Rubriek: Belastingrecht

Checklist grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2022

De Belgische vakbond ACV heeft de checklist voor grensarbeiders, die in België wonen en (de eerste keer) in Nederland gaan werken, geactualiseerd naar de regelgeving zoals die geldt in 2022. De uitgebreide checklist vindt u hier.

Bron: Website ACV, januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Dividend aandelenbelegging is niet dubbel belast

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2022

A woont in Nederland en heeft in 2017 Belgische aandelen gekocht en verkocht. Hij heeft dividend ontvangen onder inhouding van 30% bronheffing. De aandelen behoren op 1 januari niet tot de grondslag van box 3 en zijn dan niet dubbel belast, zodat geen aftrek elders belast aan de orde is.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 december 2022, ECLI:NL:RBGEL:2021:6826

Gepubliceerd in Nieuws

Vanuit buitenland kan lijfrente omgezet worden in periodieke uitkering bij meer verzekeraars

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2022

In het buitenland wonende bezitters van een lijfrente, kunnen onder voorwaarden lijfrentekapitaal fiscaal geruisloos omzetten in een periodieke uitkering. Dat kan nu ook bij een andere verzekeraar dan de verzekeraar waar de lijfrente is aangekocht.

Bron: Verbond van verzekeraars, 12 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Door emigratie partner is nog maar 50% hypotheekrente aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2022

A en B zijn gehuwd en bezitten samen een eigen woning met een hypothecaire schuld in Nederland. Medio 2015 is B geëmigreerd. A en B zijn dan geen fiscale partners meer. A kan na de emigratie nog maar de helft van eigen woningaftrek in aftrek brengen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1311

Gepubliceerd in Nieuws

In België belast Nederlands pensioen beperkt uitbetaling algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2022

X woont in België, geniet in 2017 een pensioen uit Nederland en is kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Op de uit te betalen algemene heffingskorting moet de atrek ter voorkoming van dubbele belasting inzake het pensioen in mindering worden gebracht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6398

Gepubliceerd in Nieuws

Verschillende interpretaties van het overheidsartikel in belastingverdragen

Mischa Gerardu Geschreven door
04-01-2022

Auteur: Mischa Gerardu, fiscaal jurist; dit artikel is geschreven in het kader van haar rol bij Sofie (m.houben@la-taxe.nl)

De uitleg die de Nederlandse belastingdienst geeft aan het overheidsartikel in de belastingverdragen blijft belastingadviseurs en publiekrechtelijke werkgevers bezighouden. Het wordt ook steeds duidelijker dat verschillende verdragsstaten anders aankijken tegen de uitleg van dit artikel. Daarom zoomen we in dit artikel in op de uitleg die Nederland geeft aan het overheidsartikel en tot welke knelpunten dit in de praktijk kan leiden.

Gepubliceerd in Vakblad 44, 2022

Jubileumuitkering valt onder bestuurdersartikel in het belastingverdrag België-Nederland

Andy Cools Geschreven door
04-01-2022

Auteur: Dr. Andy Cools, werkzaam bij de belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Het hof van beroep van Antwerpen oordeelt dat een jubileumuitkering die een bestuurder krijgt omdat hij 25 jaar bestuurder was, valt onder het bestuurdersartikel en dus niet onder het restartikel (Hof van Beroep Antwerpen 19 januari 2021, 2021/N68).

Gepubliceerd in Vakblad 44, 2022

Nieuw belastingverdrag met Polen

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2022

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 29 oktober 2020 is het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Polen ondertekend.(1) Het wijzigingsprotocol moet nog zowel in Polen als in Nederland in het parlement officieel worden bekrachtigd (ratificatie) voor het in werking kan treden. Op 21 mei is het wijzigingsprotocol met een toelichting naar het Nederlandse parlement gestuurd. Dit heeft geleid tot vragen die inmiddels ook beantwoord zijn. In dit artikel zal ik de voor grensoverschrijdend werken belangrijke aanpassingen van het verdrag bespreken. Ik zal na een korte puntsgewijze algemene inleiding, waar ik de wijzigingen kort samenvat, vooral stilstaan bij de wijziging van het pensioenartikel en het artikel voor de voorkoming van dubbele belasting. Wanneer het verdrag in werking treedt is dus nog niet bekend.

Gepubliceerd in Vakblad 44, 2022

België wijzigt de expatregeling

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2022

Met ingang van 1 januari 2022 gaat het Belgische expatregime wijzigen (met een overgangsregeling). De nieuwe regeling lijkt op de Nederlandse 30%-regeling. Verschillend is onder meer dat de regeling max. 8 jaar loopt en de max. vergoeding afgetopt is.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 23 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Verwar formulier opgaaf wereldinkomen en inkomensverklaring niet!

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2021

Het formulier opgaaf wereldinkomen wordt in de praktijk verward met het formulier inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtige. De verwarring leidt tot administratieve fouten, vertragingen en correcties.

Bron: Belastingdienst - Forum Fiscaal Dienstverleners, 27 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws