Rubriek: Jurisprudentie

Variabel loon telt niet mee bij aanvraag 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2022

Het salariscriterium voor de 30%-regeling moet getoetst worden op het tijdstip van totstandkoming van de eerste arbeidsovereenkomst. Dan telt alleen mee het overeengekomen vaste maandsalaris en niet het onzekere variabel deel van het loon.

Bron: Rechtbank Gelderland, 7 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6528

Gepubliceerd in Nieuws

Pijpenleggen met schip is geen internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2021

In (af)bouwfase verkerend schip dat bestemd is om pijpen te leggen en boorplatforms te verplaatsen kan voor de toepassing van het belastingverdrag niet aangemerkt worden als een schip geëxploiteerd in het internationaal verkeer.

Bron: Hoge Raad, 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1845

Gepubliceerd in Nieuws

Alleen formeel (statutair) bestuurder kan zich op bestuurdersartikel beroepen

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2021

A woont in Nederland. De ontvangen bonus is belast in Nederland, omdat deze niet ziet op werkzaamheden als formeel (statutair) bestuurder van buitenlandse vennootschappen. De niet doorbelaste bonus heeft onvoldoende band met andere buitenlandse werkzaamheden.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 3 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2366

Gepubliceerd in Nieuws

Australische health care-bijdrage is in Nederland niet verrekenbaar

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2021

A woont in Nederland en ontvangt uitsluitend een Australisch pensioen. Hij is in Nederland premieplichtig en betaald WLZ en ZVW-premie. In Australië wordt de zorg (health care) bekostigd uit de belastingopbrengst. Er is dan geen sprake van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6401

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad: Wereldinkomen bepaalt niet de arbeidskorting inwoner Costa Rica

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2021

X is in 2015 geëmigreerd naar Costa Rica. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting moet alleen het in Nederland belaste inkomen in aanmerking worden genomen en niet het wereldinkomen, inclusief het in Costa Rica belaste inkomen..

Bron: Hoge Raad, 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1893

Gepubliceerd in Nieuws

Werken voor LLC leidt tot toepassing gebruikelijk loon

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2021

X is DGA, bestuurder en enige werknemer van een Amerikaanse LLC. De gebruikelijk loon-regeling is van toepassing. X draagt geen bewijzen aan die het Nederlands heffingsrecht beperken ingevolge het belastingverdrag tussen Nederland en de VS.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6218

Gepubliceerd in Nieuws

Oostenrijk is het werkland voor een in Uganda werkende Duitse ontwikkelingswerkster

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2021

QY woont in Duitsland en wordt voor een Oostenrijkse werkgever uitgezonden naar Uganda na een voorbereidende training in Oostenrijk. Na haar uitzending gaat ze voor re-integratie terug naar Oostenrijk. Oostenrijk is haar werkland in de zin van art. 11, lid 3, ond. a VO 883/2004.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 november 2021, ECLI:EU:C:2021:962

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom Brits pensioen beperkt niet de algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2021

B woont in Nederland en heeft een afkoopsom van een Brits pensioen ontvangen, waarop de vrijstellingsmethode van toepassing is. De afkoopsom hoort daardoor niet tot de Nederlandse heffingsgrondslag en beperkt ook niet het premie- én belastingdeel van de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 5 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4743

Gepubliceerd in Nieuws

Fictieve afkoop pensioen van 5,8 miljoen belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2021

W woont in België en laat zijn in eigen beheer opgebouwde pensioen niet uiterlijk ingaan 5 jaar na zijn AOW-datum. Het pensioen is dan onzuiver. Het heffingsrecht over de afkoopwaarde van het nog niet ingegane pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6217

Gepubliceerd in Nieuws

Aanslag Zvw over Algemene ouderdomsverzekering uit Curacao is juist

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2021

C, Nederlander, woont in Nederland en ontvangt ter zake van een publiekrechtelijke ouderdomsuitkering uit Curaçao een aanslag Zvw. De aanslag is terecht. Belanghebbende is sociaal verzekerd in Nederland.

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws