Rubriek: Belastingverdrag

Pijpen leggen in zee is geen exploitatie in internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2023

Een schip waar pijpen mee gelegd worden in zee is voor het belastingverdrag met Zwitserland niet aan te merken als exploitatie van een schip in internationaal verkeer. Dat geldt ook voor werkzaamheden op een schip dat nog in aanbouw is.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1899

Gepubliceerd in Nieuws

Premies zijn geen belasting voor toepassing belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2023

U woont in Nederland en ontvangt uit Australië een overheidspensioen, waarover Australië het heffingsrecht heeft. U heeft terecht een aanslag premies Wlz en Zvw gekregen. Deze premieheffing is niet aan te merken als een (dubbele) belasting in de zin van het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1902

Gepubliceerd in Nieuws

In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2023

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:466

Gepubliceerd in Nieuws

Stand van zaken belastingverdragen per 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2023

Er is een nieuwe overzicht belastingverdragen verschenen naar de stand van zaken per 1 januari 2023. Wijzigingen ingaande 1 januari 2023 zien op de verdragen met Chili, Duitsland (protocol) en Polen (protocol).

Bron: Ministerie van Financiën, 9 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland voert met 14 landen verdragsonderhandelingen

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2023

Nederland voert in 2023 met 14 landen onderhandelingen over belastingverdragen, waaronder, België, Marokko, Portugal, Suriname en Sint Maarten. Met Duitsland en België wordt ook gesproken over een thuiswerkregeling voor grensarbeiders.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 februari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Rapport buitenlandse arbeidskrachten en de loonheffingen

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2023

De Belastingdienst heeft het rapport 'Buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen' gepresenteerd. In het rapport wordt ingegaan op onder meer de (fictieve) vaste inrichting, begrip materiële werkgever, premieheffing, omrekenen buitenlands loon en de invordering.

Bron: Belastingdienst, 15 februari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

15.000-grens pensioenartikel Duitsland toetsen op 'brutobasis'

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2023

Het pensioenartikel in het belastingverdrag Duitsland - Nederland kent een bronlandheffing als het totaal van de uitkeringen groter is dan 15.000. Aftrekbare zorgkosten en giften zijn voor beoordeling van de 15.000-grens niet relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:342

Gepubliceerd in Nieuws

Pijpenleggen en platforms verwijderen is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2023

Een master en een rigger wonen in Nederland en werken voor een Zwitserse werkgever op diverse schepen die pijpleidingen leggen in zee en platforms verwijderen. De werkzaamheden betreffen geen internationaal vervoer in de zin van het belastingverdrag.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2022, 254 en 255

Gepubliceerd in Nieuws

Verdragsstaten geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2023

Op de site van de Belastingdienst zijn de verdragsstaten geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 januari 2023. De verdragsstaten bevatten een praktische samenvatting van alle belastingverdragen.

Bron: Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2023

Het eerste kwartaaloverzicht 2023 MLI en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Vanaf 1 januari 2023 is het MLI van toepassing in relatie met Bahrein. Vanaf 1 januari 2024 ook met China en Zuid-Afrika.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 februari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws