Rubriek: Jurisprudentie

Landenkring KBB is niet in strijd met rechten van de mens

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2019

De invoering van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2015 voor een belastingplichtige die niet woont binnen de landenkring is geen schending van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof in deze.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:916

Gepubliceerd in Nieuws

Sinds mei 2010 niet meer verzekerd in twee landen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2019

 

Het overgangsrecht van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 is niet voor situaties waarbij iemand voor 1 mei 2010 verzekerd was in twee landen. Dit deed zich onder meer voor bij in België wonende DGA’s met een BV in Nederland.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:470

 

Gepubliceerd in Nieuws

Geen eigen woning uitgezonden diplomaat

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2019

Een diplomaat is naar verschillende landen uitgezonden geweest. Hij bezit een woning in Nederland. Voor de diplomaat is geen sprake van een eigen woning, omdat de woning voor hem nooit het hoofdverblijf is geweest. Dat zijn ex-echtgenote wel in de woning woont, maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:265

Gepubliceerd in Nieuws

Geen bewijs voor woonplaats buiten Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2019

X levert onvoldoende bewijs dat hij inwoner was van een ander land dan Nederland. Hij heeft een sociale binding met Nederland nu een kind van X met zijn moeder verblijft in een woning in Nederland van X. Verder voetbalde hij in Nederland, stond hij een deel van het jaar ingeschreven etc.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:5008 

Gepubliceerd in Nieuws

Bestuurder Limited is aansprakelijk voor loonheffingen

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2019

Een bestuurder van een naar het Engels recht opgerichte Limited is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen loonheffingen, vergrijpboete, heffings- en belastingrente van de Limited. De bestuurder heeft verwijtbaar gehandeld door geen geldige melding betalingsonmacht te doen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4862 

Gepubliceerd in Nieuws

Uitkering oorlogsveteraan is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2019

Een Amerikaanse publiekrechtelijke periodieke uitkering aan een oorlogsveteraan van de Golfoorlog is in Nederland onderdeel van het premie-inkomen. Belanghebbende heeft wel recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op grond van het belastingverdrag met de VS..

Bron: Gerechtshof Den Haag, 8 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1185

Gepubliceerd in Nieuws

Toepassing Verdragsbijdrage is conform wet

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2019

Het CAK is bevoegd de verdragsbijdrage (art. 69 ZVW) voor de zorg vast te stellen. De SVB is gehouden de verdragsbijdrage in te houden op de uitkering in opdracht van het CAK. De SVB hoeft het bedrag van de inhouding niet te toetsen en te beoordelen of het toepasselijk sociaal minimum nog resteert.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 17 mei2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1685 

Gepubliceerd in Nieuws

Slowaakse uitlener moet Nederlandse pensioenpremies betalen

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2019

Een Slowaakse uitzendbureau stelt 600 Slowaken ter beschikking van 2012 – 2017 aan Nederlandse bedrijven. De Slowaakse onderneming is gehouden de verplichte pensioenpremies aan het betrokken Nederlandse Bedrijfstakpensioenfonds te betalen voor haar werknemers.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 22 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2295 

Gepubliceerd in Nieuws

Niet kwalificerend bij 89%

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2019

Van het wereldinkomen van een inwoner van Polen is 89% belast in Nederland. Daarmee is hij geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Zijn in Polen wonende echtgenote die geen inkomen geniet, heeft dan geen recht op uitbetaling van de heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:960

Gepubliceerd in Nieuws

Luxemburgse ziektewetuitkering is (toch niet) in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2019

Het Luxemburgse Krankengeld (ziektewetuitkering) dat een in Nederland wonende Rijnvarende ontvangt, is op grond van het belastingverdrag belast in Nederland. Omdat de inspecteur vertrouwen heeft opgewekt, moet toch een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting worden verleend.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3983

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws