Belastingverdrag

Arbeidsartikel bepaalt heffing over uitkeringen uit een ontslagstamrecht

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

A woont in de VS en geniet uitkeringen van ruim 1,5 miljoen uit een ontslagstamrecht-BV waarvoor A gebruik heeft gemaakt van de (inmiddels afgeschafte) stamrechtvrijstelling. De uitkeringen zijn op grond van het arbeidsartikel belast in het voormalige werkland Nederland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 6 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8461

Gepubliceerd in Nieuws

Wonen in het buitenland en excessieve vertrekvergoedingen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2023

Er zijn drie vragen beantwoord over de belastingheffing en verdragstoepassing bij excessieve vertrekvergoedingen van niet in Nederland wonende werknemers en bestuurders.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 24 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Wet toekomst pensioenen en toepassing belastingverdrag bij nabestaandenpensioen

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2023

Er zijn vragen en antwoorden gepubliceerd over de invoering van de Wet toekomst pensoenen en de toepassing van een belastingverdrag bij partnerspensioenen die ingaan vóór en op of na de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

Bron: Belastingdienst Centraal aanspreekpunt pensioenen, 20 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Resultaten lucratief belang en de remittance-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2023

De resultaten uit een lucratief belang vallen onder de reikwijdte van de remittance-bepaling van art. 22 belastingverdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Uitleg term ‘belastingjaar’ in pensioenartikel verdrag VK

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2023

Voor de toepassing van het pensioenartikel in het belastingverdrag NL – Verenigd Koninkrijk is relevant of de uitkeringen in een belasting jaar groter zijn dan € 25.000. Met de term ‘belastingjaar’ in het pensioenartikel wordt het belastingjaar van het bronland bedoeld.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 10 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom telt niet mee voor € 25.000-grens in pensioenartikel met België

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2023

A woont in België en ontvangt uit Nederland een regulier pensioen van € 23.817 en een afkoopsom van een niet-ingegane lijfrente van € 7.371. De afkoopsom wordt niet meegeteld bij de beoordeling van de € 25.000-grens in het pensioenartikel van het verdrag met België.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7351

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Andorra

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2023

Op 13 oktober 2023 is een nieuw belastingverdrag met Andorra gesloten. Het nieuwe verdrag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Tractatenblad 31 oktober 2023, Trb. 2023/128

Gepubliceerd in Nieuws

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2023

Er is een nieuw kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument (MLI) verschenen. Het MLI wijzigt belastingverdragen. In de synthesized teksten is de wijziging verwerkt.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 okober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Keeperstrainer en toerekening reisdagen voor voorkomingsbreuk

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2023

Een in Nederland wonende keeperstrainer werkt voor een Saoedi Arabisch team. Hij is geen sporter voor het belastingverdrag. Voor de breuk ter voorkoming van dubbele belasting worden de reisdagen naar wedstrijden in andere landen volledig aan Saoedi Arabië toegerekend.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2079

Gepubliceerd in Nieuws

Geen overgangsrecht verdrag met Zuid-Afrika voor pensionado

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2023

R woont in Zuid-Afrika sinds 2005. Het belastingverdrag met Zuid-Afrika wijzigt in 2008. In 2016 ontvangt R een pensioen uit Nederland. Het oude belastingverdrag is niet van toepassing, omdat volgens het overgangsrecht R  dan in 2008 al pensioen had moeten genieten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6391

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws