Rubriek: Grensarbeiders

CBS brengt woonplek grenspendelaars in beeld

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2020

Het CBS heeft in kaart gebracht waar in Duitsland en België de grenspendelaars wonen die in Nederland werken. Het grootste aantal pendelaars woont langs de grens met Noord-Brabant en Limburg, Twente en Gelderland.

Bron: CBS, 12 november 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor ondernemers in grensregio

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2020

In een brief aan de Tweede Kamer worden de internationale gevolgen van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) en de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging werkgelegenheid (NOW) nog eens op een rij gezet.

Bron: Ministerie van SZW, 8 mei 2020, 2020-0000061847

Gepubliceerd in Nieuws

Verslag Algemeen Overleg grensarbeid is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2020

Tijdens het AO in de Tweede Kamer zijn veel onderwerpen en toezeggingen aan de orde geweest. De toezeggingen gaan onder meer over de hooglerarenbepaling belastingverdrag België, de discoördinatie belasting- en premieheffing, het Duits ouderschapsverlof en de Rijnvarenden.

Bron: Tweede Kamer, concept verslag algemeen overleg 5 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Grensdata levert grensoverschrijdende data op maat

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2019

Het CBS heeft een website gelanceerd met een databank met, op maat te maken, cijfers over arbeidsmarkt, economie en samenleving voor de grensregio’s van Nederland met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en met de Belgische gewesten.

Bron: CBS, 28 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2019

In de rapportage komen veel onderwerpen aan de orde. Dat het Duitse Kranken- en Elterngeld soms in een ander land belast wordt dan het loon, is een overlegpunt tussen Nederland en Duitsland. Diverse standpunten zijn in de rapportage terug te vinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Grensarbeidersbrochures 2019

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2019

De Benelux heeft de geactualiseerde grensarbeidersbrochures 2019 gepubliceerd. De vier uitgebreide brochures gaan over grensarbeid in Nederland - België en België - Luxemburg.

Bron: Benelux, 12 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Benelux brengt grensarbeid in beeld

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2019

 

De Benelux heeft het rapport ‘Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's van de Beneluxlanden en aangrenzenden gebieden’ gepubliceerd. Het aantal grensarbeiders in de landen Nederland, België en Duitsland bedraagt bijna 100.000 personen.

Bron: Benelux, februari 2019

 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederbelgen gooien geld weg als het om auto’s gaat…

Mieke van Duijn Door
16-04-2018

Auteur: Mieke van Duijn, werkzaam bij Executive Car Lease & Renting BV (m.vanduijn@eclr.net)

Het is mogelijk aanzienlijk te besparen op de kosten voor zakenauto’s, indien men als Belgisch ingezetene een onderneming heeft in Nederland, of werkt voor een Nederlandse onderneming. Eenvoudigweg door de kosten van de Belgische auto (dus exclusief BPM) te verplaatsen naar de Nederlandse onderneming. Uiteraard met behoud van Belgische nummerplaat, discreet en geheel conform de Europese wetgeving. In onderstaand artikel wordt besproken hoe kosten te optimaliseren voor zakenauto’s van Belgisch ingezetenen met een Nederlandse onderneming.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018

Ombudsmannen vragen hulp voor Belgische werkloze/gepensioneerde grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2017

De Belgische en de Nederlandse ombudsman constateren dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werkloos zijn geworden vanaf hun 65e jaar geen Belgische sociale uitkeringen krijgen, terwijl hun pensioen pas later ingaat. De overheden wordt opgeroepen met een oplossing te komen ter overbrugging van deze periode.

Bron: De nationale ombudsman en de federaal ombudsman, 29 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Zorg in de grensstreek wijzigt, door einde IZOM-akkoord

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2017

Op 1 juli 2017 komt een einde aan het ‘integrale zorg op maat’-akkoord voor sociaal verzekerden in de Euregio Maas-Rijn. Deze regeling geeft direct toegang tot zorgaanbieders in de buurlanden België, Duitsland of Nederland. Voor zorg in een ander EU-land gaan dan de ‘gewone’ Europese regels gelden voor ‘geplande zorg’ via het document E112 of S2.

Bron: SVB, 1 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws