Rubriek: Belastingrecht

Toepassing stappenplan leidt tot fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2022

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs een stappenplan gepresenteerd. Met het stappenplan wordt beoordeeld of Nederland fiscale tegemoetkomingen verleent als betrokkene geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. In drie uitspraken is het stappenplan toegepast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse IB-ondernemer met Duits kenteken

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2022

Een onderneming in Nederland van een inwoner van Duitsland kan een Duits gekentekende bestelauto als zakelijk vermogen etiketteren. Voor de IB-heffing zijn de gebruikelijke regels van toepassing. Bij de aanschaf is geen BPM-heffing verschuldigd.

Bron: Belastingdienst, Forum FIscaal Dienstverleners, 12 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijs dat woonland geen rekening kan houden met aftrekposten wordt niet geleverd

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2022

Een pensionado die in Frankrijk woont, heeft 88,9% van zijn inkomen in Nederland belast. Omdat hij niet aannemelijk maakt dat hij zijn persoonlijke aftrekposten niet te gelde kan maken in Frankrijk (schumacker-norm), heeft hij geen recht op aftrek van alimentatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2991

Gepubliceerd in Nieuws

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2022

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1472

Gepubliceerd in Nieuws

Gepensioneerde ambtenaar krijgt geen Nederlandse fiscale faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2022

A, overleden, woonde in Frankrijk en genoot een AOW en een overheidspensioen. Hij wil de kosten van zijn Franse eigen woning aftrekken. Hij kan echter niet aannemelijk maken dat Frankrijk niet met zijn persoonsgebonden aftrekposten rekening kan houden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2138

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdend werken en btw

Frank Resseler Geschreven door
01-06-2022

Auteur: Frank Resseler, werkzaam als internationaal btw-adviseur, sinds 2011 bij BTW-INSTITUUT/VAT Institute te Dordrecht. Ook is hij verantwoordelijk voor de btw-adviespraktijk van Limes Internationaal te Valkenburg Z-H (frankr@limes-int.com).

Bij grensoverschrijdend werken wordt niet direct gedacht aan de heffing van btw. Toch kunnen er zich specifieke btw-onderwerpen voordoen zodra personeel van een Nederlandse onderneming activiteiten in het buitenland gaat verrichten. In dit artikel behandelen we een aantal praktijkvoorbeelden. Als uitgangspunt nemen we een Nederlandse ondernemer die niet te maken heeft met vrijgestelde prestaties (en daarom volledig aftrek van voorbelasting heeft).

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

De digitale nomade: enkele fiscale aspecten en ontwikkelingen

Bastiaan Didden Geschreven door
31-05-2022

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Inspelende op de actualiteit is de afgelopen periode in dit vakblad al ingegaan op de relevante fiscale, arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsaspecten van de thuiswerkende grenswerker.(1) Een andere type hybride werkende is de digitale nomade. Het credo ‘working anywhere, anytime’ is op deze groep werkenden van toepassing.(2) In onderhavige bijdrage zal ik deze groep werkenden kort uitlichten, waarbij ik enkele fiscale aspecten en (Europese) ontwikkelingen op een rijtje zal zetten. Digitale nomade: wat kan er onder worden verstaan?

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Nieuwe besluit inzake ontslagvergoedingen onder de loep

Kim Erens Geschreven door
31-05-2022

Auteur: Kim Erens, Senior Consultant People Advisory Services, EY Belastingadviseurs LLP (kim.erens@nl.ey.com)

Op 4 februari 2022 heeft de Staatsecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd betreffende de allocatie van ontslagvergoedingen in internationale situaties voor reguliere werknemers. Dit besluit vervangt het eerdere besluit van de Staatsecretaris uit 2015 en dient voor meer duidelijkheid te zorgen omtrent de internationale problematiek van ontslagvergoedingen. Dit artikel geeft een overzicht van de problematiek en bespreekt het nieuwe besluit aan de hand van voorbeelden.

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Hoe het nieuwe dubbelbelastingverdrag België en Frankijk ook gevolgen kan hebben voor een Nederlandse werkgever

Ruben Goossens Geschreven door
31-05-2022

Auteurs: Ruben Goossens en Yves Cuypers, respectievelijk manager, Ernst & Young BV (ruben.goossens@be.ey.com) en senior manager, Ernst & Young BV (yves.cuypers@be.ey.com)

Het heeft enige tijd geduurd, maar einde 2021 ondertekenden België en Frankrijk een nieuw Dubbelbelastingverdrag. Het oude verdrag van 1964 wordt daarmee vervangen door een moderne en meer hedendaagse tekst die beter aansluit op de huidige OECD standaarden. Momenteel ondergaat het verdrag nog de standaard ratificatieprocedure waardoor verwacht wordt dat de overeenkomst ten vroegste vanaf 2023 zal ingaan. In deze nieuwe tekst werden belangrijke wijzigingen ingevoerd op het vlak van de heffingsbevoegdheid van pensioen en dividenden. Ook Belgische eigenaars van vastgoed in Frankrijk kunnen nieuwigheden verwachten. In dit artikel focussen we echter enkel op de wijzigingen voor inkomsten verkregen door werknemers uit een (Nederlandse) dienstbetrekking.

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Werken voor buitenlands werkgever leidt tot aftrek vrije ruime in de IB

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2022

Als een werknemer werkt voor een buitenlandse werkgever, niet zijnde een feitelijke inhoudingsplichtige, bestaat recht op een vrijstelling ter grootte van het bedrag van de vrije ruimte, ongeacht of de werkgever vergoedingen en verstrekkingen heeft aangewezen.

Bron: Hoge Raad 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:697

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws