Rubriek: Gelezen en Gezien

Actualiteiten Loonheffingen

Rianne van Halem Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Rianne van Halem - van der Linden, Kennismanager, EY People Advisory Services (rianne.van.halem@nl.ey.com)

Hierbij enkele actualiteiten op het vlak van (internationale) loonheffingen, onder meer de inwerkingtreding van de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, bepaalde onderdelen van het Belastingplan 2023 en de aftopping van de 30%-regeling.

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

DigiD activeren buiten Nederland kan met videobellen

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2022

Nederlanders en EER-burgers die in het buitenland wonen, kunnen structureel hun DigiD via videobellen activeren via Nederland Wereldwijd. Tot nu toe kon dit alleen fysiek bij een DigiD-balie van een beperkt aantal consulaten of ambassades.

Bron: Ministerie van BZK, Logius, 27 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

De Maasketen Jan van Eyck reikt de Kanunnik Coenenprijs uit aan: “GER ESSERS”

Pascalle Pechholt Geschreven door
13-12-2018

Maasketen Jan van Eyck is een samenwerkingsverband van het grensgebied der beide Limburgen en de Selfkant en werd in 1966 gesticht, onder meer om in deze regio “Europa dichter bij de burger te brengen en de burger dichter bij Europa”.

De Kanunnik Coenen Prijs (KCP) is vernoemd naar Kanunnik dr. Jozef Coenen, die in 1870 in Elen werd geboren en na een zeer werkzaam en vruchtbaar leven in 1958 te Gellik overleed.

Kanunnik Coenen was een Groot-Limburger in tweeërlei opzicht. Allereerst heeft hij als priester, schrijver, bouwheer en historicus baanbrekend werk gedaan voor zijn geliefde gewest en haar bewoners. Daarnaast droeg hij in zijn omvangrijk oeuvre als historicus de Groot-Limburgse gedachte uit, die in het “Europa zonder Grenzen” in het algemeen in de Euregio in het bijzonder als een grote verrijking wordt ervaren.

Vanwege zijn grensoverschrijdende werkzaamheden was Kanunnik Coenen voor de Maasketen “Jan van Eyck” het grote voorbeeld om haar activiteiten daarop af te stemmen. Daarom werd de naam van Kanunnik Coenen verbonden aan de prijs, die mensen en/of instellingen wil eren en waarderen voor werkzaamheden gedurende een lange periode verricht om mensen aan weerszijden van de Maas dichter bij elkaar te brengen tegen het gegeven van een gemeenschappelijke taalkundige, godsdienstige, historische en volksculturele achtergrond.

De Kanunnik Coenenprijs is dit jaar unaniem door de jury toegekend aan Ger Essers.

Ger Essers is de belichaming van het Europese ideaal. Hij werkte vele jaren in het onderwijs, daarna als adviseur grensarbeid en hij was vele jaren adviseur van Europarlementariër Ria Oomen. Hij was en is ook lid van vele grensoverschrijdende verenigingen en stichtingen, waaronder de Deutsch Niederländische Gesellschaft, het Algemeen Nederlands Verbond en de stichting Geen Grens. Tevens is hij medeoprichter van ons eerste Vakblad en schrijft hij regelmatig voor ons vakblad Grensoverschrijdend Werken.

De prijs werd zaterdag 3 november jl. uitgereikt in Cultureel Erfgoedcentrum De Domijnen in Sittard. De redactieleden Heike Xhonneux en Pascalle Pechholt waren erbij toen Ger de prijs in ontvangst mocht nemen.

“We bevinden ons hier in bijna het smalste stukje van Nederland, op een zucht van Duitsland en België. Dat lijkt ons normaal, dat is het niet. We zijn hier ingekapseld, afgesneden van elkaar door grenzen, vastgesteld ergens in een ver of niet zo ver verleden door militairen en beleidsmensen,” zo begon de ter ere van Essers uitgesproken laudatio.

Die grenzen blijken weliswaar relatief doorheen de tijd, maar wie er dichtbij woont heeft er op diverse manieren last van. Ger Essers heeft zich onder meer ingezet om oplossingen te vinden voor de problemen waar grenswerkers mee te maken krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen en sociale zekerheid. In deze euregionale zone is dat een vaak voorkomend probleem.

Als uitdrukking van de waardering van de jury voor zijn gedreven inzet ontving Ger Essers een fraaie oorkonde en het kunstwerk ‘De Veerman’. Dat kunstwerk symboliseert de rol van Ger Essers als verbinder, iemand die zowel letterlijk als figuurlijk grenzen slecht.

Ger, namens de hele redactie van het vakblad Grensoverschrijdend Werken feliciteren we je met deze prijs en hopen dat je nog veel grenzen voor grensarbeiders mag beslechten. Wij zijn in ieder geval trots op je!

Gepubliceerd in Vakblad 19, 2018

Verhuizing pensioenregeling naar België aantrekkelijker

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2018

Pensioenconsultant AON is het gelukt om de Belgische toezichthouder op pensioenen zo ver te krijgen dat een fonds niet meer ‘fully funded’ hoeft te zijn, maar dat men tekorten binnen vijf jaar moet oplossen, voor men de pensioenen moet verlagen. Verder zijn er nog enkele voor- en nadelen in België in vergelijking met het Nederlandse toetsingskader.

Bron: Financieel Dagblad, 16 augustus

Gepubliceerd in Nieuws

Kennisvoucher Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Pascalle Pechholt Geschreven door
16-04-2018

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van België / Duitslandexperts. In het kader van het SIB traject van RVO, voluit het Starters International Business traject van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kunnen ondernemers gecoacht worden bij het maken van stappen over de grens.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018

Wiesenthal Centre protesteert tegen belasten van gettovergoedingen

Pascalle Pechholt Geschreven door
26-01-2018

Het Simon Wiesenthal Centre, vernoemd naar de bekende Oostenrijkse nazi-jager, protesteert heftig tegen de belasting die Nederland heft over zogeheten getto-vergoedingen. Dit zijn uitkeringen die Joden van de Duitse overheid krijgen voor werk dat zij tijdens de oorlog in getto's hebben verricht. Ook fiscalisten laken de weigering van staatssecretaris Menno Snel van Financiën om voor deze groep een uitzondering te maken in de inkomstenbelasting.

Gepubliceerd in Vakblad 12, 2018

Voorstel Europese Commissie: dienstenmarkt verder openstellen

Pascalle Pechholt Geschreven door
26-01-2017

Auteur: redactie Grensoverschrijdend Werken

Een Europese elektronische ‘dienstenpas’ moet het eenvoudiger maken voor bedrijven en dienstverleners, zoals IT-consultants, om hun diensten elders in de EU aan te bieden. Daarnaast moeten de lidstaten onnodige en verouderde kwalificatie-eisen voor beroepen als architecten, ingenieurs, advocaten, accountants en makelaars onder de loep nemen en stroomlijnen, vindt de Europese Commissie.

Gepubliceerd in Vakblad 4, 2017

ITEM Grenseffectenrapportage 2016

ITEM Geschreven door
16-12-2016

Auteur: ITEM

Ondanks de onderhandelingen over een Europa zonder grenzen, 25 jaar geleden in Maastricht, blijken er nog veel obstakels te zijn in het grensoverschrijdend samenwerken. Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal wordt belemmerd door de manier waarop lidstaten EU-recht hebben geïmplementeerd, door de kwaliteit van het nationale recht en door de uitvoering in de praktijk. Zo blijkt uit de Grenseffectenrapportage 2016, uitgevoerd door het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM, die op 28 oktober tijdens de ITEM jaarconferentie werd gepresenteerd.

Gepubliceerd in Vakblad 3, 2016

Nieuws