Belastingrecht

Schema buitenlands belastingplichtigen 2023 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Besluiten en jurisprudentie zijn geactualiseerd, daarnaast zijn alle verwijzingen bijgewerkt ten opzichte van het overzicht voor het jaar 2022 (Vakblad Grensoverschrijdend werken 2022, nr. 45). Dit 'schema tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen 2023' begint met een schematisch overzicht en is daarna opgebouwd als stappenplan. Hierin is het woonland de ingang om te kijken waarop een inwoner van dat land aanspraak kan maken als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2023

Sofie Matthys Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

2023 heeft opnieuw talloze wijzigingen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in petto. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale veranderingen in België, die mogelijk een impact hebben op de tewerkstelling van enerzijds mobiele werknemers en hun werkgever en anderzijds mobiele zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Nederlands loon is in Nederland belast, ook na emigratie naar VS

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2023

Y is in 2018 naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Het loon over der periode dat hij in Nederland woonde en werkte is in Nederland belast. Als inwoner van de VS is Y geen kwalificerende buienlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Gelderland, 14 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:703

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom Brits pensioen beïnvloedt hoogte premiedeel algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2023

E woont in Nederland en ontvangt een afkoopsom van een Brits pensioen, die Nederland niet in de heffingsgrondslag mag meenemen. De afkoopsom telt wel mee voor de afbouw van het premiedeel van de algemene heffingskorting.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1303

Gepubliceerd in Nieuws

Studiekosten betaald voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2023

Een Chinese studente heeft geen recht op aftrek scholingskosten voor het collegegeld voor haar studie in Nederland. Op het moment van betalen woonde ze nog in China en was ze nog geen binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 17 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:12231

Gepubliceerd in Nieuws

30%-vergoeding is in Duitsland belast

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2023

T woont in Duitsland en werkt voor een Nederlandse werkgever en maakt gebruik van de 30%-regeling. De 30%-vergoeding is in Duitsland niet vrijgesteld. Nederlands loon is alleen vrijgesteld in zoverre het loon in Nederland belast is.

Bron: Finanzgericht Düsseldorf, 25 oktober 2022, 13-K 2867/20 E

Gepubliceerd in Nieuws

Maltese Kumpani Privati is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2023

Een Nederlandse BV heeft haar bestuurlijke zetel verplaatst naar Malta en later de rechtsvorm gewijzigd. Omdat de feitelijke leiding in Nederland wordt uitgeoefend onder meer door een gemachtigde, is de Kumpani Privati in Nederland gevestigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:353

Gepubliceerd in Nieuws

Emigrant moet bezittingen box 3 naar tijdsgelang herrekenen

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2023

M is op 16 januari 2017 naar Nederland geëmigreerd. Voor de heffing in box 3 moet de rendementsgrondslag op 1 januari 2017 naar tijdsgelang worden herrekend. De stortingsverplichting op de aandelen van de in 2017 opgerichte BV hoort daar op 1 januari 2017 niet bij.

Bron: Rechtbank Den Haag, 19 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14134 

Gepubliceerd in Nieuws

Hypotax werkt niet door op het loon

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2023

De werkgever van A hanteert voor de berekening van het loon een hypothetische belasting (hypotax). Voor de bepaling van het loon is de hypotax geen loon, maar is werkelijke door de werkgever betaalde belasting ten behoeve van de werknemer het loon.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:247

Gepubliceerd in Nieuws

Behandeling bij Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2023

De hyperthermiebehandeling bij een Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar als uitgave voor specifieke zorgkosten. De Heilpraktiker is niet vergelijkbaar met een in art. 39 URIB 2001 genoemde paramedicus en de behandeling is niet op voorschrift en onder begeleiding van een arts geschied.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12859

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws