Rubriek: Jurisprudentie

Ook na emigratie moet informatie worden verstrekt

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2019

Een naar Nederlands recht opgerichte bv stelt in 2013 te zijn geëmigreerd naar Malta. De inspecteur mag vragen naar informatie en een informatiebeschikking geven voor het jaar 2014 omdat de gevraagde gegevens van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Bron: Rechtbank Den Haag, 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBDH:2019:11866

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoners van Zweden krijgen heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2019

Gepensioneerden wonen in Zweden, maar hebben ook een duurzame band met Nederland gehouden. Voor de verdragstoepassing wonen ze in Zweden. Ze hebben wel recht op het belastingdeel van de Nederlandse heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3472

Gepubliceerd in Nieuws

Belanghebbende moet werken in meer landen bewijzen

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2019

De inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat Y in dienstbetrekking werkzaamheden heeft verricht in Nederland. Y kan niet bewijzen dat in het woonland is gewerkt. Nederland mag belasting en premies heffen.

Bron: Hoge Raad, 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1776

Gepubliceerd in Nieuws

Bloot eigendom Franse woning is belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2019

Een inwoner van Nederland heeft de bloot eigendom van een Franse woning en is belast in box 3. De ouders hebben het levenslang vruchtgebruik. De verdeling is bij leven geschied en niet bij uiterste wilsbeschikking van een ouder.

Bron: Rechtbank Den Haag, 24 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11206

Gepubliceerd in Nieuws

In een Schumacker-situatie is inkomen partner van belang

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2019

Of sprake is van verboden discriminatie van een niet-ingezetene, moet rekening worden gehouden met het gezamenlijke inkomen van belanghebbende en de partner met wie belanghebbende samenwoont.

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1722

Gepubliceerd in Nieuws

De uitzendregeling eigen woning is van toepassing bij bruikleen

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2019

Een uitgezonden ambtenaar heeft bruikleenovereenkomsten gesloten aangaande zijn woning met o.a. zijn stiefdochter. Uit de overeenkomst blijkt dat de woning niet aan derden ter beschikking is gesteld, maar dat is sprake van een kraakwachtsituatie. De woning blijft daarmee een eigen woning gedurende de uitzending.

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1716.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse relevante diensttijd telt mee bij inschaling

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2019

Bij de inschaling van een docent moet de universiteit van Wenen de voorafgaande gelijkwaardige/identieke werkzaamheden meetellen voor de volledige anciënniteit. Als de buitenlandse werkzaamheden niet gelijkwaardig waren, maar enkel nuttig, hoeft dat niet.

Bron: Hof van Justitie EU, 10 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:850

Gepubliceerd in Nieuws

Italiaanse verblijfsvergunning geeft geen recht op werken in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2019

Een vreemdeling met een Italiaanse verblijfsvergunning als langdurig ingezetene werkte in een Nederlandse groentewinkel. Een Italiaanse verblijfsvergunning zegt niets over het recht om in Nederland te mogen werken. Een Nederlandse tewerkstellingsvergunning was verplicht.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 16 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6542

Gepubliceerd in Nieuws

Dienstbetrekking wordt geacht te zijn vervuld in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2019

X emigreert op 15 maart 2015. Hij heeft over het hele jaar 2015 loon ontvangen, maar vanaf 15 maart feitelijk geen arbeid meer verricht. Het loon is volledig in Nederland belast. De gedeeltelijk in Nederland vervulde arbeid wordt geacht volledig in Nederland te zijn vervuld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 augustus 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6589

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische rechter past formeel bestuurdersbegrip toe

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2019

V woont in België en is gevolmachtigd directeur van een Nederlandse BV. België mag haar beloning belasten. Het bestuurdersartikel in het belastingverdrag is niet van toepassing nu zij geen formeel bestuurder is. Ze had ook geen soortgelijke functie.

Bron: Hof van Antwerpen, 18 december 2018, rolnr. 2017/AR/1035

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws