Jurisprudentie

Intrekken A1-verklaring zonder overleg met ander land kan

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2023

De Poolse sociale zekerheidsinstantie heeft een afgegeven A1-verklaring ambtshalve ingetrokken. Daarvoor is niet vereist dat de instantie een dialoog- en bemiddelingsprocedure heeft gevoerd met het land waar betrokkene wel verzekerd is.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:869

Gepubliceerd in Nieuws

Roemeense vrijstelling ter bescherming eigen bouwbranche is toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2023

Roemenië heeft in haar wetgeving een belastingvrijstelling opgenomen voor werknemers in de bouwbranche. De vrijstelling is niet van toepassing voor buiten Roemenië in de bouw werkzame werknemers. De regeling is niet strijdig met het Europees recht.

Bron: Conclusie A-G Kokott, Hof van Justitie EU, 9 november 2023 ECLI:EU:C:2023:848

Gepubliceerd in Nieuws

NINBI is door inspecteur juist vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2023

Het ‘niet in Nederland belastbaar inkomen’ is door de inspecteur juist vastgesteld door rekening te houden met het niet in Nederland belast pensioen en de aftrekposten. Het NINBI is van belang voor toeslagen en de zorgbijdrage die het CAK vaststelt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7457

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtbank volgt regularisatieovereenkomst SVB

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2023

De SVB heeft met de Luxemburgse autoriteiten een regularisatieovereenkomst gesloten. De rechtbank volgt deze regularisatie. Belanghebbende is dan een periode in Luxemburg sociaal verzekerd en een periode in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7247

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur mag over pensioen inwoner België navorderen

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2023

A ontvangt een pensioen van ruim € 67.000 van een Nederlands pensioenfonds. De inspecteur kon niet weten dat België het pensioen niet volledig belast heeft, zodat de gegevens uit België het benodigde nieuw feit vormen voor de navorderingaanslag.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6860

Gepubliceerd in Nieuws

Gepensioneerde Belgisch ambtenaar is sociaal verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2023

A, Belg, woont in Nederland en geniet uit België een ambtenarenpensioen en een sociaal zekerheidspensioen. A is geen ambtenaar meer en verzekerd in Nederland. Er is geen uitzondering (art. 16, par. 2 VO 883/2004) van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2704

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot maakt noodzakelijke kosten niet aannemelijk

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2023

H woont in Nederland en is als piloot werkzaam via een Ierse service company. Het loon is belast in Nederland. H kan de kosten niet aftrekken omdat niet bewezen wordt dat de kosten noodzakelijk waren voor de vervulling van de dienstbetrekking.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 14 september 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:10200

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Kroatië krijgt heffingskortingen pro rata

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2023

R en T wonen in Kroatië en 89,7% van het inkomen is in Nederland belast, dus er is geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Het is aannemelijk dat Kroatië niet volledig faciliteiten verleent. R heeft dan pro rata recht op de heffingskortingen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 oktober 2023,ECLI:NL:RBZWB:2023:6917

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Bulgarije premieplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2023

C woont in Bulgarije en wordt gedetacheerd door een Nederlands bedrijf naar België. Op grond van de VO-883/4004 is C verzekerd in Nederland. De SVB heeft een A1-verklaring afgegeven. De inspecteur heeft terecht premies Anw en Wlz geheven.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2779

Gepubliceerd in Nieuws

Informatiebeschikking terecht bij onderzoek woonplaats

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2023

A is ingeschreven in Duitsland maar heeft nog banden met Nederland. De inspecteur mag een informatiebeschikking afgeven omdat A niet wilde antwoorden op vragen over de woonplaats. Binnen 6 weken moet A alsnog antwoorden.

Bron: Gerechtshof Arnhem-leeuwarden, 17 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:8795

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws