Belastingverdrag

Nieuw Belastingverdrag Nederland - San Marino ter goedkeuring

Marco Wijnberg Geschreven door
13-05-2024

Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-San Marino is ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. Het past met name bij de uitbreiding van het belastingverdragennetwerk van Curaçao ten behoeve van een duurzame economische ontwikkeling.

Bron: Tweede Kamer, brief Regering, 7 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Buitengaatsbepaling verdrag NL-BEL uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

Het verwijderen en afvoeren van buiten bedrijf gesteld mijnbouwinstallies (bijv. booreilanden) valt onder de buitengaatsbepaling (art. 24) belastingverdrag Nederland - België. Er is dan onder voorwaarden sprake van een fictieve vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 25 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Loon piloot volledig belast in woonland Nederland

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2024

R woont in Nederland en vliegt als piloot voor een Britse vliegtuigmaatschappij. Zijn hele loon is in Nederland belast, ook het loon ter zake van zijn werkzaamheden op of boven het Brits grondgebied die niet direct samenhangen met internationale vluchten. 

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:729

Gepubliceerd in Nieuws

Gedetacheerde overheidswerkers zijn belast in overheidsland

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2024

Een Nederlands publiekrechtelijke instelling detacheert specialisten naar Duitsland. Het loon van de specialisten is belast in Nederland op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag, ook als het loon is doorbelast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Overzicht lopende verdragsonderhandelingen

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2024

De belastingverdragen met Spanje en Curacao bevinden zich in de afrondende fase. In de onderhandelingsfase zijn o.m. verdragen met Bangladesh, België, Duitsland, St. Maarten, Kenia en Mozambique.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Inkomsten uit lucratief belang zijn voor verdrag geen arbeidsinkomsten

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2024

Bij inkomsten uit lucratief belang is voor de toepassing van het belastingverdrag met Duitsland niet het artikel voor niet-zelfstandige arbeid van toepassing, maar de artikelen voor dividenden en/of vervreemdingswinsten. Nederland heeft dan een beperkt heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1503

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkoming dubbele belasting sporters en artiesten in de Vpb

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2024

Artiesten en sporters werken vaak met toepassing van een vennootschap. Er is een handleiding verschenen over voorkoming van dubbele belasting van artiesten en sporters in de vennootschapsbelasting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 19 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische forfaitaire heffing leidt tot Nederlandse heffing over pensioen

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2024

De Belgische forfaitaire heffing over hete Nederlands pensioen maakt niet dat de pensioenuitkering voor 90% of meer in de Belgische heffing is betrokken. Bronland Nederland mag het hele pensioen belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1447

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland sluit met Bangladesh een nieuw belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2024

Op 12 maart 2024 heeft Nederland met Bangladesh een nieuw belastingverdrag gesloten. Voor het verdrag in werking kan treden, moet nog in beide landen de goedkeuringsprocedure worden doorlopen.

Bron: Rijksoverheid, 12 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Uitgezonden in de VS wonende Nederlandse militair is in de VS belast

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2024

V is als militair uitgezonden naar de VS en is inwoner van de VS geworden. De uitzondering op de hoofdregel dat een militair belast is in de overheidsstaat is van toepassing. V’s loon komt ter heffing toe aan de woonstaat.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 december 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:4255

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws