Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over premiedeel ouderenkorting

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2023

De Rechtbank vraagt de Hoge Raad of voor een buitenlands belastingplichtige die (een deel van het jaar) premieplichtig is in Nederland, het premiedeel van de ouderenkorting moet worden berekend uitgaande van het in Nederland belaste inkomen of het wereldinkomen?

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5776

Gepubliceerd in Nieuws

Afwezigheid verdragsinwonerschap leidt tot heffing in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2023

De vermindering en saldering van de rekening-courantschuld van P vormt winst uit aanmerkelijk belang. Een beroep op het verdrag met België (2015) en met de VS (2015) baat P niet. P is voor de toepassing van de belastingverdragen geen inwoner van die landen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 27 juni 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1446

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse pensionado’s krijgen geen Nederlandse fiscale voordelen

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2023

Twee pensionado’s krijgen geen toegang tot Nederlandse fiscale faciliteiten. Eén omdat hij in Duitsland belasting betaalt en faciliteiten in Duitsland kan krijgen en de ander omdat de belasting hoger zou zijn geweest als hij inwoner van Nederland zou zijn geweest.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1099 en 1100

Gepubliceerd in Nieuws

Duurzaam gebruik Belgische auto was er al voor aangifte BPM

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2023

K doet aangifte BPM voor twee Belgische auto’s. De inspecteur bewijst dat K de auto’s al veel langer duurzaam in gebruik had. De naheffingsaanslagen BPM met boete zijn dan terecht opgelegd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 maar 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:786

Gepubliceerd in Nieuws

Lijfrentetermijnen inwoner Filipijnen zijn belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2023

O woont in de Filipijnen en ontvangt lijfrentetermijnen uit Nederland van Nationale Nederlanden. De lijfrentetermijnen zijn in Nederland belast, omdat deze ten laste van de winst zijn gekomen van Nationale Nederlanden.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 2 augustus 2023, ECLI:NL:PHR:2023:707

Gepubliceerd in Nieuws

Plegen te werken in meerdere lidstaten

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2023

C werkt in Spanje voor zijn in Nederland geregistreerde bedrijf. Nederland is niet zijn gewoonlijk werkland omdat niet aannemelijk is dat C een aanzienlijk deel van zijn werk ook in Nederland verricht. Zijn echtgenote krijgt na het overlijden geen Nederlandse (pro rata)-ANW.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 25 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:986

Gepubliceerd in Nieuws

Werken op een schip leidt niet tot inkomsten uit scheepvaart

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2023

A werkt op schepen als medewerker van een bergingsmaatschappij. A geniet geen inkomsten uit scheepvaart gezien de aard van zijn werkzaamheden. Ook heeft hij geen vaste inrichting of is hij een vaste vertegenwoordiger. Zijn loon is in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:894

Gepubliceerd in Nieuws

Partiële buitenlandse belastingplicht niet van rechtswege

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2023

Een 30%-er kan de partiële buitenlandse belastingplicht alleen op verzoek toepassen, bijv. door de partiële buitenlandse belastingplicht in de aangifte toe te passen. Nu de aanslag onherroepelijk vast staat, kan geen ambtshalve vermindering volgen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:898

Gepubliceerd in Nieuws

Canadese onderzoekster heeft geen recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2023

R is in 2018 naar Nederland gekomen, met een tijdelijke verblijfsvergunning, om onderzoek te verrichten. Sinds 2020 werkt ze bij de universiteit in dienstbetrekking. Omdat ze al in Nederland werkzaam was heeft ze in 2020 geen recht op de 30%-regeling.

Bron: Gerechtshof ’s-Gravenhage, 19 juli 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1437

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België heeft geen recht op belastingdeel heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2023

A woont in België en vaart op een schip onder Nederlandse vlag voor een Nederlandse werkgever. Hij is premieplichtig in Nederland, maar niet in Nederland belastingplichtig. G heeft dan geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5341

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws