Jurisprudentie

Buitenlandse SV-premies zijn onder voorwaarden te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2023

Q is in Nederland sociaal verzekerd. De werkgever heeft in Liechtenstein premies afgedragen. De inspecteur hoeft de Liechtensteinse premies pas te verrekenen met Nederlandse premies als de premies door Liechtenstein zijn overgemaakt aan de SVB.

Bron: Hoge Raad, 27 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1407

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioen is diensttijdevenredig aan Nederland toe te rekenen

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2023

R woont in België en geniet Nederlandse pensioenen. De inspecteur bepaalt terecht dat het pensioen voor zover dat in Nederland fiscaal gefacilieerd is opgebouwd (diensttijdevenredig) belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2702

Gepubliceerd in Nieuws

Gegevensuitwisseling treft Belgische pensionado

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2023

A woont in België en ontvangt Nederlandse pensioenen met een brutobedrag hoger dan 25.000. België heeft de pensioenen niet belast voor meer dan 90%. Nederland heeft dan het heffingsrecht. De navorderingsaanslagen met belastingrente zijn juist.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6377

Gepubliceerd in Nieuws

Ook A-G vindt Duitse Rente niet volledig belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2023

A woont in Nederland en ontvangt van de Duitse DRV een ouderdomsrente. De rente is maar voor 45% belast, omdat maar 45% van de premie in aftrek is gebracht in Duitsland. De overige 55% van de premie was niet aftrekbaar en is feitelijk als loon belast geweest.

Bron: Conclusie A-G Pauwels, 6 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:891

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse premie arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2023

W woont in Maastricht en wil premies voor een Duitse arbeidsongeschiktheidsverzekering in aftrek brengen. De verzekering voldoet niet aan de Nederlandse voorwaarden voor aftrek en W is niet geïmmigreerd uit Duitsland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6393

Gepubliceerd in Nieuws

Geen tijdsevenredig premiemaximum bij overlijden

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2023

Een tijdsevenredige herleiding van het premie-maximum bij overlijden is niet in de wet geregeld. Bij een emigratie wordt wel tijdsevenredigheid herleid. Er is geen sprake van strijd met (Europese) rechtsbeginselen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2405

Gepubliceerd in Nieuws

Gedingstukken in een vreemde taal moeten vertaald worden

Carlo Douven Geschreven door
16-10-2023

In een procedure bij de rechter in geding gebrachte stukken in een vreemde taal moeten in beginsel door de inbrengende partij worden vertaald, waar dat volgens de rechter noodzakelijk of wenselijk is.

Bron: Hoge Raad, 13 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1433

Gepubliceerd in Nieuws

Geen overgangsrecht verdrag met Zuid-Afrika voor pensionado

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2023

R woont in Zuid-Afrika sinds 2005. Het belastingverdrag met Zuid-Afrika wijzigt in 2008. In 2016 ontvangt R een pensioen uit Nederland. Het oude belastingverdrag is niet van toepassing, omdat volgens het overgangsrecht R  dan in 2008 al pensioen had moeten genieten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6391

Gepubliceerd in Nieuws

Bezwaarschrift is niet ontvankelijk

Carlo Douven Geschreven door
16-10-2023

Y is zelf gehouden de Nederlandse overheid op de hoogte te houden van adreswijzigingen in Duitsland. De inspecteur heeft de aanslag naar het hem bekende adres gestuurd. Het bezwaar is niet-ontvankelijk ook bij een mogelijk haperende postbezorging.

Bron: Hoge Raad, 6 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1403

Gepubliceerd in Nieuws

SVB hoeft niet mee te werken aan een regularisatieverzoek

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2023

De Svb hoeft niet in te gaan op een verzoek van een werknemer werkzaam op een binnenschip met een in Nederland gevestigde eigenaar, om mee te werken aan het sluiten van een regularisatieovereenkomst met het voor Luxemburg bevoegde orgaan.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 3 augustus 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1505

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws