Rubriek: Belastingverdrag

Nieuwe belastingverdrag met Cyprus in Tractatenblad

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2021

Het nieuwe belastingverdrag met Cyprus is op 1 juni 2021 in Nicosia ondertekend. De tekst is op 10 juni gepubliceerd. Het verdrag gaat nu in Nederland de goedkeuringsprocedure doorlopen.

Bron: Tractatenblad, 10 juni 2021, nr. 80

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging belastingverdrag met Polen naar parlement

Carlo Douven Geschreven door
10-06-2021

Het wijzigingsprotocol en de nota van toelichting van het belastingverdrag met Polen zijn naar het Nederlandse parlement gestuurd. Het parlement is gevraagd het protocol goed te keuren.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 28 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Rusland eenzijdig opgezegd

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2021

Rusland heeft officieel laten weten dat het verdrag wordt opgezegd per 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 moet dan een beroep worden gedaan op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 om eventuele dubbele heffing te voorkomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juni 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Synthesised teksten belastingverdragen waarvoor MLI geldt

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2021

De verdragsteksten van de verdragen zijn gepubliceerd, waarin de concrete gevolgen van het Multilateraal Instrument (MLI) op een leesbare wijze zijn weergegeven in de doorlopende verdragstekst. Het gaat o.m. om Japan, VK, Canada, Australië en de VAE.

Bron: Rijksoverheid, 1 juni 2021 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland sluit belastingverdrag met Cyprus

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2021

Nederland heeft op 1 juni 2021 met Cyprus een belastingverdrag gesloten. De teksten zijn nog niet gepubliceerd. Het verdrag zal in werking treden zodra beide parlementen het verdrag goedgekeurd hebben.

Bron: Rijksoverheid, 1 juni 2021

Gepubliceerd in Nieuws

A-G - Pijpenlegschip is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2021

De Advocaat-Generaal gaat in deze conclusie uitgebreid in op wat internationaal vervoer is voor de toepassing van het arbeidsartikel in een belastingverdrag. Hij focust op pijplegschepen en concludeert dat geen sprake is van internationaal vervoer.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 30 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:476

Gepubliceerd in Nieuws

WAO-uitkering inwoner Portugal niet belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2021

Het is aan de inspecteur om te bewijzen dat de WAO-uitkering in Portugal belast is voor minder dan 90% of niet tegen het Portugese tarief voor arbeidsinkomsten. Nu de inspecteur geen bewijs levert, is de WAO-uitkering niet belast in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 mei 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2489

Gepubliceerd in Nieuws

Zegt Rusland het belastingverdrag met Nederland op?

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2021

Rusland heeft deze maand in het lagerhuis van het parlement (Doema) een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat het belastingverdrag met Nederland wordt opgezegd. Nederland heeft nog geen formele kennisgeving ontvangen.

Bron: NRC, 19 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale aspecten wet bedrag ineens, rvu en verlofsparen

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2021

Het wordt vanaf 1 januari 2023 mogelijk om 10% van het pensioenkapitaal onder voorwaarden af te kopen. In een kamerbrief worden de internationale aspecten, vooral de verdragstoepassing (België, Duitsland, Frankrijk Spanje en Ierland), toegelicht.

Bron: Ministerie van SZW, 18 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Geen belastingverdrag meer met Tadzjikistan

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2021

Het belastingverdrag met Rusland in de betrekkingen met Tadzjikistan is vanaf 1 januari 2021 beëindigd.

Bron: Tractatenblad, 2021, nr. 63, 7 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws