Jurisprudentie

Bijbaan tijdens of na studie leidt tot 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2023

A studeerde in Nederland en zoekt na de studie naar een baan. In de zoekperiode had A een bijbaan. A heeft recht op de 30%-regeling en is niet lokaal geworven. Een bijbaan tijdens de studie is ook niet prohibitief voor de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank-Noord-Holland, 25 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4875

Gepubliceerd in Nieuws

België mag niet heffen over deel afkoop pensioen eigen beheer

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2023

S woont in België en koopt zijn Nederlandse pensioen in eigen beheer af. Het belastingverdrag wijst het heffingsrecht aan Nederland toe. Nederland belast maar 80%. België moet vrijstelling geven voor 100%, maar mag wel het progressievoorbehoud toepassen.

Bron: Rechtbank Hasselt, 19 januari 2023, 20/1707/A

Gepubliceerd in Nieuws

Compensatieregeling: Belgische RSZ-premies blijven buiten beeld

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2023

Q woont in Nederland en werkt in België. Hij maakt gebruik van de compensatieregeling. Bij de berekening van de compensatie blijft de Belgische RSZ-premie buiten beschouwing. Deze is niet vergelijkbaar met Nederlandse premies volksverzekeringen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3123

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische hypothecaire lening geen eigenwoningschuld

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2023

A woont in een eigen woning in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De rente van zijn Belgische hypothecaire lening is geen eigenwoningschuld en dus niet aftrekbaar, omdat de schuld niet annuïtair wordt afgelost. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3307

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse hypothecaire lening is geen eigenwoningschuld

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2023

N woont in 2016 in Duitsland, is in loondienst in Nederland en heeft een eigen woning met een hypothecaire lening. De lening heeft een looptijd van 35 jaar en er hoeft niet jaarlijks afgelost te worden. Er is dan geen sprake van een eigenwoningschuld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3302

Gepubliceerd in Nieuws

Bijtelling Duitse auto naar Nederlandse cataloguswaarde

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2023

P werkt voor een Duitse werkgever een heeft een Duits gekentekende auto ter beschikking. Later is de auto overgezet op een Nederlands kenteken. Voor de bijtelling privé-gebruik-auto is de Nederlandse cataloguswaarde relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2910

Gepubliceerd in Nieuws

Loon in Nederland wonende piloot is in woonland belast

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2023

E woont in Nederland en werkt voor een Britse luchtvaartmaatschappij. Het heffingsrecht over de het loon van de piloot komt volgens het belastingverdrag toe aan Nederland. Dat geldt ook voor de werkzaamheden in het VK.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 24 april 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4544

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België is forensenbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2023

N woont in België en heeft een vakantiewoning in Nederland. Hij is de gemeentelijke forensenbelasting verschuldigd. Deze heffing is niet in strijd met het belastingverdrag of een verboden onderscheid naar woonplaats.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2976

Gepubliceerd in Nieuws

Op AOW-leeftijd moet buitenlandbijdrage zorg zelf worden betaald

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2023

A woont in België en was als gezinslid medeverzekerd bij haar echtgenoot. Als A zelf AOW ontvangt, krijgt A een zelfstandig recht op zorg in België ten laste van Nederland. A is dan zelf de verdragsbijdrage verschuldigd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:857

Gepubliceerd in Nieuws

Volledig werkloze krijgt WW uit woonland

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2023

B, inwoner van Nederland, werkt voor een Zwitserse werkgever buiten Nederland. B wordt volledig werkloos. B heeft dan recht op een Nederlandse WW-uitkering (woonlidstaat), alsof hij tijdens het werken in Nederland onderworpen was geweest.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:891

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws