Rubriek: Fiscaliteit

Voortzetting buitenlandse lijfrente kan onder voorwaarden

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2019

De voorwaarden voor de voortzetting van een buitenlandse lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering na immigratie zijn aangepast. Voor de berekening van de jaarruimte kan uitgegaan worden van het buitenlandse inkomen. Voor de immigratie moet een premiebetaling hebben plaatsgevonden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

5000 Voorlopige aanslagen 2019 aangevraagd

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2019

Uit de antwoorden op kamervragen over de 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst blijkt dat 5000 kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en inwoners van België een voorlopige aanslag IB 2019 hebben aangevraagd. Aangegeven wordt wat de reden kan zijn voor dit aantal.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 juni 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Landenkring KBB is niet in strijd met rechten van de mens

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2019

De invoering van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2015 voor een belastingplichtige die niet woont binnen de landenkring is geen schending van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof in deze.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:916

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Ierland ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2019

Op 13 juni 2019 is het nieuwe belastingverdrag met Ierland ondertekend. Onder meer wordt het pensioenartikel gewijzigd. Pensioenen van in totaal meer dan € 25.000 worden onder voorwaarden ter heffing aan het bronland toegewezen. De datum van inwerkingtreding en teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 juni 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Zwitserland wordt aangepast

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2019

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Zwitserland is op 12 juni 2019 ondertekend. Onder meer wordt het pensioenartikel gewijzigd. Er komt een bronstaatheffing voor pensioenen van 15%. De datum van inwerkingtreding en de teksten zijn nog niet bekend.

Ministerie van Financiën, 12 juni 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Internationaal verkeer en dubbele belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2019

Naar aanleiding van kamervragen worden de regels ter voorkoming van dubbele belasting toegelicht voor werknemers in de internationale scheep- en luchtvaart. Voor internationale chauffeurs gelden afwijkende regelingen ter voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juni 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse Steuer-Handbücher staan online

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2019

Het Duitse Bundesministerium der Finanzen heeft diverse fiscale handboeken uitgegeven. Zo zijn er onder meer het Amtliches Lohnsteuer-Handbuch en het Einkommenssteuer-Handbuch. Het Lohnsteuer-Handbuch 2019 is onlangs gepubliceerd.

Bron: Bundesministerium der Finanzen

Gepubliceerd in Nieuws

Wonen in België met buitenlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2019

De Federale Overheidsdienst Financiën beidt op haar website met een rekenprogramma hulp bij het aangeven van de inkomsten in de Belgische aangifte, het land dat de inkomsten belast en of de inkomsten aan de gemeenbelasting onderworpen zijn. Voor nadere vragen kan men terecht bij Belintax.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

Gepubliceerd in Nieuws

Geen eigen woning uitgezonden diplomaat

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2019

Een diplomaat is naar verschillende landen uitgezonden geweest. Hij bezit een woning in Nederland. Voor de diplomaat is geen sprake van een eigen woning, omdat de woning voor hem nooit het hoofdverblijf is geweest. Dat zijn ex-echtgenote wel in de woning woont, maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:265

Gepubliceerd in Nieuws

Geen bewijs voor woonplaats buiten Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2019

X levert onvoldoende bewijs dat hij inwoner was van een ander land dan Nederland. Hij heeft een sociale binding met Nederland nu een kind van X met zijn moeder verblijft in een woning in Nederland van X. Verder voetbalde hij in Nederland, stond hij een deel van het jaar ingeschreven etc.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:5008 

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws