzoek heeft gedaan om ambtshalve vermindering.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2008

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse ondernemers zijn in dienstbetrekking werkzaam

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2022

A verkoopt en plaatst tuinhuisjes, overkappingen etc. Het plaatsen besteedt A uit aan vier buitenlandse timmerlieden, die in het buitenlands als ondernemer staan geregistreerd. Gezien de instructiebevoegdheid van A is sprake van een dienstbetrekking en is A inhoudingsplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1794

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Mexico ziet ook op fictief rendement uit onroerende zaak

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2022

De waarde van het in Nederland gelegen appartement van een inwoner van Mexico is belast in box 3. Dat in art. 6 van het verdrag met Mexico gesproken wordt over ‘inkomsten verkregen uit rechtstreekse exploitatie’, beperkt de box 3-heffing niet.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 1 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:318

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende valt niet onder het Rijnvarendenverdrag

Carlo Douven Geschreven door
27-04-2022

Liechtenstein was voor 2019 nog niet aangesloten bij het Rijnvarendenverdrag. De door de SVB afgegeven A1-verklaring is juist en bindend voor de inspecteur. Er bestaat geen recht op verrekening van de ten onrechte in Liechtenstein betaalde premies.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:516

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws