Rubriek: Expats

Circulaire over Belgische expatregeling is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2022

In België is de circulaire verschenen over de nieuwe Belgische expatregeling, de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen eningekomen onderzoekers. Bij de circulaire zitten diverse bijlagen incl. het aanvraagformulier.

Bron: Ministerie van Financiën, Fisconetplus, 7 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Kabinet stelt voor 30%-regeling af te toppen

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2022

In de voorjaarsnota 2022 is opgenomen dat het Kabinet de 30%-regeling wil aftoppen tot op de Balkenende-norm, die momenteel 2016.000 euro bedraagt. Er komt een overgangsregeling met een ingroeipad van 3 jaar. De wijziging zou in moeten gaan in 2024.

Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Einde partiële buitenlandse belastingplicht en de aangifte IB

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2022

Als bij een partieel buitenlandse belastingplichtige (30%-er) de aangiftesoftware, in een emigratiejaar of in het jaar dat de 30%-regeling afloopt, de beperkte heffing in box 2 en box 3 niet kan verwerken. Dan moet tijdsevenredig herrekend worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 7 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische nieuwe ‘30%-regeling’ werkt door naar sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2022

De nieuwe Belgische kaderregeling die is gegaan op 1 januari 2022 werkt door naar de Belgische sociale zekerheidsbijdragen. De RSZ aanvaardt dat de reële en forfaitaire kosten die terugbetaald worden volgens deze regeling, ook vrij zijn van sociale bijdragen.

Bron: socialsecurity.be, 9 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Vraag beantwoord over afgifte 30%-beschikking met terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
06-08-2021

Bij een met terugwerkende kracht afgegeven 30%-beschikking, die terugwerkt naar een voorafgaand jaar, moet de toepassing van de 30%-regeling hersteld worden via een correctiebericht over het voorafgaande jaar. Correctie in de aangifte IB is niet mogelijk.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners (Belastingdienst), 20 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Vraag beantwoord over buitenlandse bankrekening van 30%-er

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2021

Y woont het hele jaar in Nederland en heeft een Spaanse bankrekening. Vanaf 1 augustus 2020 is Y een partieel buitenlands belastingplichtige en is de 30%-regeling van toepassing. Het spaartegoed moet in box 3 worden aangegeven voor 7/12e deel.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners (Belastingdienst), 20 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

De werkloze kennismigrant ten tijde van de coronacrisis

Charlotte de Heer Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Charlotte de Heer, Senior Consultant bij EY People Advisory Services (charlotte.de.heer@nl.ey.com)

De impact van de coronacrisis begint steeds duidelijkere gevolgen te hebben voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel grote bedrijven moeten een deel van hun personeelsbestand laten gaan. Voor werknemers met een verblijfsvergunning als kennismigrant kan dit grote gevolgen hebben. Zij kunnen namelijk ook hun verblijfsrecht verliezen omdat de verblijfsvergunning gekoppeld is aan werkzaamheden die zij verrichten. Er zijn echter enkele opties voor deze kennismigranten om toch in Nederland te kunnen blijven. Ook heeft de overheid er recentelijk voor gekozen om de bestaande regeling beperkt uit te breiden. Hieronder zal ik de verschillende opties bespreken en een toelichting geven op de nieuwe regeling.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Handreiking 30%-regeling uitgezonden werknemers

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2020

De Belastingdienst heeft een handreiking voor het toepassen van de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers gepubliceerd. In een handzaam overzicht met voorbeelden zijn de voorwaarden op een rij gezet met verwijzingen naar wet- en regelgeving..

Bron: Forum Salaris Belastingdienst, 29 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

De effecten van tweetaligheid bij expatkinderen en de verantwoordelijkheden van de werkgever

Roze Rellum Geschreven door
02-07-2020

Auteurs: Roze Rellum en Sarah White, beiden werkzaam bij Boxx global expat solutions als Assignment Manager

Voor het succes van een internationale opdracht is het van groot belang dat de familie van een expatmedewerker goed kan aarden in het betreffende gastland. Ook de integratie van kinderen speelt daarbij een belangrijke rol. Als de kinderen slecht aarden in hun nieuwe omgeving, zou dit kunnen leiden tot een mislukte opdracht en vervroegde terugkeer naar het thuisland. De ontwikkeling van taal speelt hierin een essentiële rol. Wat kan een werkgever een werknemer met kinderen bieden om te zorgen dat deze (taal)transitie zo soepel mogelijk verloopt, vooraf, gedurende en bij terugkeer van een uitzending?

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Nieuws