Rubriek: Jurisprudentie

Bekenden vormen kraakwacht tijdens uitzending

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2020

Y is 4 jaar uitgezonden naar de VS. Hij heeft de woning ter beschikking gesteld aan bekenden op basis van een gebruiksovereenkomst. De woning is gebruikt als kraakwacht en stond niet ter beschikking. Er blijft sprake van een eigen woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 april 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1296

Gepubliceerd in Nieuws

Bij fraude kan rechter A1 negeren, nadere voorwaarden Hof van Justitie

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2020

Een rechter kan bij geconstateerde fraude een A1-verklaring negeren. Voorwaarde is wel 1. dat de dialoogprocedure is ingeleid en 2. dat de lidstaat die de A1 heeft afgegeven niet binnen een redelijke termijn een besluit heeft genomen.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 april 2020, ECLI:NL:C:2020:260

Gepubliceerd in Nieuws

Huwelijksvermogensrecht bepaalt hoogte aftrek eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
21-04-2020

Y, gehuwd met Z, woont in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Z is geen fiscale partner. Van de eigen woning is het deel aftrekbaar dat ziet op Y's deel van de totale netto-inkomsten. In de huwelijkse voorwaarden is deze verdeling opgenomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1230

Gepubliceerd in Nieuws

Onbekendheid beleid SVB biedt geen recht op kinderbijslag

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2020

X woonde enige tijd In Spanje en wist niet dat ze recht had op kinderbijslag. Ze heeft de gepubliceerde beleidsregels van de SVB gebaseerd op een arrest (Slanina) van het Hof van Justitie EU gemist. Ze heeft niet met terugwerkende kracht recht op kinderbijslag.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 12 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:653

Gepubliceerd in Nieuws

Feitelijke opbouw in VK is niet relevant voor recht op AOW

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2020

X woonde in Nederland en heeft in zijn studietijd in het VK gestudeerd en gewerkt en was aldaar sociaal verzekerd. Hij heeft over deze periode geen recht op Nederlandse AOW, ook al leverde de arbeid in het VK feitelijk geen pensioen op.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 5 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:561

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad gaat pensioenartikel verdrag met Portugal uitleggen

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2020

De rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de toepassing van het pensioenartikel (art. 18, lid 2) van het belastingverdrag met Portugal ter zake van de door een inwoner van Portugal genoten AOW- en WAO-uitkeringen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 april 2020, ECLI:RBZWB:2020:1814 en 1764

Gepubliceerd in Nieuws

Schijnconstructie leidt tot naheffingsaanslag met boete

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2020

Werknemers hadden een formele dienstbetrekking met Bulgaarse vennootschappen. Deze arbeidsovereenkomsten komen geen reële betekenis toe. Er is sprake van een schijnconstructie. De werknemers zijn in dienstbetrekking bij belanghebbende. Een boete van 25% is passend.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:497

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag Motortuigenbelasting is terecht opgelegd aan Roemeen

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2020

X staat ingeschreven in het BRP en rijdt met een Roemeense auto op de openbare weg. Dat de auto na de inschrijving pas tot zijn beschikking is gekomen is niet aannemelijk gemaakt noch dat hij inwoner is van Roemenië. De naheffingsaanslag is terecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 2 april 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1124

Gepubliceerd in Nieuws

Conserverende aanslag ter zake van een AB is alsnog verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2020

X stelt in 2001 te zijn geëmigreerd naar Zwitserland. In 2011, 10 jaar later, wordt de bij emigratie opgelegde conserverende aanslag kwijtgescholden. Even later verkoopt X zijn aanmerkelijk belang. Als de inspecteur ontdekt dat X in 2011 wel in Nederland woonde, vordert hij terecht na.

Bron: Rechtbank Gelderland, 10 maart 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1636

Gepubliceerd in Nieuws

Oostenrijkse revalidatieuitkering is een uitkering bij ziekte

Carlo Douven Geschreven door
07-04-2020

Een revalidatieuitkering moet voor de VO 883/2004 aangemerkt worden als een uitkering bij ziekte. Betrokkene, woont in Duitsland en is daar sociaal verzekerd. Hij heeft dan geen recht op een Oostenrijkse uitkering, nu hij daar niet meer sociaal verzekerd is.

Bron: Hof van Justitie EU, 5 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:177

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws