Jurisprudentie

AOV-premie betaald aan verzekeraar in Guernsey is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2024

De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt aan een in Guernsey gevestigde verzekeraar zijn niet aftrekbaar. De verzeker is geen toegelaten verzekeraar in de zin van de Wet IB (art. 3.126).

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3492

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingskortingen niet-inwoners op basis Nederlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2024

Voor de bepaling van het premiedeel van de diverse inkomensafhankelijke heffingskortingen van niet-inwoners, moet uitgegaan worden van het Nederlandse inkomen (hfdst. 7 Wet IB), tenzij een speciale bepaling anders bepaalt.

Bron: A-G Koopman, 19 januari 2024, ECLI:NL:PHR:2024:79

Gepubliceerd in Nieuws

Wetenschappelijke master aan een HBO-opleiding en de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2024

Een verzoek om toepassing van de 30%-regeling is ten onrechte afgewezen. Betrokkene heeft weliswaar geen master behaald in het wetenschappelijk onderwijs, maar wel een geaccrediteerde wetenschappelijke master behaald aan een HBO-opleiding.

Gepubliceerd in Nieuws

Wereldinkomen is van belang bij NINBI-beschikking

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2024

P woont in België en ontvang AOW en een pensioen uit zijn Nederlandse pensioen-BV. Bij de berekening van de zorgbijdrage die P moet betalen aan het CAK moet worden uitgegaan van het wereldinkomen, ook voor zover inkomen niet belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2459

Gepubliceerd in Nieuws

Korting AOW acceptabel, na aanbod vrijwillige verzekering

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2024

A was bijna 18 jaar sociaal verzekerd in Duitsland, maar niet volledig, omdat A een mini-job had in Duitsland. De korting van 18 jaar op de AOW is dan terecht. Dit is ook evenredig omdat de SVB heeft aangeboden dat A zich vrijwillig kan verzekeren voor deze periode.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 21 december 2023 ECLI:NL:CRVB:2023:2534

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2024

Het verzoek om toepassing van de 30%-regeling is terecht afgewezen. Er is geen mogelijkheid in de regelgeving tot heroverweging of wijziging van een onherroepelijke beschikking voor toepassing van de 30%-regeling en de daarin vermelde looptijd.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2457

Gepubliceerd in Nieuws

Aftrek ter voorkoming dubbele belasting strandt op bewijslast

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2024

P woont in Nederland en claimt een aftrek ter voorkoming van dubbele werkzaamheden voor zijn werkzaamheden in diverse landen. Daar P geen bewijs levert over de feitelijke aanwezigheid in de diverse landen, heeft hij geen recht op aftrek.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2854

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken en sociale zekerheid in een bijzondere tijdelijke situatie

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2024

Y werkt sinds haar emigratie naar Nederland 20 dagen voor de Duitse werkgever Z op kantoor en twee dagen thuis, hetzelfde arbeidspatroon als voor de migratie. Na de 20 dagen wordt Y ziek. Z heeft niet bewust ingestemd met structureel werken in Nederland. Y is sociaal verzekerd in Duitsland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 14 december 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:2466

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlander werkzaam voor EOB heeft geen vrijstelling box 3

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2024

M is sinds 1990 werkzaam bij het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk, heeft de Nederlandse nationaliteit en woont sinds 1977 onafgebroken in Nederland. De vrijstelling in box 3-voor bepaalde medewerkers van de EOB geldt niet voor M.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 27 september 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2218

Gepubliceerd in Nieuws

Lump sum-uitkering Iers pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2024

A woont in Nederland en ontvangt een afkoopsom uit een Iers ‘Pension- and Death-benefit-Plan’. Haar overleden man heeft het pensioen opgebouwd. De afkoopsom is in Nederland belast loon waarover Nederland het heffingsrecht heeft.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2861

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws