Rubriek: Jurisprudentie

Inwoner België mag sinds 2015 alleen eigen negatieve inkomsten aftrekken

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2020

X woont in België en is gehuwd met Y. De rechter volgt de inspecteur. Sinds 2015 (invoering kwalificerende buitenlandse belastingplichtige) kunnen de negatieve inkomsten van Y niet meer in aftrek komen bij X. Y heeft eigen belast inkomen in België.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5723

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenen inwoner Frankrijk (deels) in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2020

Het belastingverdrag wijst de heffing over het arbeidsongeschiktheids – en nabestaandenpensioen (voor zover dat geen opbouwkarakter heeft) toe aan Nederland. X werkte voor de overheid op de expiratiedatum. Voor het restant is de status op het moment van de opbouw relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1185

Gepubliceerd in Nieuws

Geen rechtmatig verblijf meer, dan niet premieplichtig

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2020

Een Pakistaanse heeft geen rechtmatige verblijfstitel in Nederland. De verlengingsaanvraag voor een verblijfstitel is onherroepelijk afgewezen. Ze is dan niet in Nederland sociaal verzekerd en heeft dan geen recht op de premiedelen van de heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 10 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:589

Gepubliceerd in Nieuws

Substantieel werken Rijnvarende is te bepalen inclusief rusttijden

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2020

X werkt als Rijnvarende een substantieel deel van zijn werkzaamheden in zijn woonland Nederland. De inspecteur heeft het aantal in Nederland gewerkte uren terecht berekend zonder onderscheid te maken tussen arbeidsuren en rusttijden.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3767

Gepubliceerd in Nieuws

Remittance base-regeling Malta leidt tot heffing in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2020

Een Nederlandse BV is voor het belastingverdrag inwoner van Malta. De winst van de BV is niet naar Malta overgebracht en daarom niet in Malta belast (remittance base regime). Nederland mag de inkomsten (winst) van de BV belasten. Dat is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:969

Gepubliceerd in Nieuws

Pijpenleggen met een schip is ‘internationaal verkeer’

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2020

Een inwoner van Nederland werkt voor een Zwitserse werkgever op een schip dat pijpen legt in zee. Dit moet aangemerkt worden als ‘internationaal vervoer. Op basis van art. 15, lid 3 van het verdrag met Zwitserland heeft Zwitserland het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Noord Nederland, 16 maart 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1213

Gepubliceerd in Nieuws

BV inwoner van Spanje is niet op Curaçao gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2020

X kan niet aannemelijk maken dat zijn BV op Curaçao onderworpen is aan de belastingheffing. De BV is voor de toepassing van de Wet IB 2001 en de Belastingregeling voor het koninkrijk in Nederland gevestigd. Het dividend van ruim 400.000 is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 maart 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1592

Gepubliceerd in Nieuws

Geen onderworpenheid in Saudi-Arabië

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Een pensionado, werkt en verblijft in Saudi-Arabië. Hij heeft een duurzame band met Nederland en ook voor het verdrag woont hij in Nederland. Er is geen onderworpenheid aan belasting in Saudi-Arabië voor zijn pensioenen en uitkeringen. Nederland mag heffen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:879

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoners Polen zijn Nederlandse schenkbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2020

Twee inwoners van Polen hebben geld geleend aan een ANBI. Nadat de ANBI-status ingetrokken is, werd de lening omgezet in een gift. Daarmee is schenkbelasting verschuldigd, omdat de stichting in Nederland is gevestigd. Het woonland van de begiftigden is niet relevant.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:397

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner van Spanje krijgt geen Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2020

X is in 2015 naar Spanje geëmigreerd. Het in Nederland belast inkomen is 89,8%. In Spanje is geen aangifte gedaan of belasting betaald. X heeft geen Spaanse inkomensverklaring. X heeft geen recht op Nederlandse fiscale faciliteiten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5844

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws