Rubriek: Brexit

Nieuwe kansen voor door Brexit geraakte bedrijven

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2022

Door de Brexit geraakte bedrijven kunnen zich aanmelden voor het EU-handelsprogramma. Dit is een regeling om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 17 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

De pleisters kunnen er af! Eindelijk duidelijkheid over de verzekeringsplicht voor (langdurige) zorg na Brexit

Evelien de Jong Geschreven door
14-03-2022

Auteur: Evelien de Jong, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP – People Advisory Services (evelien.de.jong@nl.ey.com)

Het sociale zekerheidsprotocol bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk regelt de sociale zekerheidspositie van personen die na 1 januari 2021 in een grensoverschrijdende situatie tussen EU en VK verkeren. Dit Protocol komt grotendeels overeen met EU Verordening 883/2004 zoals vóór de Brexit gold. Over de Wlz en de Zvw verzekeringsplicht post Brexit bleef in de praktijk echter grote onduidelijkheid bestaan. Als gevolg van de uitsluiting van de Wlz meenden velen dat de verzekeringsplicht voor de Wlz en de Zvw op basis van nationale wet- en regelgeving moest worden bepaald. Inmiddels is echter gebleken dat dit op een misverstand berust. In dit artikel wordt hierop nader ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Geen aanvullende verzekering nodig voor WLZ na Brexit

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2022

De Wet langdurige zorg (Wlz) blijft onder de materiële werkingssfeer van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK vallen. De aanwijsregels van de HSO zijn en blijven dus van toepassing op alle volksverzekeringen.

Bron: Belastingdienst - Nieuwsbrief loonheffingen 2022, 2 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit - Gevolgen belasting en sociale zekerheid in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2021

Als bijlage bij de nieuwsbrief loonheffingen is een overzicht gevoegd van de gevolgen van de Brexit voor de sociale zekerheid en de loon- en inkomstenbelasting. Het overzicht ziet op werkgevers en werknemers. Het overzicht bevat geen nieuwe standpunten.

Bron: Belastingdienst, 24 juni 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Handels- en samenwerkingsovereenkomst ziet niet op Wlz en Zvw

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2021

De sociale zekerheidsafspraken met het Verenigd Koninkrijk (Handels- en samenwerkingsovereenkomst) die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 zien niet op de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet.

Bron: Website SVB, 23 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit: Wat betekent het EU-VK Handelsakkoord voor Britse onderdanen die kort voor zakelijke bezoeken naar Nederland komen?

Nini Braken-Zheng Geschreven door
11-03-2021

Auteur: mr. Nini Braken-Zheng, werkzaam als Consultant immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (nini.zheng@nl.ey.com)

Sinds 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. De afgesproken transitieperiode liep af op 31 december 2020. Vlak voor het einde van de transitieperiode, hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over hun nieuwe relatie (hierna: het Handelsakkoord).(1) Vanaf 1 januari 2021 is de Brexit derhalve een feit en worden Britse onderdanen als ‘derdelanders’ beschouwd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor Britse onderdanen die willen werken en/of wonen in Nederland. In dit artikel behandelen wij uitsluitend de gevolgen van het nieuwe Handelsakkoord tussen de EU en het VK voor Britse onderdanen die kort voor zakelijke bezoeken naar Nederland komen.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Brexit en recht op sociale zekerheid en zorg

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2021

Voor Nederlanders die na 1 januari 2021 naar het VK gaan, zijn in de Handels- en samenwerkingsovereenkomsten regels opgenomen voor de sociale zekerheidsrechten, waaronder zorg. Bij kort verblijf bestaat alleen recht op spoedeisende en noodzakelijke zorg.

Bron: Rijksoverheid, 2 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland opteert voor detacheringsbepaling HSO EU VK

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2021

Nederland heeft geopteerd voor de toepassing van de detacheringsbepaling in de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU VK die in het kader van de Brexit is gesloten. Dit en meer staat in de brief over de eerste ervaringen met de overgangsperiode Brexit.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheid in het VK na de Brexit

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2021

De overheid in het VK heeft op een website aangegeven wat de socialezekerheidsregels zijn na de Brexit voor werknemers die in het VK gaan werken. Er wordt ingegaan op bestaande situaties, nieuwe situaties vanaf 2021 in relatie met de EU/EER/Zwitserland.

Bron: Gov.UK

Gepubliceerd in Nieuws

Recht op fiscale faciliteiten vervalt t.g.v. Brexit-deal

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2021

De Brexit-deal heeft gevolgen voor de belastingheffing vanaf 1 januari 2021. Het VK wordt door de deal behandeld als een derde-land, dat beperkt het recht op Nederlandse faciliteiten. Als een beroep kan worden gedaan op het terugtrekkingsakkoord wijzigt niets.

Bron: Belastingdienst, 4 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws